c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2023, številka 26 / letnik XXI.
 
Tantum devolutum, quantum appellatum.
Toliko je razveljavljeno, kolikor je s pritožbo izpodbijano.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pritožba zoper sodbo, ki ne vsebuje odločbe o premoženjskopravnem zahtevku
Spremembe Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki jih je vnesla novela ZKP-N, so občutno posegle v razmerja med procesnimi subjekti in pomembno razširile oškodovančevo upravičenje do pritožbe zoper sodbo. Glede na zakonsko določbo četrtega odstavka 367. člena ZKP ni dvoma, da lahko oškodovanec izpodbija obsodilno sodbo v odločbi o premoženjskopravnem zahtevku, kadar mu sodišče ni ugodilo in je oškodovanca z njim delno ali v celoti napotilo na pravdo.Kot bolj problematična pa se v praksi pojavlja dilema, kako ravnati, če sodišče o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca ni odločilo in sodba posledično ne vsebuje odločbe o premoženjskopravnem zahtevku. V predmetnem prispevku avtor naslavlja vprašanja, ali ima oškodovanec zoper takšno sodbo pravico do pritožbe in kakšna je narava odločitve, ki jo ob tem sprejme pritožbeno sodišče.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator 2/2023
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah
Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Novela zakona bo omogočila enostavnejše ustanavljanje družb in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje družb.
>> Slovenija izpolnila obveznost prenosa Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah
Sodišče EU je obvestilo Slovenijo o delnem umiku tožbe Evropske komisije zoper Slovenijo zaradi neizpolnitve obveznosti prenosa Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah v nacionalni pravni red.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo
Posebni pogodbeni pogoji, dogovorjeni s pogodbo o zaposlitvi za poslovodjo, veljajo kljub drugačni splošni ureditvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ravno to pogodbeno določilo je odraz posebne ureditve, ki jo za poslovodne osebe dopušča zakon.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sprememba Poslovnika Državnega sveta (primerjalnik)
Po spremembi Poslovnika Državnega sveta se v primeru glasovanja z uporabo glasovalne naprave po seji na spletnih straneh Državnega sveta javno objavi računalniški izpis glasovanja. Pred spremembo so lahko tak zapis zahtevali le državni svetnik, predlagatelj oziroma njegov predstavnik, predstavnik vlade ali predstavniki medijev.
>> Spremembe Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
Regres za letni dopust se za leto 2023 izplača v višini 1.350 evrov.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67 - 69
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Selfiji ob razvezi – srečno razvezani pari na socialnih omrežjih    

dr. Sara Ahlin Doljak
   
Na mediacijskem srečanju, ki je velika lekcija zame kot ženo, mamo in mediatorko ter odvetnico, ki sta se ga udeležila mlada zakonca brez pooblaščencev in na katerem sta se v pol ure dogovorila o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo, preživnini, stikih in delitvi skupnega premoženja, sta mi ob zapisu osnutka sodne poravnave dejala: »To delava v dobro svojih otrok. Zakonsko zvezo zaključujeva spoštljivo, premišljeno in častno na način, ki nama bo omogočil, da nadaljujeva kot starša najinih otrok. Ne želiva, da bi se otroci spraševali, na katero stran dvorane naj stečejo po božičnem koncertu ali spomladanski predstavi, saj bomo sedeli skupaj. Pri načrtovanju poroke se jim ne bo treba truditi, saj bova sedela na isti strani oltarja - na njihovi strani.«
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.