c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2017, številka 36 / letnik XV.
 
Ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est.
Kjer (to) zahteva očitna pravičnost, je treba pomagati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sodišče EU zavrnilo tožbi proti begunskim kvotam
Sodišče EU je v sredo zavrnilo tožbi Slovaške in Madžarske proti kvotam za razporejanje beguncev po uniji. Sodišče je presodilo, da začasni mehanizem za obvezno premestitev prosilcev za azil dejansko in sorazmerno prispeva k obvladovanju posledic migracijske krize iz leta 2015 v Grčiji in Italiji. Slovaška in Madžarska sta vložili tožbi proti Svetu EU, ker je septembra 2015 sprejel sklep, ki v pomoč Grčiji in Italiji pri obvladovanju migracijske krize določa premestitev 120.000 beguncev iz teh dveh držav v druge članice EU v dveh letih. Odločitev se je sprejemala s kvalificirano večino, tako da sta bili Slovaška in Madžarska, ki sta poleg Češke in Romunije glasovali proti, preglasovani. Ker se s sklepom nista strinjali, sta sodišču v Luksemburgu predlagali razglasitev njegove ničnosti. Državi sta svojo zahtevo utemeljili z argumenti, da so bile pri sprejemanju zakonodaje storjene procesne napake, da je bil sklep sprejet na napačni pravni podlagi ter da ni ne primeren ne nujen za rešitev migracijske krize. Sodišče je tožbi Madžarske in Slovaške zavrnilo v celoti. Presodilo je, da uporabljena pravna podlaga institucijam EU omogoča sprejetje vseh začasnih ukrepov, potrebnih za učinkovit in hiter odziv na izredne razmere zaradi nenadnega prihoda razseljenih oseb.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v odzivu izpostavil, da je odločitev Sodišča EU neodgovorna, država pa bo uporabila vsa pravna sredstva proti tej absolutno nesprejemljivi sodbi, ki je rezultat politične in ne pravne ali strokovne odločitve. Slovaška bo s stisnjenimi zobmi sprejela sodbo Sodišča EU, saj se država želi uvrščati v jedro Evropske unije in biti solidarna.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ustavnosodno presojanje in razpravna demokracija kot koncepta
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
ESČP: Nadzor elektronske pošte zaposlenega je kršitev njegovih pravic
Nadzor elektronskih komunikacij zaposlenega je kršitev njegovih pravic do zasebnega življenja in korespondence, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Gre za primer romunskega državljana Bogdana Mihaija Bărbulescuja, ki je bil odpuščen, ker je uporabljal službeni internet v zasebne namene. Veliki senat ESČP je z enajstimi glasovi za in šestimi proti odločil, da so bile kršene pravice Bărbulescuja do zasebnega in družinskega življenja, doma in korespondence oz. 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Bărbulescu je bil sicer od leta 2004 uslužbenec nekega zasebnega podjetja, kjer je za delo s strankami uporabljal internetni račun Yahoo messengerja. Podjetje pa ga je julija 2007 obvestilo, da so nadzorovali njegove pogovore prek messengerja, in ga obtožilo, da je uporabljal službeni internet tudi v zasebne namene. S tem naj bi kršil interna pravila podjetja. ESČP je kritiziral romunsko pravosodje, da niso ustrezno pretehtala pravic Bărbulescuja in interesov podjetja, niti se niso ukvarjala s tem, ali je bil vdor podjetja v pritožnikovo zasebnost morda pretiran. Prav tako naj bi bila pretirana sankcija z odpustitvijo, ki je skrajna disciplinska sankcija.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog novele ZKP pripravljen za obravnavo v DZ
Odbor DZ za pravosodje je danes vendarle sklenil drugo obravnavo predloga novele zakona o kazenskem postopku. Čeprav tudi v koaliciji mnenja o najbolj občutljivih členih niso enotna, gre predlog zakona, ki med drugim predvideva spremembe sodne preiskave in možnost zaslišanja prič v predkazenskem postopku brez prisotnosti zagovornika, na sejo DZ. Enakost "orožij" strank v postopku, torej tistih, ki zastopajo obtožbo, in tistih, ki zastopajo obrambo, je osrednje vodilo veljavne ureditve, po novem bi bila ta enakost po prepričanju zakonodajno-pravne službe pomembno oslabljena. Minister za pravosodje Goran Klemenčič že ves čas poudarja, da novela pomeni posodobitev kazenskega postopka, ki velja za relativno neučinkovitega oz. dolgotrajnega, zlasti pri obravnavanju zahtevnejših oblik kriminala.

