c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2014, številka 41 / letnik XII.
 
Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Kdo so slovenski pravniki, ki so zaznamovali leto 2014?

Začel se je že štirinajsti izbor najvplivnejših pravnikov in tudi vi ste vabljeni k sodelovanju. Podajanje predlogov je mogoče do vključno 4. novembra, zato ne odlašajte!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbrani komentarji zakonov na portalu IUS-INFO
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Povrnitev neupravičeno plačane globe tudi v primeru zastaranja
Ustavno sodišče je odločilo, da je del Zakona o prekrških (ZP-1), ki se nanaša na povračilo neupravičeno plačane globe, neskladen z ustavo. DZ mora neustavnost odpraviti v roku enega leta, do tedaj pa bo povračilo plačane globe mogoče tudi v primeru, ko postopek o prekršku zastara.

>> Prenovljeni predlog zakona o partnerski skupnosti
Osnutek predloga zakona o partnerski skupnosti, ki ga je ministrstvo za delo včeraj posredovalo v javno razpravo, ureja partnersko skupnost kot skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Ta ima enake pravne posledice kot sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola. Javna razprava je predvidena do 15. novembra.

>> Vlada o delu sodstva in tožilstva
Vlada je včeraj obravnavala mnenja državnega sveta o poročilih o delu državnih tožilstev, specializiranega državnega tožilstva ter sodišč za preteklo leto. Stališča, ki jih je ob tem sprejela, bo poslala državnemu zboru. Med drugim ugotavlja, da so bili cilji iz zaveze vlade in sodstva v veliki meri realizirani.

>> Sodba glede najemnikov denacionaliziranih stanovanj dokončna
Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, ki je junija v zadevi najemnikov denacionaliziranih stanovanj odločilo v prid Slovenije, je dokončna. To so danes sporočili iz Strasbourga, potem ko so zavrnili zahtevo tožnikov po obravnavi zadeve na velikem senatu sodišča.

>> Predlog za spremembe KZ-1
Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo podalo formalni predlog za spremembe kazenskega zakonika v členih, ki se dotikajo razkrivanja tajnih podatkov (260. člen), je pred sredinim začetkom sojenja novinarki Anuški Delić napovedal predsednik društva Matija Stepišnik. Ob tem je opozoril, da Delićevi grozi zaporna kazen, ker je opravljala svoje delo.

>> Ambasadorji korporativne integritete
Več predstavnikov uglednih slovenskih gospodarskih družb je na Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju s slavnostnim podpisom Slovenskih smernic korporativne integritete pristopilo v krog smbasadorjev korporativne integritete. Mnogi med njimi so pisno izpostavili velik pomen etike za uspeh podjetij in gospodarstva na splošno. Slovenija mora postati dežela poštene igre v gospodarstvu, politiki in drugod, je v svojem govoru poudaril premier Miro Cerar.

>> Luka Koper proti Časarju
Koprsko okrožno sodišče je odločilo, da morata nekdanja predsednik in član uprave Luke Koper, Robert Časar in Aldo Babič, Luki povrniti 680.000 evrov škode zaradi skladiščenja avtomobilov na sporni deponiji. Luka Koper je nekdanji upravi sicer očitala za dobre štiri milijone evrov škode. Sodba še ni pravnomočna.

>> V zadevi Teš več kot 280-milijonska škoda
Skupna škoda, ki so jo v preiskavi sumov nepravilnosti pri poslovanju Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ugotovili kriminalisti, znaša več kot 284 milijonov evrov. Toliko namreč znaša premoženjska korist, ki jo je pridobil tuji dobavitelj. Kriminalisti so sicer podali kazenske ovadbe tudi zoper štiri odgovorne osebe iz Teša.

