c S
Državno volilno komisijo lahko o drugem načinu glasovanja obvestite tudi prek eUprave 31.08.2022 13:48

Tudi za prihajajoče predsedniške volitve sta, kot je to praksa že nekaj zadnjih volitev, Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo pripravila elektronsko vlogo za sporočanje drugega načina glasovanja. Vlogo lahko oddate na portalu eUprava.

Avtor Ministrstvo za javno upravo

Volivec, ki želi glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, po pošti, na domu ali na primer v tujini, mora o tem pravočasno obvestiti volilno komisijo. Vlogo lahko odda tudi elektronsko, na portalu eUprava (z uporabo e-identitete ali brez nje).

Na spletni strani Državne volilne komisije so objavljene podrobnejše informacije o drugih načinih glasovanja ter roki, do kdaj mora volivec oddati vlogo o želenem drugem načinu glasovanja.

Na portalu eUprava so objavljene vloge, s katerimi po elektronski poti obvestite pristojno volilno komisijo o izbranem posebnem načinu glasovanja:

  • Ministrstvo za javno upravo