c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2015, številka 41 / letnik XIII.
 
Quis custodiet (ipsos) custodes?
Kdo bo varoval (same) varuhe?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kritika sodstva dobrodošla, vendar naj bo argumentirana
Šest vidnih pravnikov je na okrogli mizi na Dnevih slovenskih pravnikov 2015 v Portorožu spregovorilo o različnih vatlih za ocenjevanje sodstva. Strinjali so se, da so kritike sodstva dopustne in dobrodošle, vendar pa morajo biti argumentirane in ne smejo biti pavšalne.

Nekdanji ustavni sodnik dr. Lojze Ude je v uvodu ocenil, da je sodstvo v zadnjem času predmet številnih razprav v družbi, ki so se okrepile zlasti po objavi poročila Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o ugotovljenih kršitvah človekovih pravic v državah članicah. A Ude je prepričan, da take "mehanične statistične ocene" ne povedo nič o sodstvu in da je treba analizirati samo vsebino kršitev.

Nekdanji ustavni sodnik dr. Lovro Šturm je ocenil, da si je sodstvo za nekatere kritike krivo samo, saj da navzven ni vedno dajalo videza neodvisnosti in nepristranskosti, ki sta dva izmed pogojev za ugled sodstva.

Na dnevih so podelili priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije, udeležence pa je nagovoril tudi premier Miro Cerar, ki je dejal, da se kot premier še bolj zaveda, kako družba potrebuje dobre pravnike.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen Predlog zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada izbrala pet kandidatov za sodnika na ESČP
Med prijavljenimi kandidati so zaradi preteklega dela ter osebne in strokovne integritete po oceni vlade najprimernejši Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak, so sporočili po seji vlade. Sodni svet je že pred dnevi sporočil svojo odločitev in pri kandidaturi dal prednost štirim kandidatom Betettovi, Bošnjaku, Đorđeviću in Jakliču. Prednost pri imenovanju so dali Betettovi, vsi trije drugi kandidati pa si sledijo po vrstnem redu, kot izhaja iz zapisanega.

>> Zagotavljanje socialne varnosti delavcev v tujini
Vlada intenzivno išče rešitve za problematiko delavcev, ki jih slovenski delodajalci napotijo na začasno delo v tujino, tam pa pogosto ostanejo brez vsega. Zaradi nje se je na vlado obrnil tudi varuh človekovih pravic. Vlada si veliko obeta od uredbe, ki bo zaostrila nadzor nad delodajalci oz. izpolnjevanjem pogojev za izdajo posebnih obrazcev A1.

>> Več osebnih stečajev, a postopki krajši
Število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami se je v letu 2014 glede na leto 2013 povečalo za dobrih 25 odstotkov, število osebnih stečajev pa za več kot 355 odstotkov. Zbrani podatki do julija 2015 pa kažejo, da se je število stečajnih postopkov nad pravnimi osebami začelo zmanjševati, saj beležijo upad za nekaj manj kot 14 odstotkov, osebni stečaji pa so bili še vedno nekoliko v porastu, in sicer za več kot 11 odstotkov.

>> Naznanila sumov s strani bank vsebinsko pomanjkljiva
Odbora za notranje zadeve in za pravosodje sta se na skupni seji seznanila z uresničevanjem sklepov glede bančne luknje, ki sta jih sprejela februarja, in poročiloma, ki sta jih pripravila MNZ in tožilstvo. Na MNZ so izpostavili, da so naznanila sumov kaznivih dejanj s strani bank še vedno vsebinsko pomanjkljiva, tožilstvo pa je razkrilo nekaj podatkov o ovadbah.

>> Razprtije na KPK
Zgodba o sporih med Sedlarjevo in Štefanecem zaradi omejevanja njenega dela, ki se ponavlja v medijih, po besedah Štefaneca ne drži. Kot je pojasnil v današnji izjavi za medije, je prejšnji teden dobil informacijo, da Sedlarjeva zelo intenzivno posega in vpogleduje v vse dokumente KPK, tudi v osebne mape. Sedlarjeva je pojasnila, da je ravnala v skladu z dostopnimi pravicami in navodili. Vpogled v dokumente je bil po njenih besedah pogosto edini način, da se je seznanila z delom na komisiji.

>> Škobernetu še pol leta zapora
Nekdanji sodnik Milko Škoberne, ki prestaja petletno zaporno kazen zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja, bo v zaporu ostal še dodatnega pol leta. Višje sodišče je namreč zavrnilo njegovo pritožbo zoper sodbo mariborskega okrajnega sodišča, ki mu je polletno zaporno kazen dodelilo zaradi krivega pričanja.

