c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2017, številka 45 / letnik XV.
 
Exitus acta probat.
Izid hvali (tj. ocenjuje) dejanja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dvajset finalistov za izbor najvplivnejših pravnikov
Na portalu IUS-INFO letos poteka že sedemnajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov in z iztekom prvega dela je znan krog finalistov. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili največkrat predlagani, boste obiskovalci portala izbrali deset najvplivnejših v letu 2017. Organizatorji izbora smo prejeli 113 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju uporabnikov našega portala posebej prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. Med finalisti je nekaj pravnikov, ki jih doslej v izboru nismo srečevali, v tem letu pa so vidneje zaznamovali slovenski pravni, politični ali medijski prostor.V drugem delu izbora, ki poteka do vključno 20. novembra, lahko vsak glasovalec odda svoj glas za enega izmed dvajsetih predlaganih pravnic in pravnikov, pri tem pa lahko doda tudi vprašanje za izbranega kandidata. Po preštetju vseh glasov bodo 21. novembra na portalu IUS-INFO objavljena imena 10 najvplivnejših pravnikov v letu 2017.

Uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo tako v pravni kot tudi širši javnosti in družba IUS SOFTWARE, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo vseh deset pravnic in pravnikov povabila na okroglo mizo, s katero se izbor tradicionalno končuje. Na slovesnosti, ki bo v torek, 28. novembra, v ljubljanskem hotelu InterContinental, bodo najvplivnejši slovenski pravnice in pravniki prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Podjetje in delo 2017/2
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vrhovno državno tožilstvo ugotovilo kršitve pravil poslovanja
Nadzor nad posredovanjem ovadb zoper župana Ljubljane Zorana Jankovića je pokazal, da je v postopku prišlo do kršitev pravil poslovanja. Kršitve se nanašajo na poslovanje s spisi, poleg tega pa uradna oseba, ki je vodila postopek, tega ni v celoti pravilno vodila z vidika pravil o dostopu do informacij javnega značaja. V zadevi farmacevtka namreč niso pridobili mnenja o škodljivosti razkritja za nadaljnji postopek. Na vrhovnem državnem tožilstvu so pojasnili, da v postopkih odločanja o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja poslej odločajo zelo restriktivno.

>> Vrhovni sodniki v zapostavljenem položaju
Vrhovni sodniki so na občni seji razpravljali o težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Med razpravo je prevladalo stališče, da bi moral biti položaj vrhovnega sodišča kot najvišjega sodišča v državi primerljiv z ustavnim sodiščem, vrhovnega sodnika pa bi morali izenačiti z ustavnim. Zavzeli so se za začetek priprave posebnega zakona o vrhovnem sodišču, ki bi odpravil te probleme. Zlasti naj bi vzpostavil mehanizem za poenotenje sodne prakse ter na primeren način uredil trenutno "neustrezen položaj vrhovnih sodnic in sodnikov in ne dovolj poudarjeno ustavno vlogo vrhovnega sodišča". Za preučitev priprave predloga zakona na vrhovnem sodišču napovedujejo tudi ustanovitev posebne delovne skupine.

>> Nerešenih še 138 denacionalizacijskih zahtevkov
Čeprav bi morala država denacionalizacijo zaključiti že marca 2005, dobra tretjina odstotka denacionalizacijskih zahtevkov še vedno ostaja nerešenih. Težava je predvsem v tem, da so na koncu ostali najtežji primeri, kjer pa se postopki vlečejo. Zaradi tega pogosto prihaja do zahtevkov za odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe.

>> BS zahteva oceno ustavnosti dela Zakona o Banki Slovenije
Banka Slovenije je na ustavno sodišče poslala zahtevo za oceno ustavnosti delov zakona o centralni banki, ki se nanašajo na revizijo računskega sodišča. Kot so sporočili iz Banke Slovenije, predlagajo tudi začasno zadržanje zakona in predlog za absolutno prednostno obravnavo.

>> Slovenija znova obsojena
Evropsko sodišče za človekove pravice (EŠČP) je v torek odločilo, da mora Slovenija plačati 10.000 evrov odškodnine Slavku Kranjcu, ki se je na sodišče pritožil zaradi nizkega nadomestila za invalidnost. Sprva je zaradi nezmožnosti opravljanja dela dobival 390 evrov na mesec, nato pa 190, čeprav se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo.

>> Klemenčič v odgovoru na interpelacijo zavrnil vse očitke
Vlada se je pretekli teden seznanila z odgovorom ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča na interpelacijo, ki jo je septembra zoper njega vložila opozicijska stranka SDS. Klemenčič v odgovoru vse očitke SDS zavrača kot neutemeljene. V SDS pravosodnemu ministru v interpelaciji očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.

>> Kandidati za štiri člane Državnotožilskega sveta
Predsednik republike Borut Pahor je po posvetovanju s poslanskimi skupinami oblikoval dokončen seznam kandidatov za člane Državnotožilskega sveta in ga v petek posredoval predsedniku DZ Milanu Brglezu, so sporočili iz urada predsednika republike. Na kandidatni listi za štiri člane sveta je sedem kandidatov od prijavljenih osmih.

>> RTVS mora po odločitvi sodišča Media Publikumu plačati 1,4 milijona evrov
Radiotelevizija Slovenija (RTVS) mora po odločitvi ljubljanskega višjega sodišča Media Publicumu plačati 1,4 milijona evrov. Do spora je prišlo zaradi različne razlage zapisanega v pogodbenih določilih, za katere je sicer semantična analiza pokazala, da ni mogoče ugotoviti le enega besedilnega pomena.

