c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2023, številka 20 / letnik XXI.
 
Alterius culpa nobis nocere non debet.
Tuja krivda nam ne sme škodovati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki delavcu nastane po krivdi tretjega
V začetku leta 2023 smo lahko v medijih zasledili dva primera poškodbe delavcev pri opravljanju dela, ki jim je poškodbo povzročila tretja oseba, s katero se je posamezen delavec srečal pri opravljanju svojega dela: (a) voznika avtobusa je poškodoval voznik avtomobila in (b) pacient je v celjski bolnišnici napadel dva zaposlena, pri čemer je eden od njiju poleg telesnih poškodb doživel tudi infarkt zaradi stresa ob napadu.Glede na trenutno sodno prakso, ki jo narekuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije, poškodovani v omenjenih napadih ne bodo uspeli z morebitnimi odškodninskimi zahtevki zoper delodajalca, kljub temu da jim je škoda nastala pri opravljanju dela za delodajalca, torej na delovnem mestu, v delovnem času ter v vsebinski in funkcionalni povezavi z delom, ki ga opravljajo za delodajalca. Povod za napad je bil v obeh primerih v dejavnosti delodajalca in ni bil usmerjen zoper posamezne delavce zaradi morebitnih zasebnih vzrokov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2022
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Insolvenčna zakonodaja je v delu, ki omejuje delo upravnikov, če so česa obtoženi, neustavna
Insolvenčni zakon je v delu, ki določa, da upravitelj ne sme voditi postopkov, če je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica ali razpisana glavna obravnava, v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče.
>> EU uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva in otežuje pranje denarja
Finančni ministri držav članic EU-ja so dokončno potrdili zakonodajo, s katero Unija uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva, izdajatelje kriptosredstev in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zaslišanje priče prek videokonference
Vrhovno sodišče se je v kompleksni kazenski zadevi, v kateri je bilo več oseb spoznanih za krive kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril oziroma nedovoljenega dajanja daril ter obsojenih na kazen zapora ter plačilo denarne kazni, pri odločanju o zahtevi o varstvu zakonitosti med drugim opredelilo tudi do videokonferenčnega zaslišanja priče.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razveljavitev drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ustavnopravno nesprejemljivo je, če je stopnja nedoločnosti pravnega pojma sama po sebi previsoka. V primeru drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) gre za tak položaj, je zapisalo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-262/19 z dne 6. 4. 2023. Drugi odstavek 12. člena ZMVN-1 je zato razveljavilo. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 - 56
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Metaverse    

dr. Sabina Zgaga Markelj
   
Ali je to sploh resničnost? V njej si lahko kdorkoli. Pridevnik, ki se pogosto povezuje z metavesoljem, je immersive oziroma poglobljen. Zanimivo, tudi zadetki pri iskanju tega izraza z Googlom se nanašajo pravzaprav skoraj vsi na metavesolje. Gre za to, da v metavesolju posameznik z uporabo tehnologije dobi občutek, kot da je to prava resničnost. Kar je seveda idealno za (navidezno?) izpolnitev neprestanega hrepenenja ljudi, da bi bili nekaj drugega, kar smo, počeli vse, kar hočemo, svobodno in brez omejitev. In za vse (komercialne in druge) načine izkoriščanja tega hrepenenja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.