c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2014, številka 1-4 / letnik XII.
 
Ius est ars boni et aequi.
Pravo je spretnost najti dobro in primerno (tj. pravično).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> DZ sprejel tri novele zakonov
»  Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Pred tem so poslanci zavrnili dopolnilo o povsem odprtem dostopu do arhivov nekdanjih družbenopolitičnih organizacij. >Več
»  Poslanci so pričakovano sprejeli novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki jo je vlada poslala v proceduro po skrajšanem postopku. Z novelo se višina rtv-prispevka ponovno določa v zakonu o RTVS, pri tem pa se višina prispevka ne spreminja in ostaja pri 12,75 evra za fizične osebe. >Več
»  Sprejeta pa je bila tudi novela zakona o volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament, ki prinaša manjše spremembe zaradi uskladitve z evropsko direktivo. >Več

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Na Finskem oprostili predstavnike Patrie
Finsko okrožno sodišče v kraju Hämeenlinna je predstavnike finske Patrie danes oprostilo vseh obtožb podkupovanja v primeru prodaje oklepnikov Sloveniji. Kot je odločilo, tožilstvu ni uspelo dokazati obtožb podkupovanja, državi pa je naložilo plačilo sodnih stroškov v višini 1,235 milijona evrov.

>> Nova koalicijska pogodba
Predlog nove koalicijske pogodbe, ki so ga v torek zvečer uskladila vodstva koalicijskih strank, je skoraj še enkrat daljši od prvotnega osnutka. Ključne prioritete v primerjavi z osnutkom dokumenta ostajajo enake, ni pa v njem denimo napovedi referenduma o Neku in reformnega sveta za zdravstvo.

>> Arbitraža o meji
Hrvaško zunanje ministrstvo je zanikalo navedbe slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca, da se pogovarjajo o tem, da bi bile ustne obravnave v arbitražnem postopku za določanje meje med Hrvaško in Slovenijo odprte za javnost. Na slovenskem MZZ so nato pojasnili, da je bilo vprašanje transparentnosti arbitražnega postopka obema strankama postavljeno pred časom.

>> Znižanje plač izrednim upraviteljem
Gospodarsko ministrstvo je Banki Slovenije poslalo mnenje, da t.i. Lahovnikov zakon velja tudi v primeru plač izredne uprave Factor banke in Probanke, ki sta v postopku nadzorovane likvidacije. Prilagojene pogodbe z znižanjem plač obeh uprav mora Banka Slovenije ministrstvu poslati do 20. februarja. Mesečni plači predsednikov obeh izrednih uprav, Klausa Schusterja (Factor banka) in Imreja Balogha (Probanka) znašata 15.000 evrov bruto, mesečne plače članov izrednih uprav pa 13.500 evrov bruto.

>> Novela zakona o Banki Slovenije
Poslanci SDS so v obravnavo v DZ vložili predlog novele zakona o Banki Slovenije, s katero želijo povečati oz. zagotoviti preglednost delovanja centralne banke ter vzpostaviti večjo odgovornost njenih organov. Med drugim želijo biti seznanjeni tudi z zaupnimi informacijami.

>> Zavod toži svoje zaposlene
Zavod RS za zaposlovanje je do danes vložil 553 tožb zoper zaposlene, s katerimi zahteva vračilo preplačanih plač v višini 2,19 milijona evrov bruto. S spremenjeno sistemizacijo je samo v zadnjih treh mesecih lani prihranil 70.000 evrov, na področju materialnih stroškov pa v celotnem letu 2013 okoli 215.000 evrov, so pojasnili na zavodu.

>> Zasebnost po Snowdnu
Spremembe kazenskopravne ureditve v Sloveniji so v dobi tehnološkega razvoja potrebne, vendar morajo biti tudi mehanizmi nadzora nad organi pregona močnejši, so opozorili udeleženci posveta ob dnevu varstva osebnih podatkov. Pri uvajanju novih orodij za pregon kriminala je treba zagotoviti ravnovesje med pravico do zasebnosti in posegi vanjo.

>> Brezplačna pravna pomoč
Brezplačno pravno pomoč so lani sodišča na podlagi zakona o brezplačni pravni pomoči odobrila 8143 prosilcem, vloženih prošenj pa je bilo kar dvakrat več. Tako v sodniškem društvu kot odvetniški zbornici pa ugotavljajo, da je zaradi krize iz leta v leto več prošenj.

>> Thaler s tožilstvom dosegel sporazum
Nekdanji evropski poslanec Zoran Thaler je potrdil, da je s specializiranim državnim tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde zaradi jemanja podkupnine. V medijih danes poročajo, da je v sporazumu pristal na vikend zapor, denarno kazen in nekajletno prepoved opravljanja poklica.

