c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2018, številka 39 / letnik XVI.
 
Via trita, via tuta.
Uhojena pot, varna pot.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ureditev položaja sodnikov ter spremembe kazenskega in nepravdnega postopka
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v začetku tedna gostil novo ministrico za pravosodje Andrejo Katič, s katero sta spregovorila o ključnih točkah delovanja sodstva. Florjančič je v razpravi o ureditvi položaja sodnikov izpostavil, da trenutni sistem, po katerem sodnike imenuje DZ, ne ustreza več evropskim standardom razmerij med vejami oblasti. Na to opozarjajo tudi posamezni dokumenti in priporočila nekaterih mednarodnih organizacij. V prihajajočem obdobju bo sicer potekala širša razprava o ustavnem položaju sodnikov in sodstva, ki bo usmerjena v prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov iz državnega zbora na Sodni svet ter s tem zmanjšanje vpliva politike na neodvisnost sodstva. Istočasno bo treba upoštevati zahteve za ustrezno izvedbo preizkusnega obdobja za nove sodnike s ciljem krepitve kakovosti in strokovnosti sodstva. S tem je povezana tudi prihajajoča reforma pravniškega državnega izpita ter posodobitev programov izobraževanj za trajnostno usposabljanje sodnikov in sodnega osebja. Obe strani pa sta poudarili nujnost sodelovanja pri zakonodajnih projektih, da bi tako zagotovili čim višjo kakovost sprejetih zakonov. Nekateri zakonski predlogi so že bili v pripravi v prejšnjem mandatu in jih je treba dokončati, nekatere pa je treba šele uresničiti, da bi se tudi na teh podlagah omogočilo čim bolj učinkovito in kakovostno delo sodstva. Kot eno izmed prioritet sta izpostavila spremembe Zakona o kazenskem postopku (ZKP), saj so spremembe nujne za učinkovitejše in hitrejše vodenje kazenskih postopkov. Prav tako je v zadnjih fazah priprave predlog novega zakona o nepravdnem postopku, ki bo sodiščem omogočil izvajanje Družinskega zakonika - ta se bo namreč začel uporabljati 15. aprila 2019.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ brez sklepov končal razpravo o ukrepih iz koalicijske pogodbe
DZ je sklenil osemurno razpravo o predlogih ukrepov na gospodarskem področju, zapisanih v koalicijski pogodbi. Ti so po mnenju opozicije škodljivi in uničujoči za podjetnike. Vlada sprememb ne napoveduje prej kot leta 2020, a jih brez dialoga ne bo sprejemala. Seja se je končala brez glasovanja o sklepih, saj je te zavrnil že matični odbor.

>> Zavarovalnice pripravljene na večjo zaščito potrošnikov
Direktiva (EU) 2016/97 o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se bo začela uporabljati z oktobrom, prinaša večjo zaščito potrošnikov, njen namen pa je tudi povečanje zaupanja v zavarovalni sektor. Novost je sprejem politike upravljanja in nadzora nad produkti, ki jih morajo oblikovati zavarovalnice. Opredeliti morajo ciljno skupino, komu je produkt namenjen, čemu je namenjen in kakšna so tveganja, pa tudi, komu produkt ni namenjen. Novost je tudi to, da mora zavarovalnica pripraviti dokument z informacijo o produktu. Doslej so bile te navedene v zavarovalnih pogojih z drobnim tiskom, sedaj pa bo dokument standardiziran po obliki in strukturi in omejen na dve strani. Le za kompleksnejše produkte bodo lahko informacije navedene na treh straneh. S tem bodo produkti primerljivi tudi med državami EU. Ključna sprememba pa je ta, da bo morala zavarovalnica ali njen zastopnik pred sklenitvijo zavarovanja opraviti test potreb in zahtev, ki se morajo potem odraziti v zavarovalni polici zavarovanca. Po novem se bo omejilo spodbujanje prodaje na podlagi izključno provizije. Zavarovalnica bo morala kaznovati zastopnika, ki bo stranki prodal produkt, ki ga ne potrebuje.

