c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2022, številka 18 / letnik XX.
 
Confessio alterius alii non praejudicat.
Priznanje enega, ne prejudicira drugega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vročitev odpovedi neprištevni delavki
Zaposlena delavka je nedavno prejela odpoved pogodbe o zaposlitvi, a je bila v zelo slabem psihičnem stanju in povsem nesposobna vlagati tožbo v roku, ki je določen v prejeti odpovedi. Ali bo sodišče v primeru poznejše vložitve tožbe upoštevalo, da tega dejanja ni bila sposobna opraviti? Ali se lahko sklicuje na neprištevnost?Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 200. členu določa, da lahko delavec ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve pred pristojnim delovnim sodiščem. Delovna sodišča so že v nekaj zadevah presojala vprašanje delavčeve neprištevnosti s smislu, da je treba izvesti predlagane dokaze, če se delavec sklicuje na neprištevnost.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o storitvah deljenja vsebin na spletu
Ponudniki storitev deljenja vsebin na spletu morajo nadzirati vsebine, ki jih uporabniki želijo naložiti na njihove platforme, in pred razširjanjem teh vsebin v javnost, spremljati jamstva, potrebna za zagotovitev, da je ta obveznost v skladu s svobodo izražanja in obveščanja.
>> Videonadzor na delovnem mestu
Informacijski pooblaščenec (IP) glede videonadzora na delovnem mestu kot ključno izpostavlja, da se videonadzor izvaja le v tistih delovnih prostorih, kjer je to nujno potrebno za varovanje določene pravne dobrine, in da se izvaja videonadzor delovnih prostorov kot takih, ne pa posameznih zaposlenih, ki v teh delovnih prostorih opravljajo svoje delo.
>> Dolgotrajno zaprtje šol zaradi epidemije je bilo diskriminatorno
Zagovornik načela enakosti v poročilu za leto 2021 ugotavlja, da je bilo v preteklem letu dolgotrajno zaprtje šol zaradi epidemije covida-19 diskriminatorno do mladostnikov, najbolj v primeru ranljivih skupin. Pogoj PCT po drugi strani ni bil diskriminatoren, niti ni bila diskriminirana pravica starostnikov do bolnišnične obravnave.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pritožba zaradi očitno zmotne uporabe materialnega prava    

Izr. prof. dr. Andraž Teršek
   
Sodišča morajo striktno ostati v polju prava, ko presojajo in odločijo o primerih, ki v polje prava vstopajo s področij drugih ved, strok ali znanosti. Seveda to velja tudi za tehnično in naravoslovno znanost. Zatorej tudi za medicino. Sodna odločitev o pravno pravilnem in o pravnem prav tudi v tem primeru ni sodna odločitev o medicinskem ali tehničnem vprašanju, ampak o pravnem vprašanju. Zato je to pravna odločitev, ne medicinska ali zdravstvena odločitev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) - primerjalnik spremenjenega besedila
Danes, 5. maja, je začela veljati novela ZUTD-G, ki določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur mesečno). Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 evra.
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o rudarstvu (ZRud-1) - primerjalnik spremenjenega besedila
Obsežna novela ZRud-1D, ki je začela veljati 5. maja, uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja oz. frackinga in prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov, ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije, uvajanje digitalne rudarske knjige ter prenos pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje z infrastrukturnega ministrstva na Geološki zavod Slovenije.
>> Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)
Po novem zakonu, ki je tudi začel veljati danes, bo država mladim do 38 let ob prvem reševanju stanovanjskega problema dala jamstvo za najem posojila pri bankah. Enako bo veljalo za mlade družine. Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita. Kreditni posli iz stanovanjske jamstvene sheme po tem zakonu se začnejo sklepati v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57 - 59
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Aldijana Ahmetović, dr. Dušan Štrus:
Protiustavne pravne praznine na področju lokalne samouprave
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ureditev poklicnega zavarovanja
Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožnika za plačilo nadur kot tudi zahtevek za plačilo neizplačanega poklicnega zavarovanja. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnika zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo ter izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje. V revizijskem postopku je sodišče ugotavljalo, ali mora delavec, ki še ni bil vključen v poklicno zavarovanje, svoj zahtevek za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje najprej uveljavljati neposredno pred sodiščem oziroma ali mora najprej od delodajalca pisno zahtevati, da kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.