>> Predlagan pripor za Časarja
Roberta Časarja ni bilo na torkovem predobravnavnem naroku na koprskem okrožnem sodišču. Njegov zagovornik Daniel Planinšec je pojasnil, da je Časar spremenil naslov stalnega bivališča. Tožilka Barbara Milič Rožman meni, da se Časar izogiba temu in drugim kazenskim postopkom, zato je zanj predlagala pripor. O tem bo odločal izveobravnavi senat.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vročanje po elektronski poti
Ministrstvo za pravosodje je izdalo odredbo, ki določa, da se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih izvršbe in v postopkih zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka, od 10. februarja 2014 vroča po elektronski poti.

>> Nadomestilo za nedovoljene gradnje
Novela Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila, ki začne veljati 8. februarja, med drugim spreminja dodatne faktorje pri nelegalni (primerjalnik 17. člena) in neskladni gradnji (primerjalnik besedila 18. člena), zvišuje vrednost točke na 8,00 evrov ter uvaja možnost plačila na obroke, če odmerjeno nadomestilo presega znesek 500 evrov (primerjalnik 26. člena). Postopki odmere nadomestila, ki so se začeli pred uveljavitvijo novele, se končajo po dosedanjih predpisih, razen v delu, ki se nanaša na plačilne pogoje iz spremenjenega 26. člena.

>> Poslovnik Državnega sveta
Objavljene so bile spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1), ki v posameznih členih črtajo besedilo, ki se nanaša na zahtevo za razpis referenduma - primerjalnik besedila členov 27, 32, 37, 67 in 75.a pred in po spremembi.

>> Zaposlovanje invalidov
25. januarja je začel veljati nov Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida. Stroške prevzame Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije delno ali v celoti glede na to, ali gre za prilagoditev prostorov zaradi poklicne rehabilitacije delovnega invalida oziroma ohranitve zaposlitve delovnega invalida ali pa gre za prevzem stroškov zaradi usposabljanja.

>> Povračilo stroškov za zdravstvene storitve
Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov določa sedem zdravstvenih storitev, ki zahtevajo uporabo nekaterih visoko specializiranih in dragih medicinskih infrastruktur ali medicinske opreme.

>> Aneks k Tarifni prilogi KP
Sprejet je bil Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, ki določa najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1. januarja dalje in solidarnostno pomoč za primer smrti delavca in ožjega družinskega člana delavca. Zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih so določeni v Prilogi.

>> Uporaba železniške infrastrukture
25. januarja je začela veljati Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture. Tarifa določa vrednost točke v višini 9,39 evra za izračun plačil Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, pa tudi višino deleža za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2012, ki znaša 1,14 odstotka.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 6
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Moč navade    

dr. Matej Accetto
   
Decembra je v ameriških pravnih in laičnih krogih nekaj viharja povzročila odločitev prvostopenjskega sodišča o kazni za mladoletnega voznika, ki je močno vinjen z objestno vožnjo povzročil smrt štirih pešcev. Šestnajstletnik – v ZDA ti že lahko pridobijo vozniško dovoljenje – je iz trgovine ukradel pivo, se z njim napil do vsaj trikratnika dovoljene količine alkohola v krvi, nato pa s terenskim vozilom očetovega podjetja vozil skoraj še enkrat prehitro, izgubil oblast nad vozilom in pokosil po pešcih na pločniku, ubil štiri in jih še skoraj ducat poškodoval. Na sodišču pa je dočakal le pogojno obsodbo. Zakaj?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Za prevaro je potreben naklep
Vrhovno sodišče RS je s sodbo opr. št. III Ips 57/2013 v civilnopravnem sporu ugotavljalo, ali so imela dejanja tožene stranke znake prevare po 46. členu Obligacijskega zakonika (OZ). Čeprav je prevaro mogoče storiti tudi z zamolčanjem dejstev, pa zgolj to, da ena stranka drugi izrecno ne predstavi vseh podatkov, še ne pomeni, da je ravnala z naklepom, da bi tožečo stranko napeljala k sklenitvi pogodbe.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO čistopisu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2014 Regres za prehrano med delom po ZPSDP za obdobje januar-junij 2014 4,25 4,18 EUR/dan
1. januar 2014 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2013 0,984
1. januar 2014 Najnižja osnovna plača za V. tarifni razred po KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin 746,11 764,00 EUR
25. januar 2014 Znižanje osnove za odmero denarnih prejemkov vojakov prostovoljcev 100 % 65 % min. plače v RS
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.