c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2023, številka 31 / letnik XXI.
 
Interpretatio est contra eum facienda, qui clarius loqui debuisset.
(Pogodbo) je treba razlagati proti tistemu, ki bi moral govoriti glasneje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predpogodbena dolžnost razkritja informacij in franšizno razmerje
Dolžnost predpogodbenega razkritja informacij je v franšiznem razmerju izjemno pomembna, saj se le tako lahko franšizojemalca zaščiti pred morebitnimi nepoštenimi praksami franšizodajalca v pogajanjih o pogodbi.V nekaterih državah so bili sprejeti zakoni, ki so posebej namenjeni zaščiti franšizojemalcev (ali drugih subjektov v podobnih situacijah), prvenstveno z jasno določeno vsebino obveznosti informiranja s strani franšizodajalca v predpogodbeni fazi in posledicami kršitve te (in drugih) obveznosti, v drugih se uporabljajo splošna pravila o predpogodbeni odgovornosti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Veljati je začela uredba o plačevanju po realizaciji izbranih zdravstvenih storitev
V uporabo je stopila uredba, ki določa izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti v javni mreži zagotovljeno plačilo po realizaciji. Seznam zdravstvenih storitev bo veljal do konca meseca, nato bo, kot predvideva Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, pripravljen nov seznam.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> (Ne)plačilo sodne takse za pravne osebe
Pravna oseba kot pravdna stranka mora za oprostitev ali odložitev plačila sodnih taks trditi in dokazati, da nima sredstev za plačilo sodne takse in jih tudi ne more zagotoviti oziroma jih ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati danes, uporabljati pa se bo začel postopno od 1. januarja 2024, sistemsko ureja področje dolgotrajne oskrbe ter določa pravice in storitve. >> Več
>> Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024 (ZNUZNNZ)
Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili, ki začasno ureja problematiko nabave zdravil, je v veljavi. Z zakonom želi vlada preprečiti, da bi se zaradi oteženega izvajanja javnih naročil pojavljalo pomanjkanje zdravil na trgu.
>> Spremembe Zakona o socialnem varstvu (primerjalnik)
Na podlagi novele > Zakona o socialnem varstvu, ki je začela veljati 29. julija, bo mogoče kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva. Prav tako bo na njeni podlagi mogoče črpati evropska sredstva za ukrepe pri spodbujanju socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 81 - 84
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Marijan Pavčnik:
Zakonodajalčev zdrs
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli na dopustu    

mag. Martin Jančar
   
A v principu moramo srž človeškega življenja pustiti, da teče po svoji poti. Nihče si verjetno ne želi, da bi na primer vsakokratno romantično doživetje pravno formalizirali. Recimo poletno romanco, ko cvrčanje škržatov in vonj po morju pripeljeta dve osebi skupaj in se začno stvari odvijati, kot se pač po naravi stvari morajo … Bi pričakovali ali si želeli, da začneta ti osebi nemudoma pravno formalizirati svoje druženje? Recimo s podpisom pogodbe o delitvi stroškov skupnega doživljanja poletnega sobivanja (z 2. členom pogodbe se stranki zavežeta, da bosta večerjo plačali vsaka za sebe, po 3. členu stroške skupnega bivanja v apartmaju, šotoru v času intimnega druženja stranki krijeta solidarno itd. (civilisti naj mi nujno banaliziranje pogodbenih določb oprostijo)).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.