>> Novela o varuhu človekovih pravic in zakon o kolektivnih tožbah
Odbor DZ za pravosodje je po daljši razpravi in z nekaj dopolnili soglasno podprl predloga novele zakona o varuhu človekovih pravic ter novega zakona o kolektivnih tožbah. Pri slednjem so člani odbora pustili še odprta vrata za razmislek, ali naj zakon velja tudi za že odprte zadeve, kot bi bile recimo tožbe varčevalcev v švicarskih frankih. Z novelo zakona o varuhu človekovih pravic želijo na ministrstvu okrepiti pristojnosti varuha, da bo lahko dajal bolj obvezujoča mnenja. Ena od pomembnih novosti pa je uvajanje instituta zagovorništva otrok.

>> Noveli zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl predlog novele zakona o inšpekciji dela in predlog novele zakona o urejanju trga dela. V razpravi je bilo sicer slišati opozorila, da področje agencijskega dela ostaja neurejeno, med agencijskimi delavci pa je še vedno veliko takšnih, ki za svoje delo ne prejemajo ustreznega plačila. Razpravljavci so opozorili tudi na nesorazmernost sankcij za iskalce zaposlitve.

>> Prestavljena obravnava predloga zakona o sistemskih preiskavah
Odbor DZ za pravosodje je danes znova prestavil obravnavo predloga zakona o sistemskih preiskavah. Tega je vlada že pred več kot dvema letoma poslala v obravnavo, ga večkrat uvrstila na dnevi red odbora, vendar predlog, kot kaže, še vedno ni usklajen, zato ga bodo obravnavali na eni od prihodnjih sej. Vlada želi s predlogom zakona, ki ga je potrdila maja 2015, oblikovati podlago za ustanovitev posebnih preiskovalnih komisij, ki bi preiskale velike državne projekte, pri katerih se pojavljajo sumi nepravilnosti.

>> Matični odbor podprl spremembe zakona o vladi
Odbor DZ za notranje zadeve je podprl spremembe zakona o vladi, ki natančneje določajo sistem kriznega upravljanja in vodenja. Zakon je podporo koalicijskih poslanskih skupin dobil kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe, ki je imela na predlog številne pripombe. Služba izpostavlja, da vsebina ne sodi v zakon o vladi, ki je organizacijski zakon in določa le temeljne subjekte vlade in njihove pristojnosti. Vsebina bi po mnenju zakonodajno-pravne službe bolj sodila v podzakonski akt. Poleg tega pa je lahko predlog zaradi posega zakonodajalca z vidika načela delitve oblasti tudi ustavno sporen, so opozorili v službi. Opozorili so tudi na definicijo kompleksne krize v predlogu, saj gre za situacijo, primerljivo izrednemu stanju.

>> Reorganizacija centrov za socialno delo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je za odločanje na seji državnega zbora pripravil predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Ker je zakon v DZ že uspešno prestal prvo branje, tokrat širše razprave o predlogu ni bilo, so pa v zakonski predlog vnesli nekaj dopolnil koalicije. Med drugim so nekoliko popravili člen, ki je predvideval, da so enote centra za socialno delo lahko organizirane tudi zunaj sedeža centra. Z dopolnilom so črtali besedico lahko, saj da sicer obstaja tudi druga možnost: da se ne organizirajo.

>> Ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu
Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, je končala z obravnavo primera suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB. Pripravila je poročilo, v katerim med drugim opozarja na politično odgovornost opustitve dolžnosti ravnanja. Gre za širok nabor ljudi, ki naj bi vedeli za to, med drugim nekdanji vodilni v NLB - nekdanji predsednik uprave Draško Veselinovič in nekdanja člana uprave Matej Narat in Miran Vičič. Ti so bili takrat odgovorni za sprejem sklepa o opustitvi plačila prilivne provizije. Komisija je DZ predlagala, da organi pregona v treh mesecih opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih.

>> Sodišče po prepričanju ZZZS napačno tolmačilo zakonodajo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je pritožil na sodbo ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča glede povračila stroškov zdravljenja pri zasebnem zdravniku v Sloveniji. Glede na slovensko zakonodajo, določbe evropske direktive o čezmejnem zdravljenju in tudi dosedanjo sodno prakso pričakujejo, da bodo s pritožbo uspešni.

>> Črnigoj oproščen na ponovljenem sojenju
Okrožno sodišče v Novi Gorici je na ponovljenem sojenju v zadevi Stavbenik nekdanjega prvega moža Primorja Dušana Črnigoja oprostilo obtožb o zlorabi položaja in povzročitvi velike gospodarske škode. Kot ugotavlja sodišče, v poslih, ki jih je pod drobnogled vzelo sodišče, ni prišlo do oškodovanja Primorja ali države. Tožilka je napovedala pritožbo.

