c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2022, številka 35 / letnik XX.
 
Poenae potius molliendae sunt quam asperandae.
Kazni je treba raje omiliti, kot pa poostriti.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Delo v splošno korist - zakonita alternativa izvrševanja zaporne kazni ali svojeglava diskrecija sodišča?
Ko sodišče izreče obsodilno sodbo, po načelu individualizacije kazenske sankcije slednjo priredi teži kaznivega dejanja in okoliščinam, v katerih ga je storilec storil. Sodišče izreče kazen v predvidenem zakonskem razponu, lahko pa se odloči tudi za opozorilno sankcijo. Kazenski zakonik (KZ-1) predvideva tudi alternativno izvrševanje zaporne sankcije, pri čemer je ena od alternativ delo v splošno korist. Smisel tega alternativnega ukrepa je, da je za določene storilce kaznivih dejanj bolj smiselno, da se njihova zaporna kazen nadomesti z delom.
Temeljno vodilo, kdaj naj se ta ukrep izreče, bi morala biti družbena koristnost, ki v konkretnih primerih prevlada nad kazenskopravno retribucijo. Več ko družba lahko pridobi od obsojenca, bolj utemeljeno bo, da se mu odobri delo v splošno korist - in obratno, nižja ko je posameznikova koristnost za družbo, manj smiselna je odobritev tega ukrepa. Avtorja se sprašujeta, ali naša sodna praksa zares preverja pogoje družbene koristnosti posameznika, ko se odloča za izrek dela v splošno korist, ali je izrek ukrepa odraz svojeglave sodniške diskrecije. Prav tako pa tudi, ali je ta ukrep sploh smiselno zakonsko urejen.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Energetski dodatek za najranljivejše
Vlada je sprejela Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izpodbijanje predpisa v upravnem sporu
Predpis oziroma njegova norma morata imeti učinek upravnega akta, da ju je mogoče izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. Neposredno morata urejati pravni položaj konkretno določenih oziroma določljivih oseb, kar pomeni, da po vsebini že pomenita takšno odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi teh oseb, da izdaja nadaljnjih upravnih odločb ni potrebna.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov
Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) določa, da se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo.
>> Zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije
Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 se mesečni prispevek posamezne odjemne skupine na kW obračunske moči za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije obračuna v višini 50 %.
>> Ukrep prostovoljnega samotestiranja na virus SARS-CoV-2
Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 111 - 114
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Volitve sodnikov, ven iz DZ (n-tič)    

dr. Marko Novak
   
Z argumentom, da ni bojazni, da bi sodniki v teh postopkih preglasovali zunanje člane zgolj po poklicni liniji, se povsem strinjam. Tako bi tudi sam vztrajal pri veljavni ureditvi, saj ima dovolj varovalk in jo je kot dobro prakso v enem svojih poročil sprejela tudi Evropska mreža sodnih svetov (ENCJ) - predvsem dvotretjinska večina pri odločanju o najpomembnejših zadevah v sodnem svetu je bila sprejeta kot zanimiva rešitev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.