c S
Evropska unija pristopila k Haaški konvenciji iz leta 2019 o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah 29.08.2022 15:30

Evropska unija je danes pristopila k Haaški konvenciji iz leta 2019 o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah. Cilj pristopa EU k tej konvenciji je olajšati priznavanje in izvrševanje sodnih odločb, ki jih izdajo sodišča v EU v državah, ki niso članice EU, hkrati pa omogočiti priznavanje in izvrševanje tujih sodnih odločb v EU le, če se spoštujejo temeljna načela prava EU. 

Konvencija določa pogoje za priznavanje in izvrševanje sodnih odločb (tudi v zadevah, povezanih s potrošniško pogodbo in pogodbo o zaposlitvi) ter možne razloge za njihovo zavrnitev. Pristop EU bo zagotovil pravno varnost in predvidljivost za evropska podjetja, ki poslujejo v različnih državah, tudi zunaj EU, ter tako spodbudil večstransko trgovino in naložbe

Danes je k tej konvenciji pristopila tudi Ukrajina

Haaška konvencija o sodnih odločbah je bila pripravljena leta 2019, ker so različne zakonodaje in prakse po svetu ovirale ali celo onemogočale priznavanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. Ta pravna negotovost in s tem povezani stroški za podjetja so pogosto ovirali tok mednarodne trgovine in naložb.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_5224

Več informacij: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/international-cooperation-civil-justice_sl