c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2019, številka 03 / letnik XVII.
 
Durior causa est petitoris.
Položaj tožnika je neugodnejši.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Večja učinkovitost državnih tožilstev
Na Vrhovnem državnem tožilstvu ugotavljajo večjo učinkovitost pri njihovem delu. Lani so prejeli 25.838 ovadb, kar je 0,64-odstotna rast v primerjavi z letom 2017. Rešili so jih 26.497 ali 1,13 odstotka več kot v letu 2017, kljub nominalnemu povišanju prejetih ovadb pa se je znižalo tudi število ovadb v delu. Pregled sprejetih odločitev glede ovadb v zadnjih treh letih kaže, da je bilo v letu 2018 zavrženih 16.867 ovadb, kar je 4,22 odstotka več kot v letu 2017 in 0,28 odstotka več kot leta 2016. Vložena je bila 3101 zahteva za preiskavo in 6176 neposrednih obtožb in obtožnih predlogov, kar predstavlja nekoliko nižje število v primerjavi s prejšnjima letoma. Lani je bilo zoper polnoletne storilce izdanih 6706 obsodilnih sodb, 487 oprostilnih sodb in 599 zavrnilnih sodb. Izrečenih je bilo 1517 zapornih in 777 denarnih kazni. Izrečenih je bilo 4588 pogojnih obsodb kot opozorilne sankcije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Znanstveni članki in razprave ter strokovni prispevki iz revije Pravni letopis
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V javni obravnavi nov predlog novele energetskega zakona
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov predlog novele energetskega zakona, ki je potrebna zaradi prenosa evropskih direktiv in ustavne odločbe. Med drugim je dodalo še člen, s katerim se poleg individualne omogoča tudi skupnostna samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

>> Sistemskih sprememb pri izvrševanju kazenskih sankcij zaenkrat ne potrebujemo
Po pobegu iz koprskega zapora in napadu na pravosodnega policista v zaporu na Dobu so se v torek sestali direktorji zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij in vodje oddelkov za varnost. Ugotovili so, da posebni ukrepi oz. sistemske spremembe za zdaj niso potrebni, je dejal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.

>> Krediti v švicarskih frankih na Ustavno sodišče
Eden od kreditojemalcev v švicarskih frankih je vložil ustavno pritožbo zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, so potrdili v Združenju Frank, kjer podrobnosti ne razkrivajo. Vrhovno sodišče je sicer minuli teden tudi v drugi sodbi glede posojil v švicarskih frankih odločilo v korist banke.

>> Šrot mora pivovarni plačati visoko odškodnino
Nekdanji prvi laški pivovar Boško Šrot, ki na Dobu prestaja zaporno kazen, bo moral Pivovarni Laško Union plačati več kot 51 milijonov evrov odškodnine. Pivovarna je namreč po osmih letih pravdanja zmagala v odškodninski tožbi proti Šrotu.

>> Pajenkovi in Lahovi pogojni kazni zaradi poslovne goljufije
Mariborsko sodišče je danes nekdanjima prvima damama medtem že likvidirane Probanke Romani Pajenk in Milani Lah zaradi očitkov specializiranega državnega tožilstva o dveh poslovnih goljufijah izreklo vsaki po leto in enajst mesecev pogojne zaporne kazni v preskusni dobi štirih let. Tožilstvo je sicer za vsako predlagalo po štiri leta zapora.

>> Upravno sodišče zavrnilo Popovičevo zahtevo za začasno odredbo
Novogoriški oddelek upravnega sodišča je kot neutemeljeno zavrnil zahtevo Borisa Popoviča za začasno odredbo, s katero bi do odločitve sodišča prekinili županovanje Aleša Bržana v Kopru. Popovič je namreč takšno zahtevo podal ob pritožbi zoper sklep koprskega občinskega sveta, ki je ob tesnem izidu lanskih volitev potrdil mandat Bržanu.

>> Upravno sodišče zavrnilo tožbo nekdanjega notarja Sikoška
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo nekdanjega notarja Jožeta Sikoška zoper državo oz. ministrstvo za pravosodje. Po mnenju sodišča je namreč izpodbijana odločba, s katero je ministrstvo Sikošku odvzelo notariat v Ljubljani, pravilna in zakonita. Sodišče se strinja z razlogi, ki jih ministrstvo navedlo v odločbi o razrešitvi.

>> Sojenje v zadevi Gratel
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je v torek z zagovorom Zorana Jankovića steklo sojenje slednjemu v zadevi Gratel. Ljubljanski župan je očitke specializiranega državnega tožilstva znova zavrnil in obtožnico, ki ga bremeni kaznivega dejanja prejemanja podkupnine, označil za konstrukt. Tožilka Blanka Jankoviću očita, da je po nastopu županske funkcije konec leta 2006 od podjetja Gratel v zameno za dovoljenje za nadaljevanje del polaganja optične infrastrukture v Ljubljani zahteval 500.000 evrov donacije v korist občine oz. Ljubljanskega gradu.

