c S

Dostopnost informacij o oglasih

19.04.2024

Zahteva Amazona, da mu ni treba omogočiti javnega dostopa do vseh svojih oglasov, je bila zavrnjena. Kljub verjetno težko popravljivi škodi, ki bo zaradi tega nastala spletnemu trgovcu, je Sodišče EU odločilo, da interesi zakonodajalca EU v obravnavani zadevi prevladajo.

Amazon Services Europe pripada skupini Amazon. Ukvarja se s spletno maloprodajo, računalništvom v oblaku in digitalnim pretakanjem. Prek Amazon Store podjetje zagotavlja tržne storitve tretjim osebam ter jim omogoča, da tam ponujajo izdelke za prodajo. Komisija EU je aprila 2023 na podlagi 33. člena > Uredbe 2022/2065 o enotnem trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih storitvah) Amazon Store označila za zelo veliko javno platformo. To med drugim pomeni, da mora Amazon omogočiti javni vpogled v svoje spletno oglaševanje. Amazon je takšni zahtevi nasprotoval in pred Splošnim sodiščem zahteval razveljavitev odločbe in izdajo začasne odredbe. Septembra 2023 je predsednik Splošnega sodišča odredil začasen odlog izvršitve te odločbe. Komisija je zoper to odredbo vložila pritožbo pri Sodišču EU.

Slednje se je v odločitvi C-639/23 P(R) najprej opredelilo do Amazonove trditve o nezakonitosti 39. člena Akta o digitalnih storitvah. Ta člen naj bi z zahtevo po javni dostopnosti podrobnih informacij o oglasih kršil 7. člen Listine EU o temeljih pravicah in splošno načelo varovanja poslovne skrivnosti. Sodišče EU je navedlo, da je v skladu z njegovo sodno prakso ugovor dopusten le, če bi 39. člen pomenil pravno podlago za sporno odločbo ali bi bil neposredno povezan s to odločitvijo.

Sodišče EU je tudi ugotovilo, da Amazonove trditve glede novih obveznosti, ki naj bi nezakonito omejevale njegove temeljne pravice do spoštovanja zasebnega življenja in svobode poslovanja, niso resne in pomembne. Kot je ugotovilo, je iz prvega in drugega odstavka 39. člena Akta o digitalnih storitvah razvidno, da mora Amazon javno objaviti različne informacije v zvezi z oglasi, kot na primer vsebino oglasa, osebo, v imenu katere se oglas prikazuje, obdobje, v katerem je bil oglas predstavljen, glavne parametre, uporabljene za ciljanje določenih prejemnikov, komercialna sporočila, objavljena na zelo velikih spletnih platformah, oziroma skupno število doseženih prejemnikov storitve. Te informacije skupaj zagotavljajo podrobne podatke o vseh Amazonovih dejavnostih spletnega oglaševanja, vključno z njegovimi odnosi s strankami ali natančnimi podrobnostmi izvedenih komercialnih komunikacijskih kampanj. Takšno razkritje bi lahko škodilo interesom Amazona, vendar, kot je opozorilo sodišče, Amazon ni predložil dokazov, ki bi podpirali te navedbe, po drugi strani pa je ugotovilo, da so številne od prej navedenih informacij zahtevane že na podlagi drugih določb prava EU.

Pri sprejemanju svoje odločitve je sodišče ocenilo, ali lahko tehtanje vseh vpletenih interesov upraviči začasno odredbo. Razveljavitev odločbe Komisije bi pomenila, da se sledi materialnim interesom Amazona, pri čemer pa ni dokazano, da bi bil ogrožen obstoj ali dolgoročni razvoj Amazona. Sodišče je poudarilo, da čeprav iz preučitve zadeve izhaja, da bo Amazon verjetno dejansko utrpel redno in nepopravljivo premoženjsko škodo, začasni postopki niso namenjeni nadomestitvi odškodninske tožbe, saj je njihov namen le zagotoviti polno učinkovitost končne prihodnje odločitve, ki bo sprejeta v glavni tožbi. Hkrati je poudarilo, da lahko Amazon vloži odškodninsko tožbo za škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi odločbe komisije, tudi pozneje.

Pri sprejemanju svoje odločitve je sodišče še upoštevalo, da bi odlog izvršitve odločbe povzročil zamudo pri popolnem doseganju ciljev Akta o digitalnih storitvah in bi tako potencialno omogočil obstoj ali razvoj spletnega okolja, ki ogroža temeljne pravice. Zato je zaključilo, da interesi, ki jih zagovarja zakonodajalec EU, v obravnavani zadevi prevladajo nad materialnimi interesi družbe Amazon, ter na tej podlagi odločilo, da začasen odlog izvršitve odločbe zavrne.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.