c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2016, številka 06 / letnik XIV.
 
Non omne quod licet honestum est.
Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odločba US: ZKP in ZOdv v neskladju z Ustavo
Ustavno sodišče je v Uradnem listu objavilo odločbo o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku (ZKP) in Zakon o odvetništvu (ZOdv) v neskladju z Ustavo in odločbo o ugotovitvi kršitve človekove pravice (U-I-115/14-28 Up-218/14-45). Ustavno sodišče je zakona presojalo na zahtevo Odvetniške zbornice Slovenije, ki je izpodbijala 214. do 224. člen ZKP in 8. člen ZOdv, vendar je sodišče štelo, da dejansko zatrjuje t.i. protiustavno pravno praznino ZKP in ZOdv, kolikor naj bi v nasprotju z Ustavo ne urejala dopustnosti preiskave odvetniške pisarne in drugih prostorov, ki jih uporablja odvetnik, zasega predmetov in elektronskih naprav odvetnika ter učinkovitih pravnih sredstev, ki naj bi zagotavljala spoštovanje predvsem pravice do zasebnosti, ki varuje zaupnost razmerja med odvetnikom in njegovo stranko, pa tudi drugih človekovih pravic odvetnikovih strank. Po mnenju ustavnega sodišča zato niso dopustna preiskovalna dejanja pri odvetniku, ki je zagovornik osebe, zoper katero se vodita predkazenski ali kazenski postopek, pri čemer pa omejitev velja le glede podatkov, ki so povezani z zaupnim razmerjem zagovorništva. Če je treba zaradi pregona kaznivih dejanj poseči v odvetniško zasebnost, je to dopustno le, če je poseg nujen in če do podatkov ni mogoče priti drugače. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se sporna preiskovalna dejanja dovoljujejo in opravljajo na način, določen v 60. do 63. točki obrazložitve odločbe.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele ZFPPIPP-G
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Znižanje povprečnega časa reševanja zadev
Število nerešenih zadev v zadnjih letih se je bistveno zmanjšalo, je na novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Posledično se zmanjšujejo sodni zaostanki, o katerih po njegovih besedah ne govorijo več, pač pa govorijo le še o povprečnem času reševanja zadeve. Ta se je od leta 2014 s 3,3 znižal na 2,7 meseca.

>> Predobravnavni narok in priznanje krivde
Od sredine leta 2012, kar poznamo institut predobravnavnega naroka, pa do konca lanskega leta, so na slovenskih sodiščih opravili blizu 28.500 tovrstnih narokov, na njih so našteli 11.200 izjav o priznanju krivde. Precej manj, 807, je bilo sporazumov o priznanju krivde, a so ti toliko bolj odmevni, saj gre ponavadi za težja kazniva dejanja.

>> O omejitvi sodnih preiskav
Odbora DZ za pravosodje in za notranje zadeve sta na skupni seji razpravljala o ogledih krajev kaznivih dejanj in sodni preiskavi. Pri tem sta ministrstvo za pravosodje pozvala, naj nadaljuje s pripravo novele zakona o kazenskem postopku, ki predvideva omejitev sodnih preiskav.

>> Danes na odboru za notranje zadeve
Parlamentarni odbor za notranje zadeve se bo danes lotil vladnega predloga zakona o mednarodni zaščiti, ki je v opozicijskih vrstah in pri nevladnikih naletel na precej pripomb. Na dnevnem redu sta še vladni predlog sprememb referendumske zakonodaje in predlog poslanca Janija Möderndorferja o sankcioniranju sovražnega govora.

>> Izvensodno reševanje sporov
Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) tako potrošnikom kot ponudnikom prinaša možnost hitrejšega in cenovno ugodnejšega reševanja sporov, so poudarili udeleženci strokovnega posveta o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v EU in Sloveniji. Nekateri pa so opozorili, da na ponudnike deluje preveč prisilno in uvaja dodatne stroške.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Glavna obravnava v zadevi Balkanski bojevnik se bo začela aprila. Po poročanju medijev je do decembra razpisanih 76 obravnav. Večina vseh zbranih dokazov ostaja v kazenskem spisu, višji sodniki pa so kot nezakonito izločili le eno odredbo za hišno preiskavo.

>> Postopek za odvzem nezakonitega premoženja Lovšinu
V nadaljevanju postopka za odvzem skoraj dveh milijonov evrov nezakonitega premoženja nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu in njegovima sorodnicama so odmevala vprašanja njihovih zastopnikov o ustavnosti in zakonitosti postopka. Zastopniki sicer niso uspeli s predlogom za mirovanje postopka do odločitve ustavnega sodišča.

>> Furs v enem tednu izrekel za 24.200 evrov glob
Furs je v prvem tednu februarja izvedel 742 nadzorov nad izvajanjem zakona o davčnem potrjevanju računov. Nepravilnosti je odkril v sedmih odstotkih ter z izdanimi plačilnimi nalogi skupno izrekel za 19.000 evrov glob zavezancem ter za 5200 evrov glob odgovornim osebam. V prihodnjih tednih bo nadzor še okrepil.

>> NLB dobila nove nadzornike, očitki o nepreglednosti SDH
Nova Ljubljanska banka (NLB) ima od včeraj prenovljen nadzorni svet. SDH je v imenu države s spremembo statuta velikost sveta povečal s sedem na devet članov, odpoklical dva dosedanjega nadzornika in imenoval pet novih, med katerimi so trije nekdanji dolgoletni zaposleni v NLB. Ob tem se pojavljajo očitki o nepreglednosti delovanja SDH.

