c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2022, številka 47 / letnik XX.
 
Ratio non clauditur loco.
Razum ni omejen (dobesedno: zaprt) s prostorom.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> "Dvoživke" - delno v javni sferi, delno v zasebni
Ljudje smo po svojem ustroju mnogostranska bitja. Vsak izmed nas se rodi s specifičnim genskim ustrojem, nato pa z učenjem, socializacijo in osebnostno rastjo pridobiva najrazličnejša znanja in veščine. Ker smo kompleksna bitja, ne preseneča, da smo ljudje radovedni, imamo najrazličnejša zanimanja in nas ob odraščanju in zorenju zanima čedalje več reči. Tega ne more ustaviti še tako agresivna specializacija poklicnih zadolžitev, ki smo ji priča v zadnjih nekaj desetletjih in ki je imanentna kapitalistični družbeni ureditvi.Posledica tega je, da se želimo ljudje, zlasti ko na svojem strokovnem področju že nekaj dosežemo, preizkusiti še na nekaterih drugih področjih, ki so nas od nekdaj zanimala, a se jim zaradi pomanjkanja časa ali denarja doslej nismo mogli dovolj posvečati. Profesor ekonomije bi želel še malo pokukati, kako ekonomska teorija deluje v praksi, in zato odpre podjetje, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem, odvetnika mika svet pravosodne politike, uspešni mesar bi se rad poizkusil še kot župan, priznani zdravnik bi bil minister ...

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov v 22. izboru
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada sprejela predlog novele Kazenskega zakonika
Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za pravosodje sprejela predlog novele kazenskega zakonika (KZ-1J), s katero v kazensko zakonodajo uvajajo t.i. »zločin iz sovraštva« (hate crime) kot obvezno obteževalno okoliščino, ki se upošteva pri odmeri kazni.
>> V novem proračunu EU-ja dodatna sredstva zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize
Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli dogovor o proračunu EU-ja za naslednje leto, ki zagotavlja dodatna sredstva za ublažitev posledic vojne v Ukrajini, reševanje energetske krize in učinkovitejše naslavljanje okrevanja po pandemiji.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom
Zdravljenje osebe na oddelku pod posebnim nadzorom brez njene privolitve je dopustno le, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, - če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje in - če navedenih vzrokov in ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU)
Z namenom povečanja prihodkov upokojencev in omejitve dviga oskrbnin na področju socialnega varstva novi zakon od 22. novembra določa začasna ukrepa izplačila povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje stroškov storitev izvajalcem na področju socialnega varstva.
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (primerjalnik)
Z novelo ZPPDFT-2A so bile popravljene nepravilnosti, ki so bile ugotovljene tekom postopka ocenjevanja odbora strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval), ki ocenjuje skladnost ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s FATF (Financial Action Task Force) standardi. Novela razveljavlja tudi nekatere člene Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2).
>> Obvestilo o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 v primerih goljufij na področju DDV
Direktiva Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (UL L 155 z dne 8. 6. 2022, str. 1), velja od 11. junija 2022. Na podlagi obvestila od tega datuma velja tudi 18. člen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) ter sprememba 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list Republike Slovenije, št. 85/10, 86/14 in 77/18).
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 144 - 145
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Med čustvi in razumom    

mag. Martin Jančar
   
Dogodek me je nekaj naučil, čeprav ne bom trdil, da sem temu nauku v življenju vedno sledil. Preden začneš zadevo, ki lahko ima težje posledice, se malce zadrži, preveri vse okoliščine in šele po premisleku ukrepaj. Dejstvo je, da pri večini dogodkov, zlasti takih, ki pomenijo neko nevarnost, najprej reagiramo izredno močno. To je popolnoma normalno, najprej, tako bi verjetno to pojasnili nevrologi in psihiatri, se pri nas vklopi najstarejši del možganov, ki ima samo dva reakcijska modusa »beži ali bori se«. Za preživetje je nujen in nas je verjetno v evoluciji ohranil kot vrsto. Daleč za njim, prek čustvenega odziva, ki tvori naslednjo točko, se šele pojavi sposobnost oziroma možnost razumnega pristopa. Ta postavi zadeve v kontekst sedanjosti in prihodnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.