c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2015, številka 24 / letnik XIII.
 
Non advocatus nisi vocatus.
(Nihče) ni odvetnik, če ni poklican.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novele volilne zakonodaje v nadaljnjo obravnavo
Predlagani sveženj petih novel zakonov (novele zakona o poslancih, novele zakona o vladi, novele zakona o volitvah predsednika republike, novele zakona o državnem svetu in novele zakona o lokalnih volitvah), ki naj bi pravnomočno obsojenim na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, onemogočil kandidirati na volitvah, je primeren za nadaljnjo obravnavo. Tako je včeraj na nadaljevanju redne junijske seje brez glasu proti odločil DZ. Skoraj osemurna razprava je opozorila na zahtevnost sprememb volilne zakonodaje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Med prvimi si zagotovite dostop do komentarjev zakonov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nov zakon o zaposlovanju tujcev
Sprejet je bil zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katerim se bo po zagotovilih vlade izboljšal pravni položaj tujih delavcev pri nas. Z njim pa se tudi poenostavlja birokratske postopke. Po novem se bodo tujci na podlagi enotnega dovoljenja lahko zaposlovali samo za polni delovni čas in nič več tudi za krajšega od polnega.

>> Deregulacija poklicev v trgovini
DZ je sprejel novelo zakona o trgovini, ki odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca. Spremembe je s ciljem odprave administrativnih ovir ter vzpostavitve poslovnega okolja, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva in konkurenčnosti, predlagala vlada. Z uveljavitvijo novele bo kot minimalna stopnja izobrazbe za prodajalca in poslovodjo predpisana četrta oz. peta stopnja po katerikoli smeri.

>> Predlog novele zakona o prevzemih v nadaljnji postopek
DZ je odločil, da je predlog novele zakona o prevzemih, s katero se ureja zatečeno stanje prevzemnikov, ki jim je ATVP prepovedala uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi, primeren za nadaljnjo obravnavo. Zdaj se bo z njim najprej ukvarjal odbor DZ za gospodarstvo.

>> Nelojalna konkurenca po novem pred sodišči
Vlada je včeraj sprejela osnutek novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero se ukinjata upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence. Po novem bodo podjetja spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči.

>> Strokovna komisija o imenovanju in razreševanju ministrov
Skupina, ki je pripravila mnenje o spremembah ustave glede imenovanja vlade, ustavni komisiji DZ predlaga, naj ministre na predlog premierja imenuje in razrešuje predsednik republike, je na okrogli mizi Društva za ustavno pravo dejal njen koordinator Janez Pogorelec. S tem bi ukinili tudi interpelacijo in zaslišanja ministrov pred odbori DZ.

>> Vlada proti spreminjanju pogojev za generalnega državnega tožilca
Vlada je na včerajšnji seji sprejela mnenje o noveli zakona o državnem tožilstvu, s katero SDS predlaga spremembe pri razrešitvi in imenovanju generalnega državnega tožilca. Vlada sicer podpira "utemeljen in legitimen cilj", ki ga zasledujejo predlagatelji zakona, to je dostop do učinkovitega in pravičnega pravosodnega sistema, kljub temu pa meni, da so rešitve sistemsko nedodelane.

>> Nagrajevanje glede na rezultate dela
Izhodišča za izboljšave plačnega sistema v javnem sektorju, ki jih je včeraj sprejela vlada, stremijo k načelu stimulativnosti plač in enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih. V zdaj rigiden sistem želijo uvesti nagrajevanje v odvisnosti od rezultatov dela, delovno uspešnost bi uvedli tudi za funkcionarje.

>> Portal Zakonodajni monitor
Društvo Transparency Internacional (TI) Slovenia je vzpostavilo spletno platformo Zakonodajni monitor, ki omogoča poenostavljen dostop do podatkov o sprejemanju zakonodaje in njihovo analiziranje, je namenjena medijem, "watchdog" in nevladnim organizacijam ter vsem posameznikom, ki lahko pogledajo, kako poslanci izvajajo svojo funkcijo. Po besedah generalnega sekretarja društva Vida Dorie želijo s tem zagotoviti večjo transparentnost zakonodajnega postopka ter večjo stopnjo integritete vseh odločevalcev.