>> Uradno vložena kandidatura za generalnega sekretarja ZN
Slovenski stalni predstavnik pri Združenih narodih v New Yorku Andrej Logar je pri predsedniku Generalne skupščine ZN in predsedujočemu Varnostnemu svetu ZN vložil uradno slovensko kandidaturo Danila Türka za generalnega sekretarja ZN. Slovenija je s tem prvič v svoji zgodovini uradno vstopila v tekmo za vodilni položaj svetovne organizacije, za katerega se bo potegovala množica drugih kandidatov.

>> Potrebne izboljšave javnih sistemov
Slovenski javni sektor je primerljiv z evropskimi, je relativno dobro organiziran, javni sistemi pa niso slabi, je v uvodu prvega kongresa javnega prava ugotavljal resorni minister Boris Koprivnikar. Kot je dejal, ne iščejo reform, so pa so potrebne izboljšave.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Transparentnejše dodeljevanje štipendij
6. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki ukinjajo odprti rok pri dodelitvi štipendij za deficitarne poklice in prinašajo prehod na javni razpis z zaprtim rokom - primerjalnik besedila 33. člena. Vlagatelji bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, kar naj bi zagotovilo enakopravno obravnavo ne glede na čas oddaje vloge. Pri dodelitvi štipendij bodo poleg splošnih pogojev upoštevali tudi dodatne pogoje, ki jih bo določil vsakokratni javni razpis. Novela ureja tudi roke za izpolnitev obveznosti zaposlitve štipendistov po končanem izobraževanju - primerjalnik besedila 58. člena.

>> Višja stopnja varovanja nacionalnega bogastva
Novela > Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD), ki velja od 6. februarja, v celoti prenaša v domači pravni red prenovljeno direktivo 2014/60/EU o vračanju predmetov kulturne dediščine. Novela je bila sprejeta, ker se je pokazalo, da postopki vračanja predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice, niso bili dovolj uspešni. Z novelo se podaljšujeta roka za vlaganje zahtevkov in preverbo, saj so se doslej veljavni roki izkazali kot prekratki.

>> Poračunavanju finančnih obveznosti
20. februarja bo začel veljati Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1), ki na novo ureja poračunavanje teh obveznosti Skladu obrtnikov in podjetnikov. Obveznost države do sklada se nanaša na izplačevanje pokojnin v višini do 26 odstotkov najnižje pokojninske osnove za upokojence sklada, ki so v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vstopili do 1. januarja 1983. Ob tem zakon določa tudi pavšalni znesek za stroške izplačevanja pokojnin v višini enega odstotka dejansko ugotovljene obveznosti države do sklada.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 8
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Opomini v zvezi s prenosom skupnega azilnega sistema
Slovenija je prejela opomin s strani Evropske komisije (poleg še devetih držav članic) zaradi opustitve prenosa ali pomanjkljivega prenosa skupnega evropskega azilnega sistema. Nemčijo, Estonijo in Slovenijo je Komisija obvestila, da morajo sporočiti ukrepe za prenos direktive o azilnem postopku. Slovenijo pa poleg tega še glede ukrepov za prenos direktive 2011/51, ki bi morala biti prenesena do 20. maja 2013.

>> Boj proti nasilju nad ženskami
Evropski parlamentarci so obravnavali problematiko spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih. Strinjali so se, da je treba narediti vse, da se najde in kaznuje storilce ne glede na njihovo kulturo ali izvor.

>> TiSA
Obravnava sporazuma o trgovini s storitvami (TiSA) se nadaljuje. Gre za pogajanja med državami, ki predstavljajo 70 odstotkov vse trgovine s storitvami. Sporazum bi moral po mnenju EU olajšati dostop do mednarodnih trgov podjetjem iz EU, po drugi strani pa ne sme prisiliti EU ali nacionalne organe, da bi javne storitve prepustili konkurenci.

>> Sodišče EU
V zadevi C-47/15 je generalni pravobranilec Szpunar v sklepnih predlogih podal mnenje, da tujega državljana, ki ni prestrežen pri nezakonitem prestopu zunanje meje schengenskega območja, ni mogoče kaznovati z zaporom samo zato, ker nezakonito prebiva v državi članici. To velja, kadar je bil državljan prestrežen ob izstopu iz schengenskega območja, kadar je samo v tranzitu in kadar je v postopku ponovnega sprejema v državo članico, iz katere prihaja.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 360 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravna kultura in spremembe    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Ni sporno, da sta se pomen in vloga sodstva v ožjem smislu in pravosodja na splošno v zadnjih dveh desetletjih spreminjala. Del naše (splošne) kulture postaja tudi podoba sodnika kot nosilca sodne veje oblasti, čeprav je recimo za priznanje primerljivosti njegovega plačila in plačil funkcionarjev različnih vej oblasti država potrebovala več kot deset let. Očitno je sicer, da si nove podobe sodnika nihče prav dobro ne predstavlja - tako številnih sprememb ključnih zakonov, ki urejajo njegov položaj (samo Zakon o sodniški službi je bil od leta 1994 spremenjen več kot desetkrat), ali razprav, ki zadevajo to, kar lahko sodnik sploh počne ali pri čemer lahko sodeluje, ni mogoče razumeti drugače. Toda zadnjih nekaj let je fokus na sodniku in od njega se pričakuje »nekaj več«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.