c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2017, številka 20 / letnik XV.
 
Tempus regit actum.
Čas vlada pravnemu dejanju.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novi portal INSOLV-INFO
Portal INSOLV-INFO je edina prava rešitev za spremljanje insolvenčnih postopkov fizičnih in pravnih oseb. Ponuja najučinkovitejši način za pravočasno zaznavanje začetih postopkov in hkrati pomaga predvideti bodoče situacije, ko vašemu poslovnemu partnerju ne bo uspelo poravnati svojih obveznosti ali bo celo postal dolgoročno plačilno nesposoben. Enostaven prikaz vseh informacij (vključno s prilogami) na eni strani z možnostjo priprave obsežnega samodejnega poročila vam zagotavlja učinkovit delovni proces. O vseh pomembnih spremembah pa ste lahko tudi dnevno obveščeni po elektronski pošti.
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnik mag. Martin Jančar: Lex Mercator, Agrokor in podobno
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Povprečni čas rešitve zadev se je skrajšal za 0,8 meseca
Vrhovno sodišče je izvajanje sodne oblasti v letu 2016 ocenilo kot pozitivno. Kot je poudarilo v letnem poročilu, so sodišča v lanskem letu delovala "učinkovito in uspešno", vendar še vedno ne morejo biti zadovoljni s kazalniki, ki se nanašajo na starejše nerešene zadeve. Pričakovani čas rešitve zadev se je v sodstvu glede na leto 2015 skrajšal za 0,4 meseca. Povprečna starost nerešenih zadev glede na datum prvega prejema se je zmanjšala za 0,9 meseca. Povprečni čas rešitve zadev se je skrajšal za 0,8 meseca. Konec lanskega leta je ostalo nerešenih nekaj več kot 21.000 zadev, starejših od pet let (v letu 2015 več kot 27.000 zadev), od tega dobrih 4000 pomembnejših. Prav tako je konec leta 2016 ostalo nerešenih 4100 zadev, starejših od deset let (v letu 2015 več kot 5000).

>> Veliko dela pred uveljavitvijo Zakona o sodnem svetu
Konec maja bo začel veljati zakon o sodnem svetu, ki ga je DZ sprejel na aprilski seji. Kot je predsednik sodnega sveta Marko Novak napovedal, bodo prihodnjega pol leta garali za pripravo vseh potrebnih podlag za nove naloge. Razmisliti pa bodo morali tudi o kadrovski zasedbi in organizacijskih vprašanjih. Kot pomembno novost je izpostavil to, da bo odslej sodni svet lahko na ustavno sodišče vlagal pobude za oceno ustavnosti zakonov, ki urejajo področje sodstva. Kot primer je izpostavil, da bi morda lahko v prihodnje na ustavno sodišče poslali določbo zakona o sodiščih, ki določa, da vrhovne sodnike volijo poslanci.

>> Jutri začetek zbiranja podpisov za referendum o drugem tiru
Predsednik DZ Milan Brglez je za prvi dan zbiranja 40.000 podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru določil petek, 35-dnevni rok pa poteče 22. junija. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč potrdilo, da je Vili Kovačič zbral več kot 2500 podpisov volivcev, potrebnih za razpis roka. Podporniki referenduma menijo, da se da projekt zastaviti drugače in so prepričani, da bi lahko dvotirno progo zgradili ceneje in hitreje od predvidenega vladnega projekta. Do referenduma o zakonu o drugem tiru po besedah premierja Mira Cerarja ne sme priti, saj bi to ustavilo projekt, za katerega so si prizadevale vse dosedanje vlade. Opozicijske stranke referendumsko pobudo podpirajo, saj je večina prepričana, da se da projekt zgraditi ceneje.

>> Predlog za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah še ni nared
Predlog zakona za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah kljub drugačnim načrtom ministrstva za finance še ni nared za odločanje na vladi. Zanj so morali pridobiti mnenje Evropske centralne banke, usklajevanja z vrhovnim sodiščem, ki je imelo na osnutek precej pripomb, oz. pravosodnim ministrstvom pa so še v polnem teku.

>> Davka na nepremičnine v tem mandatu ne bo
Po načrtih bi moral biti novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim bi odpravili neustavnost ureditve za potrebe obdavčenja in na podlagi katerega bi prihodnje leto izvedli novo vrednotenje nepremičnin, sprejet letos. Za prihodnje leto pa je bil v načrtu sprejem zakona o davku na nepremičnine, po katerem bi davek odmerili z letom 2019. Podlaga za to bi bili podatki novega cikla vrednotenja nepremičnin, zaključenega v letu 2018.

>> Predlog za začasno zadržanje zakona o tujcih po mnenju odbora DZ ni utemeljen
Odbor DZ za notranje zadeve meni, da predlog varuha človekovih pravic za zadržanje izvrševanja 10.b člena zakona o tujcih ni utemeljen. Takšno mnenje bodo posredovali ustavnemu sodišču, ki bo o predlogu odločalo na eni od prihodnjih sej.

