c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2023, številka 19 / letnik XXI.
 
Nullum crimen patitur is, qui non prohibet, cum prohibere potest.
Za nobeno kaznivo dejanje ne odgovarja, kdor ne prepreči (storitve), ko bi (jo) lahko preprečil.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Obveznosti zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev so podjetja in organi, ki morajo delovati skladno s predpisi, kršitve v delovnem okolju pa odpravljati. Predvsem pa ne smejo izvajati povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki na kršitve opozorijo. To so jasno opredeljeni cilji, usmerjeni tudi k preprečevanju korupcije ter krepitvi integritete javnega sektorja in poslovnega okolja.V prispevku se avtor osredotoča predvsem na dodatne obveznosti, ki jih zakon določa za zavezance za vzpostavitev notranje prijavne poti v javnem in zasebnem sektorju. Prehodno obdobje za uveljavitev zakona je namreč določeno do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Lexi, umetna inteligenca za pravnike
Odkrijte LEXI, inovativno storitev, ki združuje moč umetne inteligence in bogato pravno zbirko portala IUS-INFO.

LEXI je prva pravna rešitev s podporo revolucionarnega jezikovnega modela ChatGPT v Sloveniji, ki je presegla teoretične okvire in pravnikom ponuja konkretno uporabnost.S tem so se velike spremembe šele začele. Storitev je za zdaj namreč na voljo za omejeno število dokumentov. Število zajetih dokumentov, zmogljivost in obseg storitve pa se bodo iz meseca v mesec povečevali.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B) stopil v veljavo
Z ZInfV-B se povečuje zaščita centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema, ki predstavlja hrbtenico informacijske podpore državnih organov (in drugih subjektov), ki se vanj povezujejo, posledično pa se zmanjšujejo tveganja in izpostavljenost tega sistema kibernetskim grožnjam.
>> Vlada potrdila predlog t.i. Covid zakona
Vlada je prejšnji teden potrdila besedilo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. S sprejetjem zakona bi se ustavili tisti prekrškovni postopki iz obdobja epidemije COVID-19 in povrnile globe, ki so bile plačane oz. izterjane v teh postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile - predvsem zaradi kršitve načela zakonitosti - v neskladju z Ustavo.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ponovna uporaba informacij
Vrhovno sodišče je odločilo, da je ponovna uporaba informacij, ki so bile pridobljene tekom drugega postopka za istovrstno kaznivo dejanje zoper isto osebo, v katerem je bila ta že pravnomočno obsojena, ustavna in zakonita.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (primerjalnik)
V Uradnem listu RS, št. 50, je bila objavljena novela > Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo 2014/23/EU z dne 26. 2. 2014. Novela je bila potrebna, ker direktiva po oceni Evropske komisije ni bila ustrezno prenesena v slovenski pravni red. >> Več
>> Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (primerjalnik)
Prva novela > Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) od njegove uveljavitve leta 2008 uvaja spremembe, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 50 - 53
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vrzi jo dol!    

Vlasta Nussdorfer
   
Živo se spominjam številnih mladoletniških postopkov, povezanih z nasiljem vseh vrst. Spremljala sem jih desetletja, predvsem v vlogi državne tožilke, kdaj tudi kot predsednica Belega obroča Slovenije. Njihovi storilci so bili predvsem fantje, zelo, zelo redko dekleta. Ta so bila najpogosteje njihove žrtve, tako v mladostniškem obdobju kot tudi kasneje. Vse raziskave so namreč pokazale, da so (bile) bolj podredljive in tudi ranljive, neredko pa so jih v vlogo večnih žrtev že zgodaj potiskale tudi povsem neprimerne matere. Prav te so jih pogosto usodno zaznamovale, saj so jim dale vedeti, da je treba zgolj potrpeti, nasilje pa celo opravičevale z morebitno krivdo samih žrtev, alkoholiziranostjo storilcev in njihovim težkim otroštvom. Je to sploh kakšno opravičilo? Do kdaj še?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.