c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2024, številka 05 / letnik XXII.
 
Qui ad agendum admittitur, est ad excipiendum multo magis admittendus.
Komur je dovoljeno vložiti tožbo, temu je še mnogo bolj treba dovoliti ugovor.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Procesna jamstva ponudnikov v slovenskih potrošniških sodnih sporih
Pravica do poštenega sojenja je osnovna človekova pravica in je ključnega pomena za preprečevanje zlorab in kršitev drugih pravic.Pod pojem pravice do poštenega sojenja sodijo procesna jamstva, kot so pravica do izjave, pravica do sodnega varstva, pravica do neodvisnega, nepristranskega in zakonitega sodnika ter pravica do sojenja v razumnem roku.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Uzakonjena sklad za obnovo in vrnitev volilne pravice osebam pod skrbništvom
Državni zbor je sprejel novelo zakona o izvrševanju proračunov, ki prinaša sklad za obnovo po poplavah, in novelo o volitvah v državni zbor, ki vrača volilno pravico osebam pod skrbništvom. Uzakonil je tudi spremembe pri obdavčitvi podjetij.
>> Potrjena zakona za bolj učinkovito varstvo potrošnikov in poslovnih uporabnikov na digitalnih trgih
Državni zbor je sprejel nov Zakon o tržni inšpekciji, ki izboljšuje obstoječo ureditev na področju organizacije in delovanja inšpektorata, postopka nadzora ter inšpekcijskih ukrepov. Potrdil je tudi novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero povečuje varstvo poslovnih uporabnikov spletnih posredniških storitev in zagotavlja večjo konkurenčnost v digitalnem sektorju.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Stvarnopravno varstvo obligacijske pravice
Tožnica, imetnica obligacijske pravice s pridobitnim zahtevkom, sicer (še) ni imetnica lastninske pravice, ima pa stvarnopravno varstvo. Ker je upravičena do izbrisne tožbe, ji ni mogoče odreči tožbe za nedopustnost izvršbe na nepremičnini, ki sta bili predmet nedovoljenega razpolaganja. Njen pravni položaj se varuje tudi v izvršilnem postopku, in sicer ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 6 - 8/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravna teorija in praksa    

prof. dr. Miro Cerar
   
Cena, ki jo za to plačamo, je tudi, da imamo (beri: moramo imeti) pravo. Le v svetu razlik, tj. različnih želja, idej in predmetov, lahko nastajajo konflikti, spori, ki jih brez prava ne moremo civilizirano reševati. Bolj ko se v praksi približujemo teoriji vladavine prava oziroma pravne države, na višji razvojni civilizacijski stopnji smo. Toda najvišjih razvojnih stopenj tudi s pravom ne moremo doseči, kajti tam deluje talilni lonec za vse razlike in konflikte. Tam prava ni. Ker ni več potrebno. Tam je mir. V okviru povsem drugačne dinamike, kot jo poznamo v tem našem omejenem svetu. Tam tudi razlike med teorijo in prakso ni več.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.