c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2014, številka 42 / letnik XII.
 
Corruptissima re publica, plurimae leges.
Ko je država najbolj sprijena, je največ zakonov.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Kmalu 10.000 naročnikov Tednika IUS-INFO

O aktualnem pravnem dogajanju so lahko brezplačno obveščeni tudi vaši sodelavci in prijatelji - na povezavi Priporočite Tednik IUS-INFO jim lahko omogočite prejemanje tednika.

Desettisoči naročnik bo prejel bogato nagrado: NAROČNINO NA PORTAL PRAVNA PRAKSA, na katerem bo lahko eno leto prebiral strokovne članke v novi spletni podobi.

Zahvaljujemo se vam za zvestobo in vam želimo prijetno prebiranje pravnih novosti, posebej pa bomo veseli vaših vsebinskih predlogov, saj želimo biti še boljši.

Uredništvo Tednika IUS-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Dobro je vedeti
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
     
    NE SPREGLEJTE
Izbrani komentarji zakonov na portalu IUS-INFO
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dnevi slovenskih pravnikov v znamenju aktualnih razprav in podelitve priznanj

Na jubilejnih, 40. dnevih slovenskih pravnikov je priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije podelil njen predsednik dr. Lojze Ude. Priznanje za življenjsko delo je dobil dr. Marko Ilešič, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih je dobila Darja Papić, priznanje mlademu pravniku pa je dobil dr. Jaka Cepec.Slavnostni govornik na podelitvi je bil minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič, ki je med drugim povedal: »Mirno lahko zatrdim, da je pravna stroka v vseh svojih pojavnih oblikah, čeprav ena bolj prisotnih in družbeno vplivnih, hkrati tudi predstavnik enega najmanj reflektiranih poklicev v slovenski družbi. S tem pa smo pravniki poleg političnega in ekonomskega ceha ena od poklicnih skupin, ki so najbolj soodgovorne za sedanje stanje slovenske družbe. Toliko, kot se o pravni državi in vladavini prava govori v zadnjem času, se ni že vse od osamosvojitvenih dni, ko so imeli pojmi, kot so »enakost pred zakonom«, »človekove pravice«, »pravna in socialna država« svojo težo in so se izvodi še sveže slovenske ustave prodajali na stojnicah po mestnih ulicah.«

 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Večji obseg obravnavane gospodarske kriminalitete
Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je v Sloveniji v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z letom 2013 povečal za 33 odstotkov na 15.206 kaznivih dejanj. Občutno, za 114 odstotkov, se je povečala premoženjska škoda, nastala kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj, in sicer na 436,4 milijona evrov.

>> Ukrepi za spodbujanje rasti in doseganje zavez
Vlada je dorekla ukrepe za rebalans državnega proračuna za leto 2015, s katerimi naj bi dosegla ciljni primanjkljaj. Hkrati želi s spremembo strukture izdatkov zagotoviti večji učinek na gospodarsko rast. Z ukrepi je seznanila tudi Evropsko komisijo, ki naj bi Slovenijo opozarjala predvsem na nezadosten fiskalni napor.

>> Predlog novele ZKP
Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o kazenskem postopku, ki usklajuje zakonodajo z evropskima direktivama. Predlog novele vsebuje manjše spremembe in dopolnitve zakona, ki so potrebne zaradi določb evropske direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ter direktive o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku.

>> Različni pogledi na učinkovitost slovenskega sodstva
Članice in člani odbora za pravosodje so se seznanili s poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v lanskem letu. Predsednik sodnega sveta Janez Vlaj je v predstavitvi obsežnega poročila izpostavil zlasti zmanjšanje števila sodnih zaostankov. Ob tem je priznal, da je Slovenija v evropskem vrhu po številu sodnikov glede na število prebivalcev, a dodal, da se je število sodnikov v času do leta 2013 zmanjševalo, podoben trend pa je zaznati tudi letos.

>> Velik pripad delovnopravnih zadev
Odbor DZ za pravosodje se je seznanil tudi s poročilom o delu državnega pravobranilstva. Generalni državni pravobranilec Boštjan Tratar je pojasnil, da je njihovo delo v letu 2013 zaznamoval predvsem znaten pripad socialnopravnih in delovnopravnih zadev. Napovedal je, da se bodo v prihodnje usmerili v preventivo.

>> Vlada mora razkriti magnetogram
Informacijski pooblaščenec je odločil, da mora vlada v 31-ih dneh javnosti razkriti magnetogram seje, na kateri je vlada potrjevala kandidate za evropskega komisarja iz Slovenije.

>> Register zavezancev za informacije javnega značaja
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je vzpostavila register zavezancev za informacije javnega značaja, ki je javnosti v celoti in brezplačno dostopen od prejšnjega petka. Gre za register, ki zagotavlja pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin.

>> Del novele ZPNačrt-B je neskladen z ustavo
Ustavno sodišče je odločilo, da je 29. člen novele zakona o prostorskem načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, neustaven.

>> Nepravilnostih pri imenovanju generalnega direktorja na vrhovnem državnem tožilstvu?
Inšpektorat za javni sektor bo na podlagi prijave o domnevnih nepravilnostih pri imenovanju generalnega direktorja na vrhovnem državnem tožilstvu Boštjana Škrleca predvidoma januarja 2015 izvedel nadzor, so potrdili na ministrstvu za javno upravo. Postopek v zvezi s tem vodi tudi KPK, a ga zaradi odredbe sodišča ne more zaključiti.

>> Kartelno dogovarjanje
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je danes potrdila, da so družbam DZS, Mladinska knjiga trgovina in Extra Lux vročili odločbo, v kateri jim očitajo kartelno dogovarjanje pri prodaji pisarniških potrebščin državni javni upravi.

