c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2017, številka 32-33 / letnik XV.
 
Confessio alterius alii non praejudicat.
Priznanje enega, ne prejudicira drugega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Anketa o vaši uporabniški izkušnji
Za izboljšanje vsebin in funkcionalnosti portala IUS-INFO delite z nami svoje uporabniške izkušnje v kratki anketi in sodelujte v žrebanju za praktično nagrado.Anketo je mogoče oddati do vključno 31. avgusta 2017.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Delovni prevod odločbe arbitražnega sodišča o meji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Na državnem tožilstvu pritrdili ugotovitvam Sveta Evrope
Državno tožilstvo je v odzivu na poročilo Sveta Evrope o učinkovitosti Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja pritrdilo pomanjkljivostim, ki jih je za Slovenijo izpostavil odbor. Zagotovili so, da na to temo že pripravljajo določene ukrepe, ki se nanašajo predvsem na področje izobraževanja o gospodarski kriminaliteti.

>> Članstvo v odboru ZN za človekove pravice
Vlada bo najverjetneje že na prvi redni seji po počitnicah, predvidoma 31. avgusta, ponovno odločala o slovenskem kandidatu za članstvo v odboru ZN za človekove pravice. Čeprav je v začetku junija že potrdila kandidaturo Boštjana M. Zupančiča, pa je minister Karl Erjavec prejšnji teden zaradi spornih izjav Zupančiča napovedal zamenjavo kandidature.

>> Rešenih skoraj 65 odstotkov ugovorov na dohodnino
Finančna uprava RS (Furs) bo v teh dneh odposlala 26.300 odločb o odmeri dohodnine zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun. S tem je rešila 64,83 odstotka vseh vloženih ugovorov. Furs je za lani izdal 1.513.819 informativnih izračunov. Zoper te je ugovor podalo 2,7 odstotka zavezancev, od tega se jih je 63 odstotkov nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Ob izločitvi te kategorije je bilo nekaj manj kot odstotek ugovorov zaradi dopolnitev podatkov.

>> Wolf z obtožnico še ni seznanjen
Poslovnež Walter Wolf in njegov odvetnik Dušan Korošec z obtožnico, ki jo je Specializirano državno tožilstvo zoper Wolfa vložilo zaradi pranja denarja, še nista seznanjena, je dejal Korošec. Kot nenavadno ocenjuje, da tožilstvo preganja osebo, ki ni slovenski državljan, zaradi domnevnega kaznivega dejanja, ki ni bilo storjeno v Sloveniji. Specializirano državno tožilstvo je zoper Wolfa obtožnico zaradi pranja denarja, ki še ni pravnomočna, vložilo 10. julija, so pojasnili na tožilstvu. Kot so poročali mediji, gre za 2,3 milijona evrov, ki naj bi jih Wolf dobil od dela provizije Patrie pri poslih za dobavo oklepnikov Slovenski vojski.

>> Ponovno sojenje Bajdetu
Celjsko višje sodišče je ob razveljavitvi obsodbe za Romea Bajdeta zaradi smrti njegove partnerice sledilo pritožbi tožilke, da je dosojena kazen prenizka. Opozorilo je tudi na kršitev kazenskega postopka, ker so v času zaslišanja izvedencev izključili javnost.

>> Zaradi smrti na urgenci devet osumljenih
Novogoriško državno tožilstvo je zaradi lanskih smrti zaradi napačne napeljave plinov v sobi za reanimacijo urgence pred dnevi vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet osumljenih. Kriminalisti so ovadili sedmerico, ki je sodelovala v različnih fazah gradnje, opremljanja prostorov urgentnega bloka in nadzoru.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obravnava nasilja v družini
19. avgusta bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, ki ureja postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med državnimi organi. Novela med drugim določa, da organi in organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih in podpornih storitvah ter pravnih sredstvih v jeziku, ki ga razumejo. Informacijo o nasilju se posreduje v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu. Informacijo, dano po telefonu, je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v treh dneh. V informaciji je potrebno navesti vsa strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini (4. člen - primerjalnik besedila). Spremenjeni so tudi členi od 8 do 10, ki določajo sestavo in način dela multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini. Spremenjeni 17. člen (primerjalnik besedila) določa, da se za izvajanje interventne službe v posamezni regijski službi pripravi lista strokovnih delavcev, regijski koordinator pa s temi strokovnimi delavci organizira delo interventne službe. Na listo strokovnih delavcev za izvajanje interventne službe se vpišejo strokovni delavci tistih CSD, ki spadajo v to regijo, imajo pet let delovnih izkušenj in ustrezna znanja za opravljanje nalog v interventni službi. Razpored strokovnih delavcev CSD za izvajanje interventne službe na določenem območju pripravi regijski koordinator.

