c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2021, številka 24 / letnik XIX.
 
Magni minores saepe fures puniunt!
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male!
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Tek prekrškovnih rokov med epidemijo
Po razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 je bila izdana vrsta predpisov in splošnih pravnih aktov, ki so pomembno vplivali na vodenje in odločanje o prekrških. V prispevku so obravnavana vprašanja, ki se v strokovni in splošni javnosti ter v praksi prekrškovnih organov in sodišč pri uporabi Zakona o prekrških (ZP-1) zastavljajo v zvezi s tekom rokov.Predstavljena procesnopravna problematika ni povezana le z uporabo Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov (odlokov), ampak je splošnega pomena. Sprejeti predpisi so vplivali na obravnavanje vseh prekrškovnih zadev v obeh obdobjih epidemije tako glede narave in teka rokov kot tudi njihovega učinka na delo organov in položaj strank v postopku.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kateri ukrepi in dodatki ostajajo v veljavi tudi po koncu epidemije?
V Sloveniji od včeraj uradno ni več razglašena epidemija covida-19, še vedno pa je treba spoštovati zaščitne ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vsaj še nekaj časa ostajajo v veljavi tudi ukrepi, ki jih je za blažitev posledic epidemije uveljavilo osem doslej sprejetih protikoronskih zakonov.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodelovanje v kazenskih zadevah
26. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1). Novela v slovenski pravni red prenaša Uredbo 2018/1805/EU in predpisuje ustrezno zbiranje in sporočanje podatkov v zvezi s postopki po Uredbi in ZSKZDČEU-1. Poleg tega določa dodaten razlog za zavrnitev priznanja in izvršitve ter predpisuje obveznost preiskovalnega sodnika, da v primeru, če oseba v postopku prijetja in predaje v RS kot državi izvršitve uveljavlja pravico do odvetnika tudi v državi odreditve naloga za prijetje in predajo, o tem obvesti pristojni organ te države, prav tako pa mora tej osebi posredovati informacije, ki ji olajšajo izbiro odvetnika, vključno z informacijami glede upravičenosti do brezplačne pravne pomoči.
>> Nova definicija spolnega nasilja
Novela kazenskega zakonika (KZ-1H), ki bo začela veljati 30. junija, v slovenski pravni red vnaša nov koncept dojemanja spolnih kaznivih dejanj po modelu samo JA je JA.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 93 do 95
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Obravnavanje zadev na sodiščih    

mag. Martin Jančar
   
Včasih se zdi, da se nahajam v akvariju med tropskimi ribicami, ki jih od zunaj opazuje cela vrsta znanstvenikov, ki poskušajo ugotoviti, kaj je naš smisel življenja, kako funkcioniramo in kaj pravzaprav počnemo s stvarmi, ki so nam jih nametali v naš bivanjski prostor. Tako sem recimo zadnjič poslušal oddajo, v kateri se je razpravljalo, kaj je razlog, da nekateri primeri niso obravnavani tako ali drugače, ob tem se je postavilo cel kup domnev in insinuacij, kaj naj bi bilo razlog, da sodniki postopajo tako ali drugače. V večino zadev se niti ne mislim spuščati, a verjetno je potrebno tudi nekaj povedati glede tega. In bom sedaj to poskušal narediti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Matej Avbelj:
Ne bojmo se besede na F!
mag. Jasmina A. Tabaković, Vanja Maček:
Med odkrivanjem in pregonom storilcev kaznivih dejanj
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pogoji za izrek oprostilne sodbe
Sodišče izreče oprostilno sodbo, če je podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba. Poleg povzročene škode se upošteva tudi obdolženčevo ravnanje in stopnja njegove krivde, kot tudi njegove osebne okoliščine. Kot slednje npr. šteje dejstvo, da je obdolženec specialni povratnik, ki je bil že velikokrat obsojen pred sodiščem na zaporne kazni, ki pa nanj niso imele nobenega učinka.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
19. junij 2021 Stanovanjski zakon (SZ-1) 
 
19. junij 2021 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
19. junij 2021 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) 
 
23. junij 2021 Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) 
 
23. junij 2021 Zakon o bančništvu (ZBan-2) 
 
23. junij 2021 Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ) 
 
23. junij 2021 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) 
 
23. junij 2021 Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) 
 
23. junij 2021 Zakon o trošarinah (ZTro-1) 
 
23. junij 2021 Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 
 
23. junij 2021 Zakon o bančništvu (ZBan-3) 
 
23. junij 2021 Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 
 
23. junij 2021 Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) 
 
26. junij 2021 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 
 
26. junij 2021 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) 
 
27. junij 2021 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) 
 
30. junij 2021 Kazenski zakonik (KZ-1) 
 
1. julij 2021 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) 
 
1. julij 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.