>> Tudi Črnkovič začel prestajati kazen
Obsojeni v zadevi Patria Ivan Črnkovič se je v sredo zvečer zglasil na prestajanje kazni v zaporu na Dobu, so potrdili na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Črnkoviču je višje sodišče pred tem zavrnilo prošnjo za vnovičen odlog prestajanja kazni.

>> Lokalne volitve
V drugem krogu lokalnih volitev je župane dobilo še 54 od 212 občin. V Mariboru je vnovič slavil Andrej Fištravec, položaj je ohranil tudi novogoriški župan Matej Arčon, v ostalih štirih mestnih občinah pa so dobili novega župana. Tudi tokrat največji uspeh beležijo nestrankarski kandidati, med strankami pa sta bili najuspešnejši SD in SLS.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Krajši disciplinski postopek zoper izvršitelje
Spremembe in dopolnitev > Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja, ki bodo začele veljati 1. novembra, skrajšujejo disciplinski postopek z ukinitvijo pripravljalnega dela postopka. Novela bistveno spreminja dosedanji 3. člen - primerjalnik besedila, ki je med drugim urejal možnost dopolnitve nepopolnega ali pomanjkljivega predloga, novi 3. člen pa le na kratko določa uvedbo disciplinskega postopka s pisnim sklepom ministra za pravosodje. Novela črta 4. člen, ki je urejal pripravljalni postopek, prav tako se črtajo 5.a, 6. in 7. člen. V 8. členu - primerjalnik besedila, ki ureja postopanje s pritožbo, se črta zadnji odstavek, ki je določal izvršljivost odločbe disciplinske komisije.

>> Novela KP za poštne in kurirske dejavnosti
1. novembra bodo začele veljati tudi spremembe in dopolnitve > Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti. Novela med drugim črta 28.a člen, ki je delavcem po 52-em letu starosti zagotavljal tri dodatne dneve letnega dopusta. V 55. členu so na novo določeni dodatki zaradi razporeditve delovnega časa, ki so za delavce manj ugodni, in sicer se znižujejo pri nočnem delu ter delu prek polnega delovnega časa s 50 na 40 odstotkov osnovne plače. V 57. členu se znižuje dodatek za delovno dobo delavca z 0,5 na 0,4 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe. V 58. členu se spreminja 3. točka, ki natančneje določa pravice do odpravnin in njihove višine. Sprememba prebivališča delavca iz razloga na strani delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo in z dela, po novem ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi - tako določa spremenjeni 58.c člen.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 75 in 74
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Potrjena nova Evropska komisija
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu včeraj pričakovano s 423 glasovi za, 209 proti in 67 vzdržanimi potrdili novo Evropsko komisijo Jean-Clauda Junckerja - kratke biografije članov. Poslance je pred glasovanjem nagovoril Juncker in napovedal še nekaj zadnjih novosti v sestavi komisije ter poudaril, da je ta ekipa "zadnja priložnost" za EU.

>> Konvencija o izbiri sodišča
Pravosodni ministri EU so potrdili odločbo o ratifikaciji Konvencije o izbiri sodišča, ki spodbuja trgovino tako, da razjasnjuje pravila o mednarodnih trgovinskih sporih, kjer si stranke izberejo pristojno sodišče. Tako so bolje pojasnjena pravila o pristojnosti in o priznavanju sodb iz držav, ki uporabljajo konvencijo.

>> Poročilo o delovanju pravosodnih sistemov
Evropska komisija za učinkovito pravosodje pri Svetu Evrope (CEPEJ) je objavila poročilo o delovanju evropskih pravosodnih sistemov glede učinkovitosti in kvalitete pravosodja. Poročilo temelji na podatkih iz leta 2012 in kaže trende razvoja ter reform pravosodnih sistemov v Evropi. Nekaj ključnih ugotovitev v poročilu je, da so države članice vpeljale številne institucionalne in zakonodajne reforme za bolj učinkovito pravosodje, da vse nudijo pravno pomoč tako v kazenskih kot civilnih zadevah, da so se povečali izdatki za delovanje pravosodja, ki povprečno znašajo 60 evrov na prebivalca letno in da se nadaljuje uporaba alternativnih ukrepov za reševanje sporov.

>> Sodišče EU
V zadevi C-268/13 so sodniki odločali o povračilu stroškov zdravljenja na podlagi uredbe 1408/71. Tako je po odločitvi sodnikov potrebno povrniti stroške zdravljenja, ki so nastali v tujini, če zavarovanec zaradi pomanjkanja najnujnejše medicinske opreme ne more pravočasno pridobiti bolnišničnega zdravljenja v svoji državi. Ali zdravljenja res ni mogoče zagotoviti, je potrebno oceniti na ravni vseh bolnišnic v državi članici, ki lahko zagotovijo tako zdravljenje, in ob upoštevanju časovnega obdobja, v katerem se tako zdravljenje lahko pravočasno pridobi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neznosnost legalistične ignorance (13): grobo kršenje pravic delavcev invalidov    

dr. Andraž Teršek
   
Pomembno splošno pravno vprašanje, ki presega pomen pravne zadeve, se potemtakem glasi: Kako morajo svojo pravno obveznost do delavcev invalidov razumeti delodajalci? Ali drugače, kaj pomeni pravna obveznost delodajalcev, da »morajo« odgovorno in dokazano učinkovito poskrbeti za delavce invalide? In končno, kako morajo to vprašanje razumeti sodišča in ga razlagati v praksi pri razsojanju v sporih med delodajalci in delavci invalidi? Ta vprašanja so zdaj naslovljena tudi na Ustavno sodišče.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 18 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si oglejte primerjavo besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

 
 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.