>> Nekdanji zastopnik Dinersa pristal na pogojno zaporno kazen
Nekdanji zastopnik Dinersa Saša Pušnik je s tožilcem Jožetom Kozino že lani poleti sklenil sporazum o priznanju krivde očitanega kaznivega dejanja zlorabe položaja v primeru izčrpavanja Dinersa. Predsednik senata ljubljanskega okrožnega sodišča Gorazd Fabjančič je danes sporazum sprejel in Pušniku prisodil pogojno zaporno in denarno kazen.

>> Pred preiskovalno komisijo DZ Jamnik in Narat
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu je v ponedeljek zaslišala nekdanja člana uprave NLB Alojza Slavka Jamnika in Mateja Narata. Povedala sta, da je hitro rast banke pred krizo določala strategija banke in da so kredite odobravali na podlagi strokovnih predlogov služb banke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Preselitve oseb, ki so v RS sprejete na podlagi kvote EU
27. maja bo začela veljati Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v RS sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami EU. Uredba natančno določa način izvedbe preselitve oseb, ki so v RS sprejete na podlagi VI. poglavja Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1). Prihod oseb iz 73. člena ZMZ-1 organizira notranje ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in policijo. Če je potrebno, se tem osebam pred prihodom v RS izda potovalni dokument v skladu z zakonom, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v RS. Notranje ministrstvo pred njihovim prihodom v RS zagotovi informiranje, ki poteka s sodelovanjem tolmača za jezik, ki ga osebe razumejo. Informiranje obsega splošne informacije o RS, kulturnih značilnostih in navadah, vključno z informacijami o prepovedi poligamije in o enakosti spolov. V okviru informiranja se osebam posredujejo tudi informacije o pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito v RS.

Osebam, ki so v RS sprejete na podlagi 73. in 77. člena ZMZ-1, se uvajalno obdobje, ki traja tri mesece, zagotovi z dnem vročitve odločbe o priznanju mednarodne zaščite. V tem obdobju se izvede orientacijski program, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v RS. Sredstva za pripravo in izvajanje orientacijskega programa zagotavlja urad vlade, pristojen za oskrbo migrantov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Komu – kateri sodnici in sodniku - je sploh mar za hude in očitne kršitve pravic delavcev invalidov?    

dr. Andraž Teršek
   
Slovenska sodišča še naprej, domnevno pa celo vse bolj odločajo v sporih med delodajalci in delavci invalidi, kot da ne bil bilo slovenske ustave, mednarodnega prava in veljavne zakonodaje. S kršenjem vseh teh pravnih aktov in norm odločajo po volji delodajalcev, ko se ti želijo znebiti delavca invalida in v škodo delavcev invalidov, ko želijo ohraniti zaposlitev. In ko se zgodi primer, v katerem je do konca očitno, nedvoumno in kristalno jasno, kot sta nebo nad nami in sonce na nebu, da so bile delavcu invalidu grobo, slaboverno, neposredno in popolnoma kršene ustavne, mednarodno pravne in zakonske pravice iz dela in zaposlitve, tudi Ustavno sodišče ostane pasivno, anemično, nepremično in ravnodušno, ko delavcu invalidu pošlje že skorajda pregovorni odgovor o »očitni neutemeljenosti njegove ustavne pritožbe.« Četudi je ta v celoti, neizpodbitno in kričeče očitno utemeljena. !!?BREAK?!!
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča v prostorih delodajalca
Tožnica je s tožbo zahtevala ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačilo odškodnine namesto reintegracije. Tako prvo kot drugostopenjsko sodišče sta njen zahtevek zavrnili. V pravočasni reviziji je tožnica uveljavljala bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotno uporabo materialnega prava.

Vrhovno sodišče je s sodbo št. VIII Ips 208/2016 zavrnilo revizijo in pojasnilo, da tožničin očitek, da sodišče ni izvedlo dokazov z izvedencem in zaslišanjem priče, ni utemeljen. Tožnica je sodišču predložila zdravniško potrdilo, ne pa tudi druge zdravstvene dokumentacije, iz katere bi izhajale psihične težave ali morebitne druge zdravstvene težave tako hude intenzitete, da se upravičeno ne bi mogla udeležiti zagovora oziroma sploh odpreti in prebrati pisne obdolžitve in vabila na zagovor. To, da tožene stranke ni obvestila, da se zagovora ne more udeležiti oziroma je ni prosila za preložitev zagovora, ker je bila v zelo slabem psihičnem stanju in ni o ničemer razmišljala ter ni niti odprla kuvert in prebrala vsebine, je prvič omenila šele, ko je bila zaslišana. Iz navedenega torej izhaja, da postavitev izvedenca psihiatrične stroke ni bila predlagana za ugotovitev dejstva, ki ga tožnica zatrjuje v reviziji. Zaslišanja priče pa tožnica sploh ni predlagala temveč ga je predlagala tožena stranka. Zato neizvedba navedenih dveh dokazov ne more predstavljati bistvene kršitve.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 660 strokovnimi članki, več kot 7.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.380 judikati Sodišča EU ter 79 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.