c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2014, številka 07 / letnik XII.
 
Probatio vincit praesumptioni.
Dokaz premaga domnevo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nadaljevanje obravnave nepremičninskega davka
Ustavni sodniki na današnji seji nadaljujejo obravnavo zakona o davku na nepremičnine. Ustavno sodišče je pred dvema tednoma izvajanje zakona v delu, ki opredeljuje izdajo davčnih odločb, zadržalo do svoje končne odločitve glede zakona.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP-F
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Stranke neenotno o napovedani ustavni obtožbi
Koalicijske in opozicijske stranke so glede napovedi SDS v zvezi z vložitvijo predloga ustavne obtožbe zoper predsednico vlade Alenko Bratušek in ministre, če ne bo vložen predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu, neenotne. V strankah o podpori predlogu obtožbe še niso razpravljali. V samostojni Sloveniji sta bila doslej v DZ vložena dva predloga ustavne obtožbe, a ker nista dobila zadostne podpore poslancev, tudi nikoli nista prišla do presoje ustavnih sodnikov.

>> Kandidat za gospodarskega ministra s podporo odbora
Odbor DZ za gospodarstvo je predstavitev kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Metoda Dragonje z večino glasov ocenil kot ustrezno. Dragonja je v odgovorih članom odbora poudaril potrebo po izboljšanju poslovnega okolja, učinkovitem upravljanju državnih podjetij, selektivni privatizaciji in izboljšanju zaposljivosti mladih.

>> 3,5 milijona evrov za samostojni referendum
Za morebitni referendum o noveli Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih bi porabili 3,5 milijona evrov, če bi referendum izvedli samostojno, če bi ga izvedli skupaj z evropskimi volitvami, pa 1,3 milijona evrov, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). V obeh primerih bi DVK za referendum potrebovala dodatna sredstva, saj jih njihov proračun za letos ne zagotavlja.

>> Kramarju nazaj pol milijona evrov
Nekdanjemu prvemu možu NLB Kramarju bo država vrnila pol milijona evrov, ki mu ga je po milijonski nagradi odtegnila Davčna uprava RS (Durs). Upravno sodišče je namreč razveljavilo davčno odločbo.

>>Simoneti pred bančno komisijo DZ
Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu je uvodoma nastopil nekdanji predsednik nadzornega sveta NLB Marko Simoneti. Kot je povedal, je s tega položaja odšel po takratni neuspešni prodaji Mercatorja, ki "je primer, ki kaže na kompleksnost takratnih dogajanj in na interese z nepravim načinom izvedbe".

>> Plače izredne uprave Probanke
Banka Slovenije je na gospodarsko ministrstvo poslala anekse k pogodbam o zaposlitvi za člane izredne uprave Probanke, s katerimi se te usklajujejo s t.i. Lahovnikovim zakonom. Plače po novem znašajo 11.988 evrov bruto mesečno, veljajo pa od dneva vstopa države v lastništvo banke.

>> Glavna obravnava v zadevi Janša proti Berglundu končana
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je končala glavna obravnava v tožbi, s katero nekdanji premier Janez Janša med drugim od finske televizije YLE in njenega novinarja Magnusa Berglunda zahteva odškodnino in umik izjav. Sodba bo izrečena pisno v 30 dneh.

>> HDZ zahteva odškodnino od Sanaderja
Pravni zastopnik HDZ Vladimir Terešak je na nadaljevanju sojenja v primeru Fimi-media zahteval 50 milijonov kun (6,5 milijonov evrov) odškodnine od nekdanjega hrvaškega premiera in predsednika stranke Iva Sanaderja ter še treh obtožencev. Izpostavil je, da so vsi štirje zlorabili svoj položaj in pooblastila.

>> Davčni obračuni v elektronski obliki do 10. aprila
Davčna uprava RS (Durs) je podaljšala rok za oddajo davčnega obračuna v elektronski obliki za 10 dni, do 10. aprila, za tiste zavezance, ki so ob nedavni ledeni ujmi ostali brez elektrike in internetne povezave. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30. april.

>> Gneča na Gursu
Za obisk na Geodetski upravi RS (Gurs) se je do torka naročilo 11.390 strank, ki želijo urediti podatke o nepremičninah. Doslej je svoje podatke uredilo 7221 lastnikov, Gurs pa sporoča, da je časa za urejanje podatkov še dovolj, ter prosi za razumevanje in strpnost.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Reforma javnega naročanja
Svet EU je potrdil tri direktive iz reformnega paketa glede javnega naročanja, ki bodo postopke javnega naročanja poenostavile, hkrati pa jih naredile bolj fleksibilne. Pravila omogočajo bolj strateško uporabo javnih naročil glede na sodobne izzive (socialna, okoljska in druge odgovornosti), lažji dostop do trga za mala podjetja, boljše postopke in upravljanje. V tem sklopu so predlogi direktive o javnem naročanju, direktive o javnem naročanju na vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter direktive o koncesijskih pogodbah.

