c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2017, številka 15 / letnik XV.
 
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnega šolstva
Vlada je potrdila novelo > zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero uresničuje odločbo ustavnega sodišča iz konca leta 2014, ki zahteva, da se obvezni del javnega programa zasebnih osnovnih šol financira stoodstotno. Obenem se ohranjajo pravice iz leta 1996 v razširjenem delu programa, to je 85-odstotno financiranje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodna oblast »proti« Pravu, ustavnosti in moralnemu razumevanju demokracije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Danes izrek sodbe Milku Noviču, obtoženemu umora Janka Jamnika
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes izrek sodbe Milku Noviču, obtoženemu, da je 16. decembra 2014 streljal in ubil takratnega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Tožilka Blanka Žgajnar vztraja v krivdi Noviča in zanj zahteva najvišjo zaporno kazen 30 let, medtem ko po stališču obrambe obremenilnih dokazov zoper Noviča ni.

>> Pripombe na osnutek zakona za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah
Tik pred iztekom javne obravnave se množijo pripombe na osnutek zakona glede odškodnin razlaščenim imetnikom delnic in obveznic saniranih bank. Nekateri večji imetniki izbrisanih papirjev opozarjajo, da ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva ter ščiti Banko Slovenije. Podobne pripombe imajo tudi v civilni družbi in mali delničarji.

>> Omogočena uporaba električnega paralizatorja
Uporabljati se je začela novela > zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki slednji med drugim daje možnost uporabe električnega paralizatorja. Prav tako bo lahko policija po novem zbirala podatke o letalskih potnikih in uporabljala sistem za optično prepoznavo registrskih tablic.

>> Dostopnost sodnih razprav tudi osebam z okvaro sluha
Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije preučilo problematiko dostopnosti sodnih obravnav za osebe z okvaro sluha in tako dopolnilo sodni red. Po prepričanju ministra Gorana Klemenčiča gre za majhen korak, ki pa bo vsem osebam, zlasti invalidom, omogočil enakopravne sodne postopke.

>> OZP ni sprejel priporočila za notifikacijo nasledstva ADP
Parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP) ni sprejel priporočila Združene levice za notifikacijo nasledstva avstrijske državne pogodbe (ADP), je za STA povedal predsednik OZP Jožef Horvat (NSi).

>> Pripombe glede terana
Ministrstvo za kmetijstvo je na Evropsko komisijo naslovilo pripombe na predlog delegiranega akta za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Med razlogi za nasprotovanje je navedla netransparentnost in kršitev postopkovnih pravil pri pripravi akta, zavajanje potrošnikov ter manko ocene učinka odobritve izjeme Hrvaški.

>> Razprava o drugem tiru umaknjena z dnevnega reda
Državni svetniki bi morali včeraj razpravljati o predlogu vladnega zakona o drugem tiru, a so točko na začetku seje na pobudo enega od interesnih združenj umaknili z dnevnega reda. V ponedeljek je sicer o predlogu razpravljala pristojna komisija državnega sveta, ki pa predloga ne podpira.

>> Zaščita Mercatorja z zakonom
Vlada budno spremlja situacijo z Agrokorjem in Mercatorjem, pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki sicer verjame, da bo Mercator tudi pod novim vodstvom posloval stabilno. "Imamo pa pripravljen tudi zakon, s katerim bomo, če bi bilo to potrebno, zaščitili poslovanje Mercatorja in delovna mesta v Sloveniji," je dejal.

>> Dodatni sodni izvedenci na področju družinskih vprašanj
Ministrstvo za pravosodje je različnim deležnikom, ki se ukvarjajo z najobčutljivejšimi družinskimi vprašanji, poslalo pobudo s predlogi ukrepov, ki bi zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva. Na ministrstvu se namreč zaradi novega družinskega zakonika soočajo z "akutnim problemom pomanjkanja sodnih izvedencev".

>> Stanje slovenskega pravosodja izboljšano
Slovensko pravosodje v pregledu stanja na področju pravosodja v državah članicah EU ostaja v povprečju glede večine kazalnikov, ponekod pa je med najboljšimi državami. Podatki iz pregleda pa po navedbah pravosodnega ministrstva kažejo, da se je stanje slovenskega pravosodja tako izboljšalo, da ga ni več možno ocenjevati kot krizno.

>> Nove stopnje nujnosti ne bo
Ministrstvo za zdravje je v vladno obravnavo poslalo predlog novele > zakona o pacientovih pravicah, ki med drugim določa najdaljši čakalni čas pri zdravniku, na novo določa najdaljše čakalne dobe za specialistične storitve ter podrobneje ureja področji čakalnih vrst in seznamov. Je pa ministrstvo iz predloga novele črtalo novo stopnjo nujnosti.

