c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2014, številka 27 / letnik XII.
 
Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uradni izidi volitev v DZ predvidoma 29. julija
Državna volilna komisija (DVK) je sprejela navodilo o ugotavljanju izida glasovanja na nedeljskih predčasnih volitvah v DZ. Neuradni delni izid glasovanja bo znan v nedeljo okoli 23. ure, ko bodo prešteli veliko večino vseh oddanih glasovnic na voliščih, uradni pa predvidoma 29. julija.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka revije Odvetnik 66/2014
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Krki zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje kazen EU
Evropska komisija je včeraj naložila globe v skupni višini 427,7 milijona evrov francoski farmacevtski družbi Servier in še petim proizvajalcem generičnih zdravil, med katerimi je tudi slovenska Krka. Kazen je družbe doletela zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje. Krka bo morala plačati 10 milijonov evrov, sporočajo z Bruslja.

>> Mojca Prelesnik je nova informacijska pooblaščenka
Poslanke in poslanci so v ponedeljek s 43 glasovi za in enim proti Mojco Prelesnik potrdili za informacijsko pooblaščenko. Glasovanje je minilo v odsotnosti poslanskih skupin SDS, SLS in NSi. V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so s potrditvijo Prelesnikove zadovoljni, obžalujejo pa, da je prišlo do nasprotovanja njegovemu predlogu.

>> Poslanci potrdili novelo zakona o izvršbi in zavarovanju
Poslanci so v petek potrdili predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero naj bi pospešili in hitreje zaključili izvršilne postopke. Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine.

>> Durs bo opomine po novem pošiljal preko portala eDavki
Davčna uprava RS (Durs) bo po novem o neplačanih davčnih obveznostih zavezance opominjal preko portala eDavki. Prehodno obdobje, v katerem bodo opomini potovali tako po klasični kot elektronski poti, se bo zaključilo 1. septembra. Na Dursu zavezance pozivajo, da do tega datuma sporočijo tudi elektronski naslov za dodatno obveščanje.

>> Rahljanje davčnega primeža ključna reformna prioriteta v EU
Rahljanje davčnega primeža je ena ključnih reformnih prioritet v prizadevanjih za spodbuditev rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, so danes v Bruslju poudarili finančni ministri držav v območju evra ob sprožitvi razprave o tem vprašanju. Davčna obremenitev dela v območju evra je sicer med najvišjimi na svetu.

>> Prihodnji teden sodba sodišča v Strasbourgu o varčevalcih
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu bo v sredo, 16. julija, objavilo sodbo v zadevi Ališić in drugi, ki so tožili pet držav naslednic nekdanje Jugoslavije zaradi starih deviznih vlog. Odločitev velikega sodnega senata bo dokončna, Slovenija pa glede na predložene dokaze pričakuje ugodno rešitev.

>> Učiteljica, ki naj bi surovo ravnala s šestletnikom, oproščena
Kranjsko okrožno sodišče je učiteljico Lilijano Skubic, ki je bila obtožena kaznivega dejanja surovega ravnanja s šestletnim učencem, danes opralo krivde. Tožilka je za obtoženo predlagala devet mesecev pogojne zaporne kazni, sodnica pa je sklenila, da kaznivo dejanje ni bilo dokazano.

>> Višje sodišče razveljavilo obsodilno sodbo za Črnigoja
Višje sodišče v Kopru je razveljavilo obsodilno sodbo za nekdanjega prvega moža Primorja Dušana Črnigoja in zadevo Stavbenik vrnilo v ponovno odločanje novogoriškemu sodišču, poročajo Primorske novice. Črnigoj, ki v zaporu od lanskega junija prestaja 14-mesečno kazen iz zadeve Čista lopata, je bil na prvi stopnji obsojen na tri leta zapora.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razkritje preostalih slabih posojil
19. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki določajo, da so v prihodnje javni tudi tisti podatki o slabih posojilih, ki niso bili preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in so ostali na državnih bankah - primerjalnik 6.a člena. Bančna stroka se ni strinjala s takšno rešitvijo, kar je utemeljevala s posegom v bančno tajnost, stališče predlagateljev novele pa je, da obstaja cela vrsta drugih interesov javnosti, ki pretehtajo bančno tajnost. Omenjene informacije banke posredujejo prek svojih spletnih strani v roku treh mesecev od prenosa kreditov neplačnikov na DUTB, na način, ki ga določi Banka Slovenije v skladu z desetim odstavkom 10.a člena.

>> Arhivska novela
Novela > Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), o kateri so državljani 8. junija odločali na neuspelem referendumu, bo začela veljati 22. julija. Arhivsko gradivo ostaja po spremembah prosto dostopno, vendar tudi po novem le, če ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov. Pri tem se med občutljive osebne podatke ne šteje več političnega ali filozofskega prepričanja ter članstva v političnih strankah in sindikatih, kar naj bi po navedbah ministrstva za kulturo prosto dostopnega naredilo več gradiva. Kaj je dejansko prinesla novela, lahko natančno primerjate v vsebinskem pregledu.

>> Socialna podjetja lažje do nepremičnin
19. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki naj bi olajšale in spodbudile socialno podjetništvo. Novela omogoča brezplačen dostop do nepremičnega premoženja države ali občin vsem subjektom s statusom socialnega podjetja za obdobje, ki ni daljše od treh let. Po tem obdobju podjetje dobi možnost, da isto nepremično premoženje vzame v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe. Podjetje mora v času brezplačne uporabe prostorov ves čas delovati po načelih socialnega podjetništva. V primeru kršitve tega pogoja pa novela predvideva sankcije vrnitve neopravičeno prejetih koristi v višini najemnin - primerjalnik 30. člena.

>> Vračanje plač
Dolgo časa usklajevane spremembe > Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki veljajo od 5. julija, omogočajo poravnavo med delodajalcem in delojemalcem glede preveč izplačanih plač javnih uslužbencev. Novi 3.a člen določa, da mora uslužbenec vrniti razliko v višini največ dveh osnovnih plač za obdobje zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Če dogovora o vračilu ne bi bilo, se zadeva rešuje pred sodiščem v skladu s splošnimi pravili civilnega prava. Novela določa možnost odpusta dolga v primeru socialne ogroženosti uslužbencev in možnost, da tisti, ki so že vrnili preveč izplačan del plače, določen znesek dobijo nazaj. Spremenjeni 43.b člen določa način dela inšpektorja, 43.č člen pa prenovljene ukrepe inšpektorja.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 50 in 51
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Predrzna vožnja
Obsojeni je bil spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja predrzne vožnje v cestnem prometu (324. člen Kazenskega zakonika), za kar mu je sodišče med drugim izreklo kazen 10 let zapora in varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja. Z zahtevo za varstvo zakonitosti so obsojenčevi zagovorniki zahtevali razveljavitev izpodbijane pravnomočne sodbe tako zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka kot tudi zaradi kršitev kazenskega zakonika.

Za storitev kaznivega dejanja predrzne vožnje se mora voznik zavedati konkretnih okoliščin, v katerih je prišlo do ogrozitvene posledice.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI. 36 – Naše sobivanje s človekovimi pravicami    

Vlasta Nussdorfer
   
Tu je seveda še država; ohola in vzvišena, ker ima zakonodajno in izvršilno moč, da sprejema predpise, ki po vseh amandmajih pogosto glasijo tako komplicirano, da si jih pet pravnikov razloži na sedem načinov, vsaj tri pa mora marsikdo še posebej plačati. Zakaj zakon nima obvezne razlage, zakaj ga ne more razumeti nekdo z devetletko, zakaj ga v posebnih primerih ni moč šteti v dobro ljudi?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.