c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2018, številka 41 / letnik XVI.
 
Plus peccat auctor quam actor.
Bolj greši avtor kot storilec.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2018
Začel se je prvi del izbora in že lahko predlagate najvplivnejše pravnice in pravnike v Sloveniji za leto 2018. Vsak obiskovalec portala lahko poda največ tri predloge in sme to storiti le enkrat. Za veljavne štejejo predlogi, ki navajajo uveljavljene slovenske pravnice in pravnike. Dvajset največkrat predlaganih kandidatov se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora. Svoj predlog lahko tudi kratko obrazložite ali dopišete vprašanje za kandidata. Če bo število predlogov enako, bo odločalo večje število obrazložitev oziroma vprašanj.Drugi, glasovalni del izbora se bo začel 25. oktobra. Glasovalci boste izbirali med dvajsetimi kandidati, ki so bili v prvem delu največkrat predlagani. Izbor, ki ga organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo tudi letos sklenili z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero bomo povabili vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki jih boste izbrali izmed dvajseterice. Tradicionalna okrogla miza, ki bo 27. novembra v Ljubljani, bo tudi letos v znamenju razprave najvplivnejših pravnikov o aktualnih in perečih družbenopolitičnih temah ter rešitvah, ki jih predlagajo.

Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo, ki jo bo mogoče spremljati v živo na spletnem portalu rtvslo.si.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo obsežno noveliranih Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V Sloveniji dosežena spodnja meja še sprejemljivega števila sodnikov
Poročilo Sveta Evrope o pravosodnih sistemih je Slovenijo izpostavilo v pozitivnem pomenu kot eno redkih držav, kjer se število sodnikov že dlje časa znižuje. Na Vrhovnem sodišču so v odzivu opozorili, da je zaradi vedno novih pristojnosti že dosežena neka spodnja meja še sprejemljivega števila sodnikov. Res je sicer, da je število sodnikov na prebivalca višje od evropskega povprečja, vendar je ob tem treba upoštevati tudi različne ureditve evropskih držav, kar pomeni, da denimo slovenski sodniki obravnavajo številna druga pravna področja, ki jih njihovi kolegi v mnogih drugih državah ne. Poročilo po oceni Vrhovnega sodišča ponovno potrjuje, da je slovensko sodstvo na pravi poti, saj je Slovenija posebej izpostavljena kot ena od šestih držav, kjer se je učinkovitost opazno izboljšala. V poročilu je sicer Slovenija posebej izpostavljena tudi na področju plač sodnikov, saj so začetne plače sodnikov nižje od dvakratnika povprečne plače. Poročilo pa poleg tega opozarja še na veliko število sodišč glede na število prebivalcev, vendar na omenjeno težavo že dalj časa opozarja tudi sodstvo, ki si prizadeva za čimprejšnjo reformo mreže sodišč.

>> Poskusna doba sodnikov ni ključna
Triletna poskusna doba sodnikov po mnenju predsednika Slovenskega sodniškega društva Andreja Ekarta ni ključna za zagotavljanje kakovosti novih sodnikov. "S poskusnim mandatom ne bi bilo nič narobe, če bi po treh letih o imenovanju v trajni sodniški mandat odločalo neko strokovno telo," je dejal.

>> Sodišče zavrglo Tadinovo zahtevo za obnovo postopka
Samo Tadin, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora in poskusa umora policistov na Ižanski cesti v Ljubljani leta 2015, je na urad predsednika republike vložil prošnjo za pomilostitev. Na uradu so njegovo prošnjo odstopili v obravnavo Okrožnemu sodišču v Ljubljani, to pa je medtem že zavrglo Tadinovo zahtevo za obnovo postopka.

>> Tako Grims kot Mladina na ESČP
O objavi fotografije družine poslanca SDS Branka Grimsa v tedniku Mladina je bilo doslej izdanih več sodb. Po odločitvi Ustavnega sodišča, da gre za nedopusten poseg v Grimsovo čast in dobro ime, je Mladina vložila pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Tednik Mladina je namreč v satirični rubriki Mladinamit marca 2011 pod naslovom Ni vsak dr. G. že dr. Goebbels objavil fotografijo Grimsa z ženo in tremi otroki poleg fotografije nacističnega ministra za propagando Josepha Goebbelsa z ženo in tremi otroki, kar je spodbudilo družino Grims, da je vložila več tožb.

>> Uvedba preiskave v zadevi Štajerska varda
Preiskovalna sodnica mariborskega okrožnega sodišča je ugodila zahtevi tožilstva za uvedbo sodne preiskave zoper vodjo Štajerske varde Andreja Šiška, ki je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, in soobtoženega Mateja Lesjaka, je v ponedeljek potrdil Šiškov zagovornik Viktor Osim.

