c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2023, številka 27 / letnik XXI.
 
Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Obvladovanje absentizma s pomočjo detektiva
Vsakodnevno so zaposleni odsotni z dela zaradi različnih razlogov, na primer letnega dopusta, študijskega dopusta, bolniške odsotnosti (bolezni, poškodbe pri delu, nege), in iz drugih razlogov, tudi neupravičene odsotnosti z dela.Vsakršna odsotnost, predvsem pa nenapovedana in nenačrtovana, predstavlja velik problem za organizacije z vidika produktivnosti, razporejanja zaposlenih, preobremenitve prisotnih zaposlenih itd. Briner je absentizem opredelil kot "odsotnost z dela zaposlenega, ko delodajalec prisotnost pričakuje".

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> LEXI iskanje
Z veseljem vam predstavljamo novost na področju iskanja pravnih informacij: LEXI Iskanje - Semantično iskanje ali iskanje z naravnim jezikom. Naša storitev je prva te vrste v Sloveniji in zagotovo prinaša revolucijo v načinu pridobivanja želenih informacij. Semantično iskanje pomeni, da lahko iščete informacije z uporabo poljubnih izrazov ali celo celotnih vprašanj, brez nujne uporabe točno določenih ključnih besed. Sistem razume pomen vašega vprašanja, ne le posameznih besed, kar omogoča točnejše in relevantnejše rezultate.

Nekaj prednosti semantičnega iskanja v primerjavi s klasičnim:

1. Večja natančnost: Iskanje bolje razume kontekst vašega vprašanja in vam ponudi bolj relevantne rezultate.

2. Prihranek časa: Ni vam potrebno več pregledovati dolgih seznamov zadetkov, saj se najbolj relevantni rezultati pojavijo že na vrhu.

3. Boljše razumevanje vprašanja: Semantično iskanje razume sinonime, zato lahko iščete z raznovrstnimi izrazi.

4. Tudi zapletena vprašanja: S tem načinom iskanja lahko postavljate tudi kompleksnejša vprašanja, ki vključujejo več različnih konceptov.Kmalu bo končana testna faza LEXI iskanja in bo iskanje dostopno naročnikom portala IUS-INFO. Pred tem pa vas vabimo, da se nam pridružite na predstavitvenem webinarju, kjer vam bomo storitev podrobneje predstavili ter odgovorili na vsa vaša morebitna vprašanja. Tako bo začetek uporabe lažji in bolj učinkovit.
Pridružite se nam in spoznajte prihodnost pravnega raziskovanja!

Se vidimo 18. 7. 2023 ob 10:00.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče: Ureditev sodniških plač je neustavna, plače so prenizke
Ustavno sodišče je presodilo, da je več členov Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke. Zakonodajalec mora neustavnost odpraviti v 6 mesecih.
>> Napredek Slovenije pri neodvisnosti sodstva in medijev, poziv k zaščiti novinarjev
Slovenija je naredila napredek glede neodvisnosti sodstva in javnih medijev ter v boju proti korupciji, v poročilu o vladavini prava ugotavlja Evropska komisija. Slovenijo ob tem poziva k dodatnim prizadevanjem za zaščito novinarjev. V EU-ju napredek na področju vladavine prava, a sistemska tveganja ostajajo.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zaščita mladoletne osebe
Zaradi zaščite (mladoletnega) oškodovanca lahko sodišče zavrne dokazni predlog za njegovo zaslišanje. S tem sodišče da prednost oškodovančevi koristi, kar je tudi bistvo inkriminacije kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050
Objavljena je bila Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki določa strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Strategija vsebuje vizijo prostorskega razvoja države, dolgoročne cilje in koncept prostorskega razvoja s prednostnimi nalogami ter usmeritve za doseganje ciljev. Temeljne usmeritve so pripravljene za dolgoročno obdobje do leta 2050, za izvajanje ciljev strategije v srednjeročnem obdobju pa bo pripravljen načrt, v katerem se opredelijo prednostne naloge in odgovorni organi za posamezna območja in dejavnosti.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 - 73
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Motivi, nagibi, misli in dejanja    

mag. Martin Jančar
   
V naravi dela kazenskega sodnika je sicer tako, da najprej ugotavljamo, ali je nekdo s svojim dejanjem izpolnil »objektivne elemente oz. znake« kaznivega dejanja, šele nato pa se posvetimo »subjektivnim« elementom, pri čemer mislimo na prištevnost in seveda obliko krivde (naklep ali malomarnost). Zadeve seveda niso vedno v popolnosti ločene, še zlasti če se v razumevanje, kaj se je v resnici zgodilo, vpletejo subjektivni elementi. Dinamika glavne obravnave in dokaznega postopka pač nikoli ne sledi jasni strukturi - izostanek kakšne ključne priče ali izvedenca, časovni presledki med naroki, več hkrati odprtih zadev in drugo lahko močno porušijo izgradnjo predstave o dejanju. A načeloma je mogoče počasi oblikovati prepričanje o tem, kaj je mogoče dokazati in česa ne, in s tem postaviti osnovo za odločitev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
8. julij 2023 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
8. julij 2023 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.