>> Pravna podlaga za uvedbo elektronskega cestninskega sistema
V soboto, 12. avgusta, bo začela veljati obsežna novela > Zakona o cestninjenju (ZCestn), ki nadgrajuje veljavno pravno podlago za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku ter vsebuje dopolnitve, ki bodo izboljšale razumevanje, interpretacijo in uporabo pravnih norm za uvedbo tega sistema. Dars že izvaja aktivnosti na vzpostavitvi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Elektronsko cestninjenje za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, bo uvedeno predvidoma z januarjem 2018, ko se tovornjakom ne bo treba več ustavljati na cestninskih postajah. Novela spreminja določbe o prekrških v zvezi s cestninjenjem z ustavljanjem in cestninjenjem v prostem prometnem toku ter določa nove prekrške v zvezi s cestninjenjem glede na določen čas uporabe cestninske ceste in neupoštevanjem znaka, ukaza ali odredbe pooblaščene uradne osebe.

>> Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami
12. avgusta bo začel veljati tudi Zakon o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki naj bi z začetkom uporabe, to je 1. januarja 2019, zagotovil celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju ter njihovih družin. Glavna pridobitev zakona je preoblikovanje zdajšnjih razvojnih ambulant v centre za zgodnjo obravnavo v okviru javno dostopne mreže, v katerih bodo otroka skupaj obravnavali strokovnjaki s področja zdravstva, sociale ter vzgoje in izobraževanja. Odvisno od potreb otroka in celotne družine bodo izdelali individualni načrt pomoči celotni družini, ne samo otroku. Družina pa se bo lahko v vsakem trenutku obrnila na koordinatorja družine, ki bo skrbel za usklajeno izvajanje načrta o pomoči družini in bo povezoval center za zgodnjo obravnavo, vrtec, center za socialno delo in druge institucije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Čezmejni dostop do elektronskih dokazov
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o izboljšanju čezmejnega dostopa do elektronskih dokazov, ki bo potekalo do 27. oktobra 2017. Kazniva dejanja pogosto pustijo digitalne sledi, ki so lahko dragoceni dokazi v kazenskih postopkih in pomembna pomoč preiskovalcem. Elektronski dokazi lahko vsebujejo podatke o naročniku, podatkovnem prometu, metapodatke in podatke o vsebini, ki so lahko pomembni v kazenskih preiskavah. Čeprav so postopki za zbiranje tovrstnih elektronskih dokazov običajno opredeljeni na nacionalni ravni, je pridobivanje elektronskih dokazov pogosto čezmejne narave. Rešitve, ki se sedaj uporabljajo, pa se pogosto izkažejo za nezadovoljive in lahko povzročijo celo zaustavitev preiskave. Evropska komisija vabi zainteresirane deležnike s tega področja, da posredujejo predloge, kako izboljšati dostop do elektronskih dokazov v EU.

>> Europol z razglednicami išče najbolj iskane kriminalce
Evropski policijski urad Europol je, da bi prijel 21 najbolj iskanih kriminalcev v Evropi, na svoji spletni strani objavil razglednice, v katerih jim domače policije sporočajo, da si želijo, da bi bili doma. Med njimi je tudi razglednica slovenske policije, namenjena Danijelu Borojeviću zaradi oboroženega ropa banke v Celju leta 2002.

>> Sankcije proti novim ruskim posameznikom in podjetjem
Evropska unija je pretekli teden proti trem ruskim državljanom in trem ruskim podjetjem uvedla sankcije, ker so Siemensove plinske turbine poslali na ukrajinski polotok Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Posameznikom in podjetjem so zamrznili premoženje in jim prepovedali potovanje v EU, so sporočili iz Evropskega sveta.

>> Juncker ni naklonjen vstopu Zahodnega Balkana v EU
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v intervjuju za ameriški spletni medij dejal, da ni naklonjen temu, da bi se države Zahodnega Balkana kmalu pridružile Evropski uniji. Zagovarjal pa je, da Zahodni Balkan potrebuje evropsko perspektivo za zagotovitev stabilnosti v regiji.

>> Sodišče EU: Sporazum med Kanado in EU krši temeljne pravice EU
Sodišče EU je mnenja, da Unija ne more skleniti načrtovanega sporazuma v trenutni obliki, ker je treba nekatere njegove določbe spremeniti. Sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih namreč ni združljiv s členi 7, 8 in 21 ter členom 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v delu, v katerem ne izključuje prenosa občutljivih podatkov iz Evropske unije v Kanado ter uporabe in hrambe teh podatkov. Evropska komisija bo podrobno analizirala mnenje, v dialogu s Kanado pa je pripravljena odpraviti pomisleke Sodišča EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Precedens in trmasta celina    

dr. Marko Novak
   
Že pred kakšnimi petnajstimi leti sem bil tudi sam eden tistih, ki so napovedovali vzpon pomena precedensov oziroma sodne prakse tudi na evropski celini. To se je resnici na ljubo tudi zgodilo, toda vendarle se zdi, da se je zadeva nekje ustavila. Smo namreč svetlobna leta daleč od tega, da bi se tudi na naši celini uveljavila doktrina stare decisis v vsej svoji razsežnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 750 strokovnimi članki, več kot 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.