>> Stephan Iračanu Aliju obljubljal 50.000 evrov
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je v ponedeljek nadaljevalo sojenje Michelu Stephanu, ki mu tožilstvo očita napeljevanje k umoru Janeza Plavca s Kemijskega inštituta. Kot priča je nastopila zaščitena priča Ali, kateri naj bi Stephan obljubljal, da bo v samo enem letu zaslužil vsaj 50.000 evrov.

>> Smiljić ni priznal krivde v aferi podkupovanja v UKC
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se v torek nadaljevali predobravnavni naroki za soobtožene v aferi domnevnega podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Prvoobtoženi in nekdanji zaposleni v UKC Ljubljana Uroš Smiljić krivde ni priznal, zdravnik Rado Janša pa ni prišel na sodišče.

>> Javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami zbirajo do 7. februarja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      »Kak zakalyalas stal« ali Kako se je kalil ZKP-1    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Nikomur očitno ni do tega, da bi resno posegel v to »čobodro« od materije, ki danes sestavlja kazensko pravo v njegovi procesni razsežnosti. Čeprav je, in seveda bo ob tej moji izjavi završalo, obsežna novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-K nakazala pravo smer. Iz več razlogov, predvsem pa, ker je v institutu predobravnavnega naroka in naroka za izrek kazenske sankcije končno ločila dva ključna segmenta kazenskega postopka: odločanje o krivdi in odločanje o kazni. Ker sedanja ureditev obdolženca v »rednem postopku« postavlja v nemogoč in v bistvu nepravičen položaj, saj se mora hkrati izrekati tako o dokazih o krivdi, pa tudi o morebitnih olajševalnih okoliščinah, pomembnih za izrek kazenske sankcije. Naj se nam zdi institut priznanja krivde (in sporazum o tem) še tako nenavaden, je vendarle to edini trenutek, ko ima obdolženi usodo v svojih rokah in lahko sprejema s tem v zvezi lastne odločitve. Ob sedanji ureditvi postopka je namreč glede tega bolj v pasivni vlogi in prepuščen logiki postopka, ki ostane zunaj njegovega vpliva. In to je blizu kršenja tiste zahteve glede sodnih postopkov, ki znotraj koncepta človekovih pravic zahtevajo, da človek posameznik nikoli ne sme postati njihov objekt.
   
     
   
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Neenakomerna razporeditev delovnega časa
Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. VIII Ips 149/2018 z dne 4. decembra 2018 ugotavljalo, ali je delodajalec, ki je delavcu omogočil koriščenje presežka delovnih ur po preteku referenčnega obdobja, ravnal pravilno in zakonito. Izpostavilo je, da sodišči prve in druge stopnje nista za delo preko delovnega časa šteli vseh ur, torej tudi tistih, ki so se izravnale znotraj referenčnega obdobja, temveč zgolj tiste ure, ki so ob koncu referenčnega obdobja ostale neizravnane (presežne). Le te predstavljajo nadure in le za te ure sta sodišči naložili nasprotnemu udeležencu, da jih prizna kot delo preko polnega delovnega časa in jih plača z ustreznim dodatkom. Ob tem sodišče dodaja, da če se delodajalec in delavec dogovorita za kompenzacijo v obliki prostih ur (v razmerju 1:1), z dodatkom v višini 30 odstotkov, sicer pa v višini 130 odstotkov. Takšna odločitev je tudi v skladu s stališči, ki jih je Vrhovno sodišče že zavzelo v zadevah VIII Ips 80/2015 z dne 12. maja 2015 in VIII Ips 13/2017 z dne 21. marca 2017.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Otrokove pravice
2. februarja bo začela veljati Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev. Uredba določa postopek priprave odgovorov, pojasnil, izjav, stališč, informacij, opažanj, mnenj, obvestil, podajo soglasij, sprejetje zaščitnih in začasnih ukrepov Vlade v zvezi z zahtevami, obvestili, vabili, zaprosili in drugimi pozovi Odbora za otrokove pravice, podanimi na podlagi Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev, ter postopek glede predložitve sporočil o kršitvah drugih držav. Sporočilo o kršitvi lahko na Odbor predloži posameznik ali več posameznikov, če jim je po njihovem mnenju država pogodbenica Izbirnega protokola kršila katero od pravic iz Konvencije ZN o otrokovih pravicah, Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.

>> Razvrstitev prepovedanih drog
18. januarja je bila objavljena sprememba > Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Sprememba v skupino I seznama prepovedanih drog razvršča 89 novih psihoaktivnih snovi, med njimi so tudi fentanili in rastlina kratom. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati 2. februarja.

>> Višina regresa za prehrano med delom
Višina regresa za prehrano med delom, ki velja za sedem kolektivnih pogodb, znaša od 1. januarja 2019 dalje 3,81 evrov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 16 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 17 verzij besedil tega zakona, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu, kot primer si lahko ogledate primerjavo 295. člena ZGD-1 (sklic skupščine) pred in po noveli.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 1.000 strokovnimi članki, več kot 1.490 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 700 judikati Sodišča EU ter več kot 260 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.