c S

Izvršene tri odločbe Ustavnega sodišča na področju prekrškov

24.04.2024 14:27 Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o prekrških.

Z novelo zakona se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča:

  1. določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo,
  2. ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere,
  3. določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.

Poleg navedenega pa predlog zakona nekoliko spreminja tudi institut zahteve za varstvo zakonitosti in sicer se s tem omogoča izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Po predlogu zakona bo v izjemno zamejenem obsegu omogočeno, da zahtevo za varstvo zakonitosti, poleg vrhovnega državnega tožilca, vloži tudi storilec prekrška ali njegov zagovornik.

  • Ministrstvo za pravosodje