>> Evropski javni tožilec
Parlament EU je podprl predlog uredbe o evropskem javnem tožilstvu. Odbor za pravne zadeve je v celoti podprl predlog Komisije, po katerem bo imel evropski tožilec izključno nalogo preiskovanja in pregona kaznivih dejanj zoper evropski proračun.

>> Lažja izterjava čezmejnih dolgov
V evropskem parlamentu so potrdili tudi predlog uredbe, ki bo omogočala lažjo izterjavo čezmejnih dolgov za posameznike in mala podjetja. Tako bo možno zamrzniti dolžnikov bančni račun v tujini, uporaba evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov pa bo enotna, hitrejša in cenejša od postopkov posameznih držav. Evropski nalog izdan v eni državi članici bo veljal po celotni EU. Predlog je bil amandmiran, tako da omogoča preprečevanje zlorab in varuje domnevne dolžnike.

>> Iz sodne prakse
Na sodišču EU so v zadevi C-466/12 odločali o tem, ali pomeni »linkanje« oz. zagotavljanje povezav na spletni strani priobčitev javnosti. Tako so v zadevi presodili, da lahko lastnik spletnega mesta brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic z uporabo povezav napoti uporabnika na avtorsko zaščitena dela, ki so prosto dostopna na drugem mestu. Pri tem ni pomembno, če se uporabnikom zdi, da se jim delo prikaže na mestu, kjer so kliknili na povezavo. Drugače bi bilo, če bi povezava uporabnikom omogočala obiti omejevalne ukrepe spletnega mesta, da bi se dostop javnosti omejil samo na naročnike. V zadevi so uporabili direktivo 2001/29.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Služba za evropsko kohezijsko politiko
Objavljena je bila sprememba Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki med drugim določa, da se morajo do 1. marca 2014 naloge na področju evropske kohezijske politike prenesti na vladno službo, pristojno za evropsko kohezijsko politiko. Vlada pa mora do 17. marca sprejeti akt o organizaciji in delovnem področju nove vladne službe.

>> Volitve v Evropski parlament
Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament določa, da bodo volitve poslancev iz RS v Evropski parlament v nedeljo, 25. maja 2014. Roki za volilna opravila začnejo teči 24. februarja 2014, ki šteje za dan razpisa volitev.

>> Navodila za dajanje podpore
Objavljeno je bilo Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki v prilogi vsebuje: Obrazec EP-1 za podporo volivca listi kandidatov in Obrazec EP-2 za podporo poslanca listi kandidatov politične stranke. Na območjih, kjer živijo pripadniki in pripadnice italijanske oziroma madžarske narodnosti, se enakopravno uporablja obrazec EP-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko-madžarski različici.

>> Plače v javnem sektorju
15. februarja je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Z novelo spremenjena vrednost B1 pri določenih vrstah izplačil iz drugega odstavka 3. člena uredbe in spremenjeni drugi odstavek 21. člena se začneta uporabljati 1. aprila 2014. Glavni namen sprememb je spremljanje in ugotavljanje izdatkov iz 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) za celoten javni sektor. Med drugim je bilo treba v uredbi spremeniti opis faktorjev, ki določajo, kako in v kakšnem obsegu se upoštevajo posamezne vrste izplačil v osnovo za nadomestilo plače.

>> Kadrovski načrti
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, ki je začela veljati 15. februarja, določa način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in način spremljanja njihovega izvajanja v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta. Kadrovske načrte morajo posredni uporabniki proračuna sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

>> Spremembe cen socialnovarstvenih storitev
1. marca začnejo veljati povečanja in zmanjšanja posameznih elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2014. Tako znaša zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 0,2 %, povečanje stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov dela 2,2 %, zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa 60 %.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 12 in 13
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nacionalni interes    

prof. dr. Miro Cerar
   
Skorajda ne morem verjeti, da se je doslej v Sloveniji pojem nacionalnega interesa pogosto obravnaval tako ignorantsko in popačeno, da je treba danes celo dokazovati, da ta interes obstaja. Tudi to je ena od mojstrovin vseh tistih posameznikov in družbenih skupin, ki so vse doslej z raznimi manipulacijami uspešno povzročali razgradnjo slovenskega zdravega razuma.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?
Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZIZ.

V časovni lestvici pa lahko pregledate vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.