c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2015, številka 08 / letnik XIII.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US zavrnilo začasno zadržanje sodbe v zadevi Patria
Ustavni sodniki so zavrnili predlog prokurista Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča za zadržanje izvrševanja obsodilne sodbe v zadevi Patria. Ugotovili so, da niso izkazane posebne okoliščine, ki bi omogočale sklep o možnosti nastanka težko popravljivih škodljivih posledic za oba obsojenca, ki tako ostajata na prestajanju 22-mesečne zaporne kazni na Dobu. So pa ustavni sodniki njuni pritožbi na sodbo sprejeli v obravnavo. Nekateri znani slovenski pravniki so se na odločitev ustavnega sodišča o zavrnitvi predloga odzvali s kritikami.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog novele Zakona o sodiščih (ZS-L)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vloga za drugi tir oddana
Slovenija je vlogo za nepovratna sredstva mehanizma za povezovanje Evrope (CEF) za tri železniške projekte že oddala. Med prijavljenimi je tudi projekt izgradnje drugega tira Koper-Divača, s katerim se bo Slovenija za sredstva potegovala na odprtem razpisu.

>> Obravnava vlog izbrisanih za odškodnine v polnem teku
Upravne enote so do torka prejele 5845 vlog za izplačilo odškodnin po zakonu o odškodninah za izbrisane. Odločile so o 91,1 odstotka vlog, pri čemer so ugodile 4338 (81,4 odstotka) prosilcem in jim skupaj priznale za nekaj več kot 17,5 milijona evrov odškodnin.

>> Jazbec še o sanaciji bank
Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je na seji vlade nadaljeval pojasnjevanje glede ukrepov za sanacijo bank. Z vlade so minuli teden sporočili, da na osnovi dosedanjih pojasnil ni razlogov za nezaupanje v guvernerja in Banko Slovenije.

>> Okoljevarstveniki o energetski uniji
Okoljevarstvene organizacije so kritične do vizije energetske unije, ki jo je danes razgrnila Evropska komisija. Opozarjajo, da ima vizija slepe pege in da je polna protislovij. Kritični so tudi v vrstah Zelenih v Evropskem parlamentu, ki obžalujejo, da je vizija preveč osredotočena na fosilna goriva.

>> Iz Bruslja: Neravnovesja niso več presežna
Evropska komisija je nepričakovano sporočila ugotovitve poglobljene analize makroekonomskih neravnovesij v 16 članicah EU, tudi v Sloveniji. V primeru Slovenije ocenjuje, da neravnovesja niso več presežna in da je dosežen pomemben napredek. Na finančnem ministrstvu so zadovoljni, saj to potrjuje pravo smer dela.

>> Evroskupina odobrila podaljšanje programa pomoči za Grčijo
Finančni ministri držav v območju evra so danes odobrili štirimesečno podaljšanje programa finančne pomoči za Grčijo v zameno za fiskalne ukrepe in reforme. Ocenili so namreč, da je seznam reformnih zavez nove grške vlade zadostno izhodišče za nadaljnja pogajanja.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Strategija energetske unije
Evropska komisija je predstavila strategijo za energetsko unijo. Temeljni namen projekta je zmanjšanje energetske odvisnosti EU od Rusije in drugih ter zagotovitev zanesljive in cenovno dostopne energije vsakemu Evropejcu. Projekt naj bi bil koristen za ljudi, podjetja in okolje. Energetska unija je po navedbah komisije nujna tudi zato, ker zaradi staranja infrastrukture, slabo integriranih trgov in neusklajenih politik evropski porabniki, gospodinjstva in podjetja ne uživajo koristi - večje izbire ali nižjih cen energije.

>> Unija kapitalskih trgov
Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore glede zelene knjige o vzpostavljanju Unije kapitalskih trgov. Glavni namen je vzpostaviti resnično prost pretok kapitala v EU, kar zaenkrat onemogočajo razdrobljeni nacionalni trgi. Ekonomije držav članic pa so glede financiranja močno odvisne od bank, kar predstavlja večja tveganja v primeru kriznih obdobij, ko se kreditni pogoji zaostrujejo.

>> Strožje davčno obravnavanje
Evropska komisija je začela s pripravo načrta za boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Najprej so imeli orientacijsko razpravo o možnih ključnih ukrepih, da se zagotovi pravičnejši in preglednejši pristop k obdavčitvi v EU. Razprava se je osredotočila na najnujnejše ukrepe, ki jih je treba sprejeti na tem področju.

>> Minimalna urna postavka za napotene delavce
V zadevi C-396/13 so sodniki najvišjega sodišča EU pojasnili pojem minimalne urne postavke za napotene delavce. Sodniki so ugotovili, da direktiva o napotitvi delavcev ne nasprotuje izračunu minimalne plače na podlagi urne postavke ali akorda, ki temelji na uvrstitvi delavcev v plačne razrede, če sta ta izračun in uvrstitev izvedena v skladu z zavezujočimi in preglednimi pravili, kar preveri nacionalno sodišče.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vloge in dokazila o zaposlovanju in delu tujcev
V veljavi so spremembe > Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela. Z novelo se v 24. členu (primerjalnik besedila) črta možnost zaposlitve tujca brez preverjanja iz 27. člena ZZDT-1, in sicer gre za primer, ko želi kapitalska gospodarska družba zaposliti tujca, ki ima najmanj 51 % delež kapitala te družbe, razen če je hkrati tudi edini zastopnik te družbe. V 24. členu se črta tudi odstavek, ki je določal, da je lahko delodajalcu v istem časovnem obdobju izdano samo eno dovoljenje za zaposlitev tujca po omenjeni kapitalski udeležbi. Spremenjen je tudi drugi odstavek 25. člena (primerjalnik besedila), ki določa vse priloge, ki jih mora delodajalec priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, ki je nadomeščen z novim.

>> Določanje zavarovalne osnove
21. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, ki med drugim dodajajo nov šesti odstavek v 5. člen pravilnika - primerjalnik besedila. Novi odstavek določa ugotavljanje davčne osnove za zavarovanca, ki je nosilec ali član kmečkega gospodinjstva na podlagi dohodka iz dejavnosti, in se prvič uporabi za določanje zavarovalne osnove na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014.

>> Letna poročila političnih strank
Nova odredba določa, da se letna poročila političnih strank iz 24. člena Zakona o političnih strankah (ZPolS) od 23. februarja 2015 posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. marec 2015 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Jerca Kramberger Škerl:
Uporaba uredbe Bruselj I ratione temporis
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pogajanja v teoriji in praksi    

dr. Matej Accetto
   
Avtorji učbenikov o pogajanjih si te dni spet oblizujejo prste – pogajanja med Grčijo in njenimi evrskimi upnicami bodo vsaj priročna praktična ilustracija temeljnih načel dobrih in slabih pogajalskih tehnik, morda pa bo prek njih mogoče priti celo do kakih novih spoznanj o vse bolj popularnem raziskovalnem področju.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je doživel že 9 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh deset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.