>> Furs prejela prve podatke o računih v tujini
Konec septembra je Finančna uprava RS (Furs) prejela podatke o bančnih računih slovenskih državljanov iz približno 50 držav po vsem svetu. Prvič je bila namreč izvedena avtomatična izmenjava tovrstnih informacij med državami, podpisnicami sporazuma pod okriljem OECD. V bodoče se bo število sodelujočih držav še povečalo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Učinkovitejše pravno varstvo pri javnem naročanju
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki bodo začele veljati 26. novembra, povečujejo učinkovitost javnega naročanja in zagotavljajo skladnost z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Ena bistvenih novosti je informatizacija postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo ter drugimi sodelujočimi v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. Novela prinaša bolj jasno in z instituti ZJN-3 skladno ureditev taks za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek ter zagotovitev primernejših in učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Državna revizijska komisija bo poleg tega lahko sklicala ustno obravnavo, ki je namenjena predvsem temu, da lahko vsi vpleteni, ne samo na podlagi pisnih dokumentov, ampak tudi na podlagi konkretnih osebnih razlag, bolje predstavijo svoja stališča.

>> Enotno dovoljenje za prebivanje in delo sezonskih delavcev
Spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki bodo začele veljati 11. novembra 2017, uporabljati pa se bodo začele 1. januarja 2018, med drugim prinašajo enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela, ki je daljše od 90 dni. Novela določa tudi pogoje za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v družbo s sedežem na območju EU. Po novem lahko osebe, ki jim je prenehal status mednarodne zaščite po Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), in osebe s priznano subsidiarno zaščito pod pogoji, določenimi v zakonu, zaprosijo za pridobitev dovoljenja za prebivanje po določbah ZTuj-2. Tujcu, ki mu je bila priznana subsidiarna zaščita za več kot eno leto, novela daje pravico do združitve z družino, osebi, ki ima priznano subsidiarno zaščito za eno leto, pa ta pravica pripada takrat, ko ji je zaščita podaljšana (47.b člen - primerjalnik besedila). Objavljena je bila tudi novela > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki bo prav tako začela veljati 11. novembra 2017 in se začela uporabljati 1. januarja 2018. Tudi novela ZZSDT ureja izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni. Pristojni organ bo izdal dovoljenje na podlagi podanega soglasja zavoda za zaposlovanje. Za krajše obdobje od 90 dni pa bo zavod sam izdal dovoljenje za sezonsko delo, kar je urejeno že po veljavnem zakonu. Tudi v tem zakonu se določajo pogoji za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v družbo s sedežem na območju EU. Novela prinaša tudi spremembe pri soglasju za podaljšanje enotnih dovoljenj, modrih kart ali dovoljenj za sezonsko delo, in sicer bo pri določenih "manj pomembnih" kršitvah delodajalec lahko dobil soglasje za podaljšanje dovoljenja.

>> Kandidiranje državljanov Slovenije, ki živijo v drugih članicah, na volitvah v Parlament EU
Dopolnitev > Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP), ki bo začela veljati 11. novembra, državljanom Slovenije, ki živijo v drugih članicah EU, omogoča, da kandidirajo v Evropski parlament. Določa namreč organ, ki ugotavlja obstoj volilne pravice in podatke posreduje državi, v kateri kandidira kandidat.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Udrihanje po enih sodnikih se enim izplača    

Jan Zobec
   
Sodniki so nežna in tenkočutna bitja. Nekateri predvsem do sebe. Tako zelo, da do grehov svojega ceha kritičnim kolegom sodnikom, ki motijo mir in lagodje vladajočih sodniških korifej in njih oprod, grozijo kar z disciplinskimi sankcijami - še posebej, ko so v javno izpostavljenih nečednostih prepoznali lastna početja. Pri tem je zanimivo dvoje. Najprej, da omenjene hiperobčutljivce vznemirja že javni diskurz o nekaterih pojavih v sodstvu, torej brezosebno, nepoimensko razpravljanje o stvari, brez imenovanja osebkov, ki za temi problemi stojijo. In drugič, zanimivo je, da več, ko ima posamezni imenitnik v sodniški hierarhiji oblasti, ali si domišlja, da jo ima, bolj se, v nasprotju s pričakovanji o intelektualnem diapazonu nominalnega justičnega mogočneža, oži polje njegove strpnosti do kritičnih pogledov in stališč, izraženih s strani njegovih kolegov in kolegic. Take avtoritarne regresije niso vredne, da bi človek z njimi zapravljal čas - bralčev in svoj ter tratil še e-prostor. O njih hipersenzitivnosti in moralnem imperializmu, ne bi imelo smisla pisati. Ampak samo, če bi bila nestrpnost do kritike dosledna in sorazmerna teži ter pomenu v očeh sodniške korifeje ogroženih vrednot: ugledu, avtoriteti, spoštovanju, morda tudi sodniški neodvisnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed - o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 110 strokovnimi članki, več kot 250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
11. november 2017 Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP) 
 
11. november 2017 Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) 
 
11. november 2017 Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) 
 
11. november 2017 Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) 
 
20. november 2017 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
20. november 2017 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
 
20. november 2017 Zakon o sodnem svetu (ZSSve) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) 
 
20. november 2017 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
20. november 2017 Zakon o sodniški službi (ZSS) 
 
26. november 2017 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 
 
26. november 2017 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL) 
 
3. december 2017 Zakon o vajeništvu (ZVaj) 
 
3. december 2017 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.