c S

Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic

30.08.2022 Od 1. septembra 2022 bo Evropski patentni urad (EPU) izvajal sistematične dopolnilne poizvedbe za iskanje "prejšnjih nacionalnih pravic" in ocenjevanje njihove prima facie ustreznosti. Ta nova izboljšana storitev bo brezplačno na voljo vsem prijaviteljem.

Redna dopolnilna iskanja za evropske prijave in prijave po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov (Patent Cooperation Treaty - PCT) kot predhodnega stanja na podlagi členov 54(3) in 153(5) Evropske patentne konvencije (EPK) ob koncu pregleda pomenijo dodatno preverjanje kakovosti v postopku podelitve EPU. EPU bo to zagotavljanje kakovosti dopolnil z novo storitvijo za stanje tehnike, ki jih EPU ni treba iskati in ocenjevati v skladu z EPK.

V nasprotju z evropskimi prijavami in prijavami PCT se nacionalne prijave, imenovane prejšnje nacionalne pravice, ne štejejo  za stanje tehnike za namen evropskega vsebinskega preizkusa patentabilnosti (54. člen EPK). Na te prejšnje nacionalne pravice se je mogoče sklicevati le v nacionalnih postopkih kot razlog za razveljavitev po podelitvi evropskega patenta (člen 139(2) EPK). Zato se lahko prijavitelji odločijo za vložitev ločenega sklopa patentnih zahtevkov za državo s prejšnjimi nacionalnimi pravicami pred zaključkom preizkusa (138. pravilo EPK).

Ta možnost je lahko zanimiva za prijavitelje v okviru enotnega patenta, saj so do varstva z enotnim patentom upravičeni le evropski patenti, podeljeni z enakim sklopom patentnih zahtevkov za vse sodelujoče države članice EU (glej člen 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2012).

Na podlagi uspešnega pilotnega projekta bo EPU prijaviteljem ponudil dodatno storitev, ki jim bo pomagala pri odločitvi, ali naj vložijo ločene sklope patentnih zahtevkov. Oddelek za preizkuse bo poiskal prejšnje nacionalne pravice, ocenil njihovo prima facie ustreznost in sporočil navedbe vseh prima facie ustreznih nacionalnih pravic v sporočilu o nameri za podelitev (pravilo 71(3) EPK). Na tej podlagi bodo lahko prijavitelji poglobljeno ocenili vsako navedeno prejšnjo nacionalno pravico.

Nova storitev se bo odražala v redni posodobitvi smernic, ki bo predvidoma objavljena spomladi 2023.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.