c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2016, številka 39 / letnik XIV.
 
Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sprejete novele davčnih zakonov
DZ je sprejel novele treh davčnih zakonov, od katerih si vlada obeta povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja v Sloveniji. Med poglavitnimi spremembami sta preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine in zvišanje obdavčitve podjetij. Za gospodarstvo to ni sprejemljivo, zato so napovedali prekinitev pogovorov z vlado in protestni shod. Novela zakona o dohodnini prinaša pomembno spremembo dohodninske lestvice, tako da se bodo razbremenile plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače. Spremembe pri dohodnini bodo povzročile izpad proračunskih prihodkov v letu 2017 za 106 milijonov evrov, v letu 2018 pa še za dodatnih 200.000 evrov. V večji meri se bo ta izpad nadomestil z zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 na 19 odstotkov (dopolnjen predlog novele ZDDPO-2N). DZ je sprejel tudi novelo zakona o davčnem postopku, ki prinaša vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Klemenčičeva retorika v sodstvo vnaša nemir
Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je v odzivu izjavo pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da bodo ob zastaranju zadeve Istrabenz letele glave, dejal, da ni nobenega razloga za ministrove povišane tone in zaostrovanje retorike, ki v sodstvo vnaša nemir. "Če minister želi mojo glavo, mu jo vsak dan dam na pladenj, pa naj poišče drugega predsednika." Potrdil je, da zadeva Istrabenz v kateri je bil ponovno obsojen Igor Bavčar, traja dolgo, a hkrati opozoril, da si že dlje časa prizadeva za spremembo zakonodaje v smeri, da bi se vsak sodni postopek končal v enem krogu. Se pravi, da višjestopenjska sodišča zadev ne bi vračala v ponovno odločanje na nižjo stopnjo, pač pa odločala.

>> Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je potrdil predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki uradu za preprečevanje pranja denarja prinaša inšpekcijska pooblastila. Opozicijo je zmotilo, da se je med zavezance, ki bodo morali poročati v register dejanskih lastnikov, naknadno dodalo SDH in DUTB.

>> DS z vetom nad obvezno registracijo mopedov
Državni svet je izglasoval odložilni veto na novelo zakona o motornih vozilih ter novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki uvajata obvezno registracijo mopedov (dopolnjen predlog novele ZMV-B in dopolnjen predlog novele ZPrCP-D). DZ bo moral o obeh zakonih odločati znova. Noveli zakonov posegata na področje koles s pomožnim motorjem, ki lahko peljejo največ 25 kilometrov na uro. Po novem bo treba takšna vozila registrirati, zavarovati in zanje opraviti tehnični pregled.

>> Kolektivno upravljanje avtorskih pravic
Državni svetniki niso izglasovali odložilnega veta na Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (predlog ZKUASP), državnemu zboru tako o zakonu ne bo treba odločati znova. Zakon kolektivno upravljanje z avtorsko in sorodnimi pravicami ločuje od drugih vsebin avtorskega prava, kar je zdaj v celoti zajeto v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) iz leta 1995. Med drugim opredeljuje delovanje kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, ureja položaj imetnikov pravic, določa pravila delitve avtorskih honorarjev in oblikovanje namenskih skladov za spodbujanje ustvarjalnosti v Sloveniji.

>> Jurij Groznik novi generalni državni pravobranilec
Poslanke in poslanci so z 51 glasovi za in z nobenim proti za novega generalnega državnega pravobranilca v naslednjem šestletnem obdobju imenovali Jurija Groznika. Dolgoletnega pravobranilca, je DZ v imenovanje predlagala vlada. Kot najprimernejšega kandidata ga je izbrala med štirimi prijavljenimi na razpis, ki so sicer vsi izpolnjevali formalne pogoje.

>> Zaradi bombe na tožilkinem dvorišču dobra štiri leta zapora
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Matevža Zajca, ki je na dvorišče nekdanje tožilke Jožice Boljte Brus odvrgel bombo, danes zaradi povzročitve splošne nevarnosti obsodil na štiri leta in dva meseca zapora. H kazni je sodišče prištelo še pol leta zapora zaradi prometa z orožjem, Zajc pa bo skupno za zapahi štiri leta in sedem mesecev.

>> Izvedenec Noviča ocenil kot neagresivnega
Po treh mesecih se je danes nadaljevalo sojenje Milku Noviču, obtoženemu umora svojega nekdanjega nadrejenega, direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Pričal je psihiatrični izvedenec Matej Kravos, njegove izpovedbe pa so šle precej v prid obtoženemu, saj je izvedenec ocenil, da Novič ni agresiven in zlonameren.

>> Zadeva Serming
Po večkratnih preložitvah se je na Okrožnem sodišču v Kopru vendarle začelo ponovljeno sojenje v zadevi Serming, a tudi tokrat ni šlo brez zapletov. Zagovorniki koprskega župana Borisa Popoviča so med drugim predlagali, da višje sodišče ponovno odloči o zahtevi za izločitev predsednice sodnega senata, nazadnje pa tudi prenos krajevne pristojnosti.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Preiskovalni odbor za panamske dokumente
Preiskovalni odbor Evropskega parlamenta za panamske dokumente je imel v torek prvo sejo, na kateri so bili tudi novinarji, ki so sodelovali pri razkritju dokumentov. Naslednja seja odbora bo 12. oktobra. Poročilo naj bi odbor objavil prihodnje leto. Naloga odbora je pojasniti, kako so lahko posamezna podjetja in državljani EU več let poslovali s slamnatimi podjetji v Panami in se izogibali plačevanju davkov v EU. Odbor naj bi konkretno preiskal morebitne kršitve evropskega prava.