>> Prva zaslišanja v aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani je po zahtevi specializiranega državnega tožilstva uvedlo sodno preiskavo zoper dvanajst fizičnih oseb in dve pravni v povezavi s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC Ljubljana. Že konec meseca naj bi bili zaslišani prvi osumljenci, domnevno vpleteni v preskakovanje čakalnih vrst.

>> Odločitev višjega sodišča v primeru Niš
Specializirano državno tožilstvo je deloma zadovoljno z odločitvijo ljubljanskega višjega sodišča v zadevi Niš, ki je sicer pravnomočno oprostilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Zadovoljni so, da je višje sodišče edinemu od obsojenih pogojno kazen nadomestilo z zaporom in pritrdilo, da je bil obravnavan posel Mercatorja fiktiven.

>> Zavrnitev revizij v zadevi Tritonis
Vrhovno sodišče je v zadevi Tritonis zavrnilo vse tri revizije Mestne občine Ljubljana (Mol) in pritrdilo nižjim sodiščem, da je pogodba med občino in družbo Tritonis za prodajo zemljišč ob Vojkovi cesti nična, poroča Delo. Občina sicer vztraja pri nasprotni tožbi, zastopnik Tritonisa Damjan Bremec pa občino toži za odškodnino.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Standardi in normativi dela zdravnikov
Od 8. aprila velja aneks h > Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki je zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi strokovnih aktivnosti dodal 10.a člen. Delodajalec z namenom določitve obremenitev zdravnikov, kadrovskega načrtovanja in nagrajevanja sprejme normative dela zdravnikov in temu prilagodi lastno organizacijo dela. Hkrati je bil v Uradnem listu objavljen tudi aneks k > Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, ki se bo začel uporabljati 1. oktobra, spreminja pa razporeditev zdravnikov specializantov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco (primerjalnik 3. člena), uvrstitev zdravnikov specialistov (primerjalnik 4. člena) ter delovna mesta plačne podskupine E1.

>> Neustavnost odvzema celotnega pomešanega premoženjskega predmeta
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 1. točke 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) z Ustavo, kolikor je v primeru pomešanja premoženja zakonitega in nezakonitega izvora omogočala odvzem celotnega pomešanega premoženjskega predmeta. Odločitev izreka se izvrši tako, da se v primeru, ko je premoženjski predmet celota pomešanega premoženja nezakonitega in zakonitega izvora, tak predmet v celoti odvzame, če je tožena stranka premoženje pomešala z namenom ponovnega izvrševanja protipravnih ravnanj ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja, ob tem pa delež premoženja nezakonitega izvora v pomešanem predmetu ni neznaten.

>> Neustavnost hrambe dokazil, pridobljenih z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov
V neskladju z Ustavo pa je tudi prvi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), kolikor določa, da podatke, sporočila, posnetke ali dokazila, pridobljene z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis. Državni zbor mora navedeno protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu.

>> Nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišč
V zadnjem Uradnem listu je bila objavljena Uredba o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje, po kateri je upravičenec do nadomestila upravičen sorazmerno glede na obdobje, to je število dni v koledarskem letu, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Površina zemljišča, na katerem je otežena redna raba zemljišča zaradi postavitve, namestitve, uporabe ali vzdrževanja varovalne ograje ali druge tehnične ovire iz drugega odstavka 8.a člena Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2), se določi tako, da se dolžina varovalne ograje ali druge tehnične ovire pomnoži s petimi metri širine.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16 in 17
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Študij tujcev v EU
Evropsko sodišče je s sodbo št. C-544/15 z dne 4.4.2017 najprej poudarilo, da 5. člen Direktive 2004/114 določa, da je sprejem državljanov tretjih držav na ozemlje države članice v skladu s to direktivo pogojen s preverjanjem pisnih dokazil o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 6. člena te direktive in - če gre za državljana tretje države, ki je za sprejem zaprosil zaradi študija - posebnih pogojev iz 7. člena iste direktive.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo SZ-1?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 11 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici SZ-1 je tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 175. člen SZ-1, ki ureja pravice najemnikov hišniškega stanovanja.

Zakon je povezan tudi z več kot 100 strokovnimi članki, več kot 970 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 900 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dve vprašanji o prihodnosti EU    

dr. Matej Avbelj
   
V zadnjih mesecih in tednih se je razplamtela razprava o prihodnosti Evropske unije. To je dobro. Slabo pa je, da govorci pogosto govorijo drug mimo drugega in tako niti ne izkoristijo priložnosti, da bi se razumno in produktivno (ne)strinjali. To lahko preprečimo le tako, da pri razpravi o prihodnosti Evropske unije in Slovenije v njej ločimo dve različni vprašanji. Prvo je, kaj EU potrebuje za rešitev iz svojih preštevilnih kriz. Drugo pa, kaj je sploh mogoče realno pričakovati, da bodo EU politične elite v danih razmerah zares storile.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.