>> Kako do uspešnih podjetij
Intenzivnost dela v Sloveniji se že dolga leta zvišuje, kar ima negativne vplive na zdravje delavcev. Država je sicer sprejela zakonodajo, ki postavlja meje obremenitev. Vendar bo ključno, da delodajalci osvestijo, kako odločujoče je zadovoljstvo zaposlenih za uspeh samega podjetja, so izpostavili udeleženci konference na Brdu pri Kranju.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zastaranje terjatve iz naslova kršitve konkurenčne klavzule
V revizijskem postopku je sodišče ugotavljalo, ali je tožeča stranka upravičena zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradi kršitve konkurenčne klavzule. Z managersko pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere je bila tožena stranka pri tožeči zaposlena kot njen direktor, je bilo namreč dogovorjeno, da tožena stranka 24 mesecev po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne sme opravljati dejavnosti družbe, skleniti delovnega razmerja ali na drug način izkoristiti poslovnih znanj in zvez, ki jih je pridobila pri tožeči stranki, če bi s tem konkurirala oziroma škodila interesom družbe. Za primer kršitve konkurenčne klavzule je bila dogovorjena pogodbena kazen in obveznost tožene stranke, da na tožečo prenese posle ali koristi iz le-teh in ji povrne nastalo škodo. Leta 2005 sta stranki managersko pogodbo razveljavili, do konca leta 2005 pa je skoraj 22 strank tožeče stranke prekinilo sodelovanje s slednjo in enake storitve naročilo pri toženi stranki. Razlog za prehod strank naj bi bil v nezadovoljstvu z delom tožeče stranke po odhodu tožene.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Kolektivna pogodba Banke Slovenije
Nova Kolektivna pogodba Banke Slovenije, ki bo začela veljati 18. oktobra, ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in BS. V poglavju Pogodba o zaposlitvi se med drugim spremeni 6. člen, ki po novem določa, da rok za prijavo kandidata ne sme biti krajši od petih delovnih dni. Preizkus sposobnosti se v 7. členu dopolnjuje z možnostjo preizkusa znanja tujih jezikov. 9. člen, ki določa pisno obliko in sestavine pogodbe o zaposlitvi, smiselno združuje dosedanji 9. in 10. člen. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi se pri ugotavljanju delavčeve nesposobnosti (11. člen) ne sme uporabiti delovna dokumentacija, ki je starejša od enega leta. 12. člen določa, da se mora delavca pisno seznaniti z očitki in mu zagotoviti vsaj tri dni časa za zagovor. 14. člen, ki ureja izredno odpoved, je bil močno skrajšan, tako da je izredna odpoved sedaj mogoča le na podlagi zakonskih pogojev. Po novem je odpravnina (17. člen) znatno manjša in za obdobje do 15 let dela v banki znaša tretjino osnove za vsako leto zaposlitve, nad 15 let pa polovico osnove za vsako leto. V 18. členu pogodbe so na novo določeni odpovedni roki, v poglavju 3.1. pa so opredeljeni dolžina, odmera in razpored letnega dopusta. Z uveljavitvijo te pogodbe preneha veljati dosedanja Kolektivna pogodba Banke Slovenije.

>> Subvencioniranje študentske prehrane
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, ki bo začel veljati 25. oktobra, predpisuje način izvajanja subvencionirane študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc, poročanje, opravljanje nadzora nad ponudbo in delom ponudnikov subvencionirane študentske prehrane ter delom Študentske organizacije Slovenije. S strokovnim spremljanjem in svetovanjem, ki ga načrtuje in izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, se pri ponudnikih ugotavlja skladnost študentske prehrane s smernicami iz 14. člena. Nadzor nad delom ponudnikov opravlja izvajalec s kontrolnimi pregledi, ki za njihovo opravljanje imenuje komisijo in študente inšpektorje. Če izvajalec na podlagi zapisnika komisije iz oziroma na podlagi zapisnika študentov inšpektorjev oziroma na podlagi lastnih ugotovitev pri ponudniku ugotovi nepravilnosti oziroma kršitve, zahteva njihovo odpravo in izreče eno od sankcij, določenih v 8.b členu Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP).

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 72 in 73
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Blišč in beda naše lokalne samouprave    

dr. Marko Novak
   
Ob vsej moralni vprašljivosti se lahko vprašamo, kakšen je pravi ekonomski račun teh velikih županovanj. Poleg »kruha in iger« ali všečne zunanje podobe mesta, kakšno je pravzaprav notranje zdravje občine: koliko je bilo novih delovnih mest, kakšna stopnja brezposelnosti je produkt županovega mandata, kako spodbudno podjetniško okolje je občina postala, domače in tuje investicije v mandatu, gibanje zadolženosti občine. Če je občina »ekonomski bolnik«, bo vsa kozmetika le kratkega veka.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 14 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
15. oktober 2014 Rast cen življenjskih potrebščin v RS za september 2014, v primerjavi z avgustom + 0,3 %
18. oktober 2014 Dodatek za težje pogoje dela - naloge zunanje kontrole, po KP za bančništvo 7,5 30 %
18. oktober 2014 Dodatek za težje pogoje dela - blagajniški riziko, po KP za bančništvo - bruto na dan 8,5 EUR
18. oktober 2014 Dodatek za težje pogoje dela - trezorsko soključarstvo, hramba šifre trezorja, po KP za bančništvo - bruto na dan 8,5 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.