>> Zaostrovanje pravil glede dejavnosti lobistov
Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev obveznega registra za preglednost glede dejavnosti lobistov za tri osrednje institucije EU. Predlaga, da se obvezna registracija ob komisiji uvede tudi za stike s predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta EU. S tem želi odgovoriti na kritike glede pomanjkanja preglednosti in konflikta interesov.

>> Slovenska vprašanja Bruslju glede Cete
Slovenija je 14. septembra na Evropsko komisijo naslovila vprašanja, povezana s področjem vode v trgovinsko-investicijskem sporazumu med EU in Kanado, znanim pod kratico Ceta. Vprašanja razkrivajo resne pomisleke države in nejasnosti, povezane s sporazumom, ki naj bi ga dokončno potrdili prihodnji mesec.

>> Komisija ugotavlja napredek na področju migracijske politike
Evropska komisija je ocenila napredek držav članic pri izvajanju ukrepov na področju migrantske in begunske politike. Dogovor EU in Turčije je pripomogel k zmanjšanju toka migrantov iz Turčije in onemogočil tihotapce ljudi. Pri premeščanju beguncev pa komisija kljub dosedanjemu napredku verjame, da bi lahko članice še okrepile napore.

>> Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo
Evropska komisija je predlagala okrepitev nadzora nad izvozom nekaterih vrst blaga in tehnologij, ki se lahko zlorabijo za kršitve človekovih pravic, teroristična dejanja ali izdelavo orožja za množično uničevanje. Kot je dejala komisarka EU za trgovino Cecilia Malmstrom, bi poostren nadzor prispeval k ohranitvi miru in zaščiti človekovih pravic.

>> Iz prakse Sodišče EU
Sodišče EU je 15. septembra 2016 izdalo sodbo v zadevi C-484/14, Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH. V sodbi je obravnavalo kot najpomembnejši vprašanji, ali brezplačno ponujanje Wi-Fi omrežja z namenom pritegnitve pozornosti potencialnih strank pomeni storitev informacijske družbe po direktivi o elektronskem poslovanju in ali je tak ponudnik posredno odgovoren za kršitev avtorskih pravic prek omrežja, ker ni bilo ustrezno zaščiteno. Sodišče je v sodbi ugotovilo, da brezplačno ponujanje Wi-Fi omrežja zaradi promocije pomeni storitev informacijske družbe, kot to določa direktiva. Ker ponudnik storitve izpolnjuje vse tri pogoje, je sodišče pojasnilo, da ni odgovoren za kršitve pravic s strani tretjih in zato od njega ni mogoče terjati odškodnine. Ob tem pa sodniki poudarjajo, da ima imetnik kršenih pravic možnost, da od nacionalnih organov zahteva odpravo ali/in preprečitev takih kršitev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike US
Predsednik RS Borut Pahor je objavil Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike ustavnega sodišča. Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do četrtka, 10. novembra 2016, na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.

>> Razvojni svet kohezijske regije
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, ki veljajo od 24. septembra, med drugim določajo sedež sveta v kohezijski regiji na naslovu državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj, ter dolžnosti sekretarja, kateri opravlja administrativno-tehnične naloge za svet. Na seji sveta lahko člana sveta nadomešča nadomestni član, ki ga imenuje svet regije. Svet tudi sodeluje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja ter evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja. Državni organ, pristojen za evropsko kohezijsko politiko, mora seznanjati svet s poročili o izvajanju evropske kohezijske politike. Svet obravnava poročila in dokumente s področja izvajanja evropske kohezijske politike skladno s svojim letnim programom dela. V 8. členu (primerjalnik besedila) so tudi dopolnjena določila o stroških delovanja sveta.

>> Spremembe pri delitvi stroškov
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki veljajo od 24. septembra, prinašajo bistvene novosti na področju obračunavanja stroškov po podatkih iz delilnikov. Do sedaj je veljalo, da se stroški v primeru, ko je v enem stanovanju poraba večja od petkratnika povprečja celotne stavbe, delijo po kvadraturi, po novem tega ni več in se tistim, ki tako močno presegajo povprečje, poraba omejuje na trikratnik, ostali pa plačujejo po zabeleženi porabi. Novela omejuje tudi tiste, ki sedaj prekomerno varčujejo s porabo toplote in s tem povzročajo vlago in plesen, tako bodo tistim s skoraj ničelno porabo toplote to zvišali na 40 odstotkov povprečne porabe. Novela odpravlja negotovost, ali se bo lastnikom poraba toplote obračunavala po dejanski porabi, ki jo merijo delilniki, ali po kvadraturi ogrevanih površin. Korekcijski faktorji v pravilniku pa ostajajo enaki.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 61
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Osamljeni jezdeci slovenske sodne apokalipse    

dr. Marko Novak
   
Formalno nezavezujoče mnenje Sodnega sveta o nepotrditvi kandidatov za predsednika Vrhovnega sodnika se šteje skoraj za pot v apokalipso slovenskega sodstva in pravne države, četudi bi nek zunanji opazovalec (denimo iz ZDA, zibelke demokracije, kar se mi je ob nekem kosilu v stari Ljubljani tudi »zgodilo«!) pač dejal, da je to še kako normalno stanje, da je ravno to dokaz delovanja pravne države, demokracije ter sistema nadzorov in ravnovesij. In da bi ravno to, da bi Sodni svet v tem primeru moral! soglašati z mnenjem občne seje Vrhovnega sodišča, pomenilo nenormalno stanje - recimo na poti v nekakšen erdoganizem (beri: totalitarizem).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 11-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov dobite samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 210 strokovnimi članki, več kot 170 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1750 judikati Sodišča EU in 45 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.