c S
Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov v 22. izboru 17.11.2022

Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravniki letošnjega leta (navedeni po abecednem redu): dr. Sara Ahlin Doljak, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, mag. Martin Jančar, dr. Marko Pavliha, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Miha Šepec, dr. Andraž Teršek in mag. Ana Testen.

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal že 22. izbor »10 najvplivnejših pravnikov«, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov, ki so do 15. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. Letos so med deseterico izbrane štiri pravnice, več kot pretekla leta. Na splošno močan vpliv ohranjajo pravniki, ki predavajo na fakultetah, letos jih je izbranih šest.

Organizatorji smo v prvem delu izbora prejeli doslej največ, 445 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed 20 finalistov. Tokrat smo zbrali okoli 5.000 glasov. Velja poudariti, da je vsak glasovalec lahko oddal glas le enkrat.

Prejeli smo tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih smo lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z moralno držo, čutom za človeka, kritičnostjo, pogumom, visoko stopnjo empatije, strokovnostjo, ljubeznijo do prava, občutkom za pravičnost in človekove pravice. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih krogov, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah, s poudarkom na vrhunskih online nastopih.

Uvrstitev med deset najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo v pravni in tudi širši javnosti. Družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo izbrane pravnice in pravnike povabila na podelitev priznanj. Podelitev priznanj, srečanje z avtorji družbe Lexpera (GV Založba) in okrogla miza z naslovom Lepa beseda lepo mesto najde, ki jo bo vodil prof. dr. Marko Pavliha, bodo potekali 1. decembra od 14. ure naprej v Hotelu Slon.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.