>> Odvetniki o svobodi izražanja
Odvetniki so na Dnevu slovenskih odvetnikov med drugim spregovorili o svobodi izražanja v sodni dvorani in zunaj nje. Kot je povedal odvetnik Rok Čeferin, iz sodne slovenske in evropske prakse izhaja, da morajo biti pripadnikom nekaterih poklicev pri opravljanju njihovega dela zagotovljene široke meje svobode izražanja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o prevzemih
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki bodo začele veljati 23. oktobra, vračajo glasovalne pravice državnih lastnikov v nekaterih družbah, določajo prag uspešnosti prevzemne ponudbe in uvajajo dolžnost razkritja načrtov prevzemnikov glede premoženja ciljne družbe. Novela v 21. členu (primerjalnik besedila) določa prag uspešnosti pri obveznih prevzemnih ponudbah, ki jih mora objaviti prevzemnik po preseganju prevzemnega praga, če že nima v lasti večine delnic, in sicer na 50 odstotkov in eno delnico. Novost je tudi, da bo moral prevzemnik po novem dokazati, da premoženja in delnic ciljne družbe ni uporabil za zavarovanje ali zastavo pri financiranju prevzema - primerjalnik 32. člena. Poslovodstvo ciljne družbe pa mora agenciji posredovati izjavo o morebitnih zastavah ali zavarovanjih premoženja družbe, danih v korist prevzemnika za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe, oziroma morebitni zavezi, da bodo take zastave ali zavarovanja dana - primerjalnik 25. člena.

>> Nelojalna konkurenca v ZPOmK-1
24. oktobra bodo začele veljati dopolnitve > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki odpravljajo nekatere pomanjkljivosti upravnega in prekrškovnega varstva glede dejanj nelojalne konkurence. Obe vrsti varstva se ukinjata in podjetja bodo po novem spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v pravdnem postopku. V zakonu se tako dodaja novi VI.a del o nelojalni konkurenci, ki vsebuje 63.a člen z opredelitvijo nelojalne konkurence in 63.b člen, ki določa pravice prizadetega udeleženca.

>> Nematerializirani vrednostni papirji
Novi Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki bo začel veljati 23. oktobra, med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD, in sicer za pravne osebe do konca septembra prihodnje leto, za fizične osebe pa do začetka leta 2017. Fizične osebe lahko premoženje z registrskega računa prenesejo na trgovalni račun pri borznoposredniških družbah ali bankah. Fizične osebe lahko premoženje prenesejo tudi na opustitveni račun pri KDD, kar pomeni, da se bodo vrednostnim papirjem brezplačno odpovedale, do njih pa lahko nato proti plačilu pride tisti, ki bo to prvi sporočil KDD. Če imetnik registrskega računa ne bo storil ničesar, bodo ti prešli na sodišče oziroma na t.i. sodni depozit. Tam bodo čakali pet let, za obstoj sodnega depozita pa bo treba plačevati sodno takso.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 74 - 77
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Sodba o varnem pristanu
V odmevni zadevi (sodba o varnem pristanu) C-362/14 je sodišče EU razglasilo za neveljavno odločbo Komisije, v kateri je ugotovila, da Združene države Amerike zagotavljajo ustrezno raven varstva prenesenih osebnih podatkov. Sodniki so presodili še, da lahko, kljub izključni pristojnosti sodišča EU glede možnosti razglasitve neveljavnosti evropskih aktov, nacionalni nadzorni organi, ki jim je bila predložena zahteva, tudi odločba Komisije, s katero je ugotovila, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, preučijo, ali prenos podatkov posameznika v to državo izpolnjuje zahteve zakonodaje EU glede varstva teh podatkov in zadevo predložijo nacionalnim sodiščem, da ta vložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe za preizkus veljavnosti te odločbe. Gre za tožbo Maximilliana Schremsa proti Facebook-u. V zadevi je bila uporabljena direktiva 95/46.

>> Varstvo podatkov v kazenskem pravosodju
Pravosodni ministri so v okviru Sveta za pravosodje in notranje zadeve potrdili predlog direktive komisije glede varstva podatkov na področju kazenskega pravosodja. Ob koncu meseca naj bi se začel trialog med komisijo, parlamentom in svetom.

>> Obvezna izmenjava davčnih odločb
Poročilo odbora evropskega parlamenta za ekonomske in denarne zadeve glede predloga komisije, ki državam članicam nalaga obvezno izmenjavo davčnih odločb, je precej kritično do samega predloga kot tudi do sporazuma s Svetom EU. Glede direktive je najbolj kritičen omejen obseg uporabe in pozen začetek veljavnosti, glede sporazuma s Svetom EU pa, da odpravlja davčno transparentnost, ki jo predlog zasleduje.

>> Nasprotovanja omejevanju GS-hrane
Okoljski odbor pri parlamentu EU je izrazil nasprotovanje predlogu uredbe, ki omogoča državam članicam, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo odobreno gensko spremenjeno hrano ali krmo. Člani odbora so zaskrbljeni, da je predlog nerealen in bi lahko vodil v mejne kontrole med državami naklonjenimi gensko spremenjeni hrani in nenaklonjenim državam.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./69. Svetovni dan boja proti revščini    

Vlasta Nussdorfer
   
Je osebni stečaj sploh dosegel namen, ki ga je imel, če se v njem znajdejo nekoč tajkunski mogotci? Je mogoče, da so res zapravili vse? Ali ni to izgovor za pravočasni prenos premoženja na najbližje, ustanavljanje firm, ki jim ne predsedujejo in niso njihovi lastniki? Se res vedejo kot ljudje v osebnem stečaju? Je mogoče, da take vidimo, ko se oglašajo iz daljnih dežel, kjer preživljajo »zaslužene« počitnice? Že pot do tja je draga, prav poceni pa ni niti življenje, vsaj ne tako, kot si ga privoščijo. Ali ne gre za zlorabe, za obid zakonov, za iskanje lukenj v njih, za nepoštenje?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je doživel že 10 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 11 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

ZST-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 110 strokovnimi članki in več kot 1.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.