>> Pahor v prvem mandatu ugodil štirim prošnjam za pomilostitev, v drugem še nobeni
Predsednik republike Borut Pahor je od začetka drugega mandata prejel 31 prošenj za pomilostitev, a doslej ni ugodil še nobeni, niti nedavni prošnji Jureta Cekute. Tudi sicer je Pahor med vsemi dosedanjimi predsedniki glede pomilostitev najbolj zadržan, največ obsojencev pa je pomilostil prvi predsednik Milan Kučan. Pahor je prvem predsedniškem mandatu prejel 300 vlog, za pomilostitev pa se je odločil le v štirih primerih. Pomilostitveni postopek sicer določata Zakon o pomilostitvi (ZPom) in Navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom. V vsakem postopku s svojimi mnenji sodelujejo pristojno sodišče, državno tožilstvo, ministrstvo za pravosodje, in posebna komisija, ki jo imenuje predsednik republike. V večini primerov s svojim mnenjem sodelujejo še center za socialno delo, zavod za prestajanje kazni zapora in lečeči zdravnik.

>> Vodušku izrečena zaporna kazen zaradi poskusa izsiljevanja
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je včeraj novinarju Vladimirju Vodušku izreklo eno leto in šest mesecev zaporne kazni zaradi poskusa izsiljevanja nekdanjega direktorja družbe Unior Gorazda Korošca v letu 2012. Del izrečene kazenske sankcije je tudi enoletna prepoved opravljanja novinarskega poklica. Obramba je že napovedala pritožbo.

>> Obtožnica v zadevi Stožice je pravnomočna
Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna, so potrdili na Specializiranem državnem tožilstvu. Tožilstvo je obtožnico šest let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos, obdolženi so nanjo sicer vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo. Obtožnica devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

>> Sodelovanje pri pripravi zakonskih sprememb
Generalni državni tožilec Drago Šketa je na prvem uradnem srečanju na vrhovnem državnem tožilstvu gostil novo ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Spregovorila sta o vseh odprtih vprašanjih med ministrstvom in tožilstvom ter se zavezala h konstruktivnemu sodelovanju pri pripravi zakonskih sprememb. Med prvimi prednostnimi nalogami bosta optimalnejša ureditev kazenskega postopka ter prilagoditev organizacije slovenskega tožilstva nedavni ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva, kjer ministrstvo in vrhovno državno tožilstvo že tvorno sodelujeta.

>> Tovšakova še ta teden tudi uradno pogojno izpuščena
Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak bo do konca tedna uradno pogojno izpuščena iz zapora. Komisija ministrstva za pravosodje ji je namreč pogojni izpust potrdila po dobrih petih letih prestane kazni. Tovšakova, ki je bila v več zadevah obsojena na enotno osemletno zaporno kazen, ima na sodišču še nekaj odprtih zadev. Čaka jo še izrek kazni v zadevi Delamaris. Gre za okoli 1,3 milijona evrov, ki jih je Vegrad plačal direktorici kmetije Bužekijan Blanki Muster za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel odvetnik Miro Senica. Tudi to kaznivo dejanje je sicer Tovšakova že priznala.

>> Društvo Door zaradi razveznih postopkov v Strasbourg
V društvu Door poudarjajo, da so razvezni postopki diskriminatorni, so na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložili tožbo proti Sloveniji zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodstvu in sociali. Slovenija krši več členov Evropske konvencije za človekove pravice, menijo v društvu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Cel svet je proti nam    