>> Mobing ostaja tabu tema
V Kopru že nekaj mesecev deluje Društvo za pomoč žrtvam mobinga, ki žrtvam ponuja vključitev v skupino za samopomoč ter psihoterapevtsko delavnico. V društvu namreč ugotavljajo, da je mobing še vedno tabu tema in da večina poišče pomoč, ko se že pojavijo resne zdravstvene posledice.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Strokovni izpit za inšpektorja
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, ki se bo začel uporabljati 1. januarja, določa podrobnejši program izpita, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način in postopek prijave ter opravljanje izpita, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in drugo. Izpit sestavljajo področja upravnega postopka in upravnega spora, postopka vodenja in odločanja o prekrških ter postopka inšpekcijskega nadzora. Program izpita, ki je podrobno določen v prilogi, tako obsega dva sklopa, in sicer inšpekcijski upravni postopek z upravnim sporom ter inšpekcijski prekrškovni postopek s sodnim nadzorom. Kandidati, ki so se prijavili na strokovni izpit pred začetkom uporabe tega pravilnika, ga opravljajo v skladu z dosedanjim pravilnikom.

>> Oprostitve pri nadomestni obliki bivanja in oskrbe
Novela > Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ki velja od 1. julija, spreminja 4. člen (primerjalnik besedila), ki ureja uveljavljanje oprostitve. V tretjem odstavku se natančneje določa, kakšno zagotavljanje storitev šteje za nadomestno obliko bivanja in oskrbe, za katero je možno uveljavljati oprostitev po tej uredbi. Novi četrti odstavek pa ureja, da lahko občina in izvajalec za posameznega uporabnika ali več uporabnikov v stanovanjski skupini ali bivalni skupnosti skleneta neposredno pogodbo, s katero se dogovorita o višini plačila.

>> Novi člani uradniškega sveta
Na podlagi poročila o volitvah treh članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave so bili izvoljeni Andrej Verhovnik Marovšek, Rastko Rafael Kozlevčar in Simona Fajfar.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 in 42
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Povrnitev stroškov za odlog izvršbe
Namen izvršilnega postopka je, v kolikor se upnik odloči za prisilno izvršbo, da upnik čim hitreje pride do poplačila svoje terjatve, saj je v izvršilnem postopku uzakonjeno tudi načelo hitrosti postopka (11. člen ZIZ), če upnik sam ne predlaga odloga izvršbe. V primeru, če se upnik odloči za prisilno izterjavo dolga, pa ima pravico do povračila le tistih stroškov, ki so potrebni za prisilno izterjavo dolga, ne pa za predloge za morebitne zastoje v postopku. Posledično to pomeni, da stroški, ki so nastali z vložitvijo vloge za odlog izvršbe, za slednjo niso potrebni in jih je sodišče zavrnilo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Chutzpah    

dr. Matej Accetto
   
Chutzpah je beseda, ki tudi pravnikom lahko pride presneto prav. Ponuja nam jo jidiš, germanski jezik judovskih skupnosti, gre pa za posebno vrsto arogantne (pre)drznosti, ki se najpogosteje ponazori s pravniško anekdoto: chutzpah je lastnost moža, ki ubije svoja starša, potem pa na sodišču prosi za milost, češ da je sirota.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil objavljen leta 1993, je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi s 250 strokovnimi članki, 350 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
5. junij 2015 Rast cen življenjskih potrebščin maja 2015 0,8%
1. julij 2015 Sprememba indeksa življenjskih stroškov - Bruselj 1,1573 1,1325
1. julij 2015 Sprememba indeksa življenjskih stroškov - Ženeva 1,3258 1,3976
1. julij 2015 Sprememba indeksa življenjskih stroškov - London 1,1685 1,2651
1. julij 2015 Sprememba indeksa življenjskih stroškov - New York 1,1236 1,2048
9. junij 2015 Trošarina za neosvinčen bencin (EUR/1000 l) 503,1000 493,4800
13. junij 2015 Zgornja meja števila ponudb za delo v RS za zdravnike specialiste iz tretjih držav v 2015 (v primerjavi z 2014) 3 2
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.