>> V primeru Kengurujčki devet prijav na policijo
Policija je od razkritja posnetkov domnevnega surovega ravnanja z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki do ponedeljka prejela devet prijav. Prav tako na Fursu preverjajo kršitve zakona o delu in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti zavoda in fizičnih oseb, povezanih z njim.

>> Ob 150-letnici samostojnosti odvetniške zbornice izpostavili pomen odvetništva
Odvetniška zbornica jubilej praznuje v spomin na leto 1868, ko je avstrijski cesar v Habsburški monarhiji z odvetniškim redom priznal odvetniškim zbornicam in s tem tudi zbornicam, ki so delovale na območju Slovenije, samostojnost in neodvisnost pri odločanju o vpisih, vodenju imenikov in vodenju disciplinskih postopkov. Danes je odvetništvo pred novimi velikimi izzivi. Nove informacijske tehnologije ob upoštevanju družbeno-političnih razmer ter ekonomskih trendov že nekaj časa spreminjajo odnose v družbi. Tem spremembam pravna ureditev le stežka sledi. Spreminja pa se tudi vloga posameznika, ki se ji mora nujno prilagoditi tudi odvetnik in družba, je na slovesnosti poudaril predsednik zbornice Roman Završek.

>> Neučinkovito vodenje projekta drugi tir
Projekt drugi tir je voden neučinkovito, poleg tega pa še vedno ni znan investicijski program, ki bi določil jasno ceno projekta, opozarjajo člani projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira. Projektni svet medtem po besedah predsednika Jadrana Bajca težko prihaja do informacij, saj številni dokumenti nosijo oznako tajno ali zaupno.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Varstvo predstavnikov delavcev
Zaščita predstavnikov delavcev se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) razlaga tako, da ščiti predstavnike delavcev pred prerazporeditvijo, znižanjem plače, disciplinskim in odškodninskim postopkom ter tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku izpostavljenega primera (VSRS Sodba VIII Ips 277/2017) presojalo, ali je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter sklenitev nove pogodbe za drugo delovno mesto, zakonita. Delavka - tožnica je bila namreč ob odpovedi pogodbe članica sveta delavcev, ki naj bi uživala posebno varstvo, prav tako pa toženka ni prosila sveta delavcev za soglasje k odpovedi pogodbe, s čemer je kršila 112. člen ZDR-1. Tako prvostopenjsko kot drugostopenjsko sodišče sta ugotovili, da je bila odpoved nezakonita, takšni odločitvi pa delodajalec - tožena stranka, ugovarja. Ker je bila tožnici kot članici sveta delavcev v nasprotju s 112. členom ZDR-1 odpovedana prejšnja pogodba o zaposlitvi, je pravilna presoja sodišča druge stopnje, da je odpoved nezakonita. Vrhovno sodišče je tako zavrnilo revizijo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Špela Kogovšek Sajovic:
Civilnopravna odgovornost zdravnikov
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./147. Zakaj se nasilje nad otroki sploh lahko dogaja?    

Vlasta Nussdorfer
   
Ni nujno, da se nasilje takoj »pozna« na otroku, zlasti če je psihično, pa tudi spolno, o katerem otrok iz strahu, nevednosti, bojazni, da bo koga prizadel, molči. Celo njegovi prikriti klici na pomoč so lahko preslišani in prezrti. Vzrokov zanje je lahko veliko in starši, ki nasilja ne povzročajo, jih nemočno iščejo. Spoprijemajo se s sramom, strahom, mnogo vprašanji - kakšne bodo posledice odkritja, kaj bo, če se motijo. Storilci so običajno močni, saj si sicer tega ne bi upali početi. Če in ko zmanjka trdnih dokazov, so namreč oproščeni in imajo spet prosto pot do otrok. Kako se tedaj ti počutijo?
   
     
   
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
Banka Slovenije je izdala nova Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ, ki začnejo veljati 19. oktobra. Pravila SISBIZ določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Banko Slovenije kot upravljalcem SISBIZ ter člani SISBIZ - kreditodajalci iz 15. člena ZCKR, ki sklepajo kreditne posle s poslovnimi subjekti.

>> Centralni kreditni register (CKR)
19. oktobra začne veljati nov Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Sklep podrobneje določa vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v CKR ter način njihovega zbiranja, opredelitev drugih izpostavljenosti do poslovnih subjektov za namen vključitve v sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov ter vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

>> Zagovornik načela enakosti
6. oktobra je začel veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki ga je sprejel Zagovornik načela enakosti za določanje načina in postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v višji plačni razred pri Zagovorniku načela enakosti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 28 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 29 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.820 strokovnimi članki, več kot 1.870 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 42.850 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.