c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2023, številka 24 / letnik XXI.
 
Aliud est vendere, aliud vendeti consentire.
Eno je prodati, nekaj drugega soglašati s tistim, ki prodaja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nekatera aktualna vprašanja o pogodbi o trgovskem zastopstvu
Pogodba o trgovskem zastopstvu (agencijska pogodba) ostaja nepogrešljivo pravno orodje v mednarodnem poslovanju, preko katerega naročitelj in agent v trajnejšem, zaupnem in soodvisnem razmerju zasledujeta skupni cilj, tj. graditev učinkovite prodajne mreže v skladu z naročiteljevo poslovno strategijo. Posebej jo zaznamujeta njena ureditev z Direktivo EU o agentih in izvzetje iz prepovedanih omejitev konkurence po členu 101/1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).V prispevku je v luči nekaterih novejših primerov iz evropske sodne prakse ter lani sprejete nove Uredbe in Smernic EU glede skupinskih izjem za vertikalne sporazume obravnavano aktualno razumevanje funkcije t. i. pristnega agenta in nekaj vprašanj v zvezi z odpravnino, ki mu pripada po prenehanju pogodbe. Dotakne pa se tudi pomena modelne agencijske pogodbe, ki jo priporoča Mednarodna trgovinska zbornica (ICC).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Državni zbor znova podprl novelo zakona o izvrševanju proračunov
Državni zbor je po odložilnem vetu Državnega sveta ponovno odločal o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 ter jo podprl. Vlada je v mnenju, ki ga je sprejela glede vloženega veta, poudarila, da sprejeti rebalans proračuna omogoča ustrezno financiranje vseh področij, ki so bila izpostavljena, ob hkratni skrbi za dolgoročno vzdržnost javnih financ.
>> EU bo uvedel možnost oddaje vloge za vizum prek spleta
Države članice in Evropski parlament so se dogovorili o pravilih za digitalizacijo vizumskega postopka. Predlog uredbe uvaja možnost vloge za vizum prek spleta in nadomešča trenutno vizumsko nalepko z digitalnim vizumom.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Stroški upnika v izvršilnem postopku
V izvršilnem postopku se upniku povrnejo le stroški, ki so bili potrebni za izvršbo. Pri odločitvi o tem mora sodišče preizkusiti utemeljenost posameznih postavk in ugotoviti, ali so bili stroški potrebni in zakaj.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK)
Z novim Zakonom o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij se zaradi preprečitve škodljivih posledic, ki bi nastale s sočasnim prenehanjem večjega števila rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, odstopa od 50. člena Zakona o rudarstvu.
>> Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (primerjalnik)
Višina regresa za letni dopust za leto 2023 za dejavnost gostinstva in turizma znaša 1.500,00 EUR.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Modre luči na Severnem Irskem    

dr. Sabina Zgaga Markelj
   
Slovenska ureditev ta vprašanja delno naslavlja. Po 159. členu Zakona o kazenskem postopku (ZKP) se zaradi razkritja obsežne kriminalne dejavnosti lahko začasno odloži odvzem prostosti osumljene osebe ali izvršitev drugih ukrepov iz ZKP, vendar le, če oziroma dokler ni podana nevarnost za življenje in zdravje tretjih oseb. Dovoljenje za odložitev teh ukrepov da na obrazložen predlog policije pristojni državni tožilec. Vendar je treba po mojem mnenju tako izjemo razlagati restriktivno, tako glede obstoja nevarnosti za življenje in zdravje tretjih oseb kot glede pogoja, da je odložitev ukrepa potrebna zaradi razkritja obsežne kriminalne dejavnosti. V okviru slednjega pogoja je treba po mojem mnenju presojati tudi, ali odlog konkretnih ukrepov zaradi konkretnega kaznivega dejanja sploh učinkuje na razkritje kriminalne dejavnosti oziroma ali bi ga izvršitev konkretnega ukrepa ogrozila, torej tudi povezavo konkretnega postopka in ukrepa, ki naj bi se odložil, z zasledovanim ciljem. Relevantno je seveda tudi, da ZKP pri izvajanju tajnega policijskega (so)delovanja prepoveduje izzivanje kriminalne dejavnosti (deveti odstavek 155.a člena ZKP).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.