dr. Matej Avbelj
   
Evropa ravbarska je spet pokazala svoj pravi obraz. Že pred meseci se je evropska komisija spravila na ubogi poljski narod, ki ga želi njegova demokratično izvoljena oblast spet napraviti krščanskega, homogenega, predvsem pa zavarovati družino in obraniti sveto poljsko zemljo pred migranti. Ni trajalo dolgo pa je padlo še po Madžarski. Zunanji minister te vsestransko vzorne države je oznanil, urbi et orbi, da je evropski parlament s sprožitvijo postopka po 7. členu užalil madžarski narod in ga kaznoval, ker tudi Madžari niso sprejeli migrantov. Slednjič je zaropotalo še s slovenskih diplomatskih dvorov. Evropska komisija nas je, kljub pozitivnemu mnenju njene pravne službe, pustila na cedilu in ni tožila Hrvaške. Cel svet je proti nam.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kršitev temeljnih pravic delavcev
Okrajno sodišče na Ptuju je obdolženo samostojno podjetnico spoznalo za krivo storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in ji po 58. členu KZ-1 izreklo pogojno obsodbo, s katero ji je določilo kazen tri mesece zapora in preizkusno dobo enega leta. Proti tej sodbi se je pritožil njen zagovornik zaradi absolutnih bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega zakona in zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Višje sodišče je s sodbo št. IV Kp 24441/2015 ugotovilo, da pritožba ni utemeljena. Na pravno zmoto bi se obdolženka lahko sklicevala zgolj, če iz upravičenih razlogov ne bi vedela, da je njeno ravnanje v nasprotju s pravom. Po določbi drugega odstavka 31. člena KZ-1 ni upravičenih razlogov za pravno zmoto, če storilec ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi se lahko seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v širšem njegovem okolju, ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila. Obdolženka, ki je imela s.p. in je zaposlovala tri osebe, kot je sama navedla, je bila dolžna poznati delovnopravno zakonodajo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nova organizacijska struktura CSD
1. oktobra se bo začela uporabljati obsežna novela > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, po kateri se bo zdajšnjih 62 centrov spojilo v 16 večjih (seznam enot posameznih območnih CSD). Tako naj bi med drugim poenotili delovanje centrov in povečali učinkovitost in kakovost njihovega dela. Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega CSD organizirala skupna splošna služba, ki vključuje kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Prav tako se bo organizirala služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam, torej interventno službo in krizne centre. Zaposleni na enotah centrov bodo na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje. Reorganizacija, ki ne posega v pravice uporabnikov, vključuje tudi uvedbo informativnega izračuna, ki je napovedan za 1. januar 2019.

>> Razporejanje obsojencev na prestajanje kazni zapora
Danes, 27. septembra, je začelo veljati Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, ki določa način, po katerem sodišča pošiljajo osebe na prestajanje zapora. Določeni so splošni in posebni razpored, razporeda za pošiljanje na prestajanje kazni zapora v odprte in polodprte oddelke zavodov za prestajanje kazni zapora ter posebnosti glede drugih vrsta zapora, tujih državljanov in zaščitenih oseb.

>> Potni listi za tujce
27. septembra je začela veljati tudi sprememba > Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, ki določa postopek in obrazec vloge za izdajo potnega lista tujca za družinskega člana, ki mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ter izdajo potnega lista tujca za potrebe preselitve.

>> Nova kategorizacija nastanitvenih obratov
1. oktobra bo začel veljati Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, s katerim se vpeljuje standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni bodo tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega pravilnika v roku pol leta od njegove uveljavitve. To pomeni, da se bodo morali do 1. aprila prihodnjega leta nastanitveni obrati na novo kategorizirati. Kategorizacijo morajo opraviti hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. Izjema so obrati v najvišjih kategorijah, ki so jih ocenili ocenjevalci in jim kategorija še velja. Tem bo kategorija veljala do izteka veljavnosti. Kategorija se označuje z zvezdicami, razen v primeru turističnih kmetij, pri katerih se ocena izraža s številom pridobljenih jabolk.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (povrnitev škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 270 strokovnimi članki in več kot 260 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter 1880 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. oktober 2018 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. oktober 2018 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.