>> Florjančič začel z obiski po slovenskih sodiščih
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je s srečanjem s primorskimi sodniki pričel letno serijo obiskov slovenskih sodišč. Za obiske se je odločil, ker se želi neposredno seznaniti z aktualno problematiko prvo- in drugostopenjskih sodišč ter možnostmi izboljšanja organizacijske kulture in poslovanja sodišč. Florjančič je sodišča pozval h krepitvi komunikacije z javnostmi in aktivnejšemu izpostavljanju primerov ter dela, za katere ocenjujejo, da so pomembni za zavedanje državljanov o njihovih pravicah in možnostih, ki jih lahko uveljavljajo na sodiščih.

>> Slovenija opozorila, da ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD
Slovenija je v sredo na sestanku članic EU opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava ne more podpreti članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). To je prvo uradno opozorilo Slovenije v povezavi s širitvijo, o kateri naj bi v OECD odločali konec meseca. Slovenija je članice Unije obvestila, da članstva Hrvaške ne more podpreti, ker ta država ne izpolnjuje vseh pogojev, konkretno vladavine prava, kamor sodi spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč. Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da so presenečeni nad odločitvijo Slovenije, da ne bo podprla članstva Hrvaške v OECD.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Boj za »drobtine«    

dr. Marko Novak
   
Čez slabe tri mesece, natančneje 20. novembra, se prične uporabljati novi Zakon o Sodnem svetu. To je v simbolnem smislu gotovo korak naprej, saj med povečanjem pristojnosti tega ustavnega organa, prinaša tudi določbo, ki organ umešča med neposredne proračunske porabnike. Zasluga za to gre najprej svetu samemu, ne le sedanji sestavi, temveč tudi našim predhodnikom, ki že leta bijemo boj za večjo (finančno) neodvisnost. Je pa trenutna vladajoča politika, tudi s sodelovanjem opozicije, predvsem Ministra za pravosodje, ki je res imel posluh za te zadeve, omogočila, da smo te dolgoletne težnje tudi spremenili v stvarnost. Vsakemu je namreč jasno, da če nimaš finančne neodvisnosti, potem je tudi dejanska neodvisna lahko precej pod vprašajem.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vračilo dela prispevkov za prvo zaposlitev
2. septembra so začele veljati spremembe > Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, ki črtajo 5. in 6. člen. Člena sta natančneje določala izvedbo vračila prispevkov za zavarovance, ki še niso dopolnili 26 let starosti, in za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo sprememb, se nadaljujejo po spremenjenih določbah.

>> Zbornica podjetij za izterjavo
22. avgusta je skupščina Zbornice podjetij za izterjavo na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ) sprejela Statut Zbornice podjetij za izterjavo, katerega del je Priloga 1 s seznamom pravnih oseb - ustanoviteljic. Zbornica je ustanovljena z namenom zaščite stanovskih interesov članstva, uveljavljanja izterjave kot stroke v poslovni in širši javnosti ter profesionalizacije izterjave. Cilji zbornice:

    • spodbuja ustvarjanje in razvoj ugodnih okoliščin za razvoj kakovostnih storitev izterjave dolgov v Sloveniji;
    • zastopa in varuje interese svojih članov ob sprejemanju zakonodaje, ki učinkuje na izvajanje dejavnosti članov;
    • pomaga pri razvoju poštene konkurence na področju izterjave dolgov z ukrepi, ki preprečujejo nepošteno konkurenco ter vso nepošteno poslovno prakso, ki prepoveduje, omejuje ali krši konkurenco;
    • nudi pomoč in podporo članom ob uveljavitvi novih predpisov, ki se navezujejo na njihovo glavno dejavnost;
    • spodbuja pošteno poslovno prakso in etično držo članov;
    • sodelovanje in včlanitev v nadnacionalno združenje FENCA;
    • profesionalno in odgovorno delovanje;
    • zbornica se lahko s ciljem uresničevanja svojih ciljev povezuje in včlanjuje tudi v druge organizacije in združenja tako v Sloveniji kot v tujini.

Zbornica pridobiva sredstva za uresničevanje svojih ciljev in izvrševanje svojih nalog iz članarine članov zbornice, plačil za storitve, ki jih opravlja zbornica, donacij, pristopnin in drugih virov.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
14. september 2017 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
14. september 2017 Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) 
 
14. september 2017 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) 
 
14. september 2017 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) 
 
14. september 2017 Zakon o pravdnem postopku (ZPP) 
 
17. september 2017 Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) 
 
1. oktober 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
19. oktober 2017 Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) 
 
19. oktober 2017 Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) 
 
20. november 2017 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Damjan Korošec:
Spolno kazensko pravo
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo SZ-1?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 12 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici SZ-1 je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 175. člen SZ-1, ki ureja pravice najemnikov hišniškega stanovanja.

Zakon je povezan tudi z več kot 110 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 930 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.