c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2014, številka 48 / letnik XII.
 
Falsus in uno, falsus in omnibus.
Zlagan v enem (primeru), zlagan v vseh (primerih).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Najvplivnejši pravniki o (a)moralnosti pravnega delovanja

»Kljub temu, da morda pravo včasih tudi različno razumemo, so zakoni vendarle zato, da omogočajo sobivanje. Če bi zakonodajo izvrševali v duhu ustavnih načel, če bi to počeli dosledno, bi živeli v prekrasni deželi,« je poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar na razpravi z naslovom (A)moralnost pravnikov.Letošnje okrogle mize, s katero se že tradicionalno končuje izbor 10 najvplivnejših pravnikov, so se udeležili: dr. Matej Avbelj, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, Franci Matoz, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, dr. Andraž Teršek in Nina Zidar Klemenčič, ddr. Klemen Jaklič pa se je prek spleta oglasil iz Združenih držav. Razprave se ni udeležil le mag. Goran Klemenčič, ki se je zaradi nujnih obveznosti v tujini opravičil. Tako kot vsako leto so pravniki in pravnice izmenjevali svoja mnenja v zanimivi razpravi, ki jo je letos povezoval dr. Marko Pavliha.

>> Več o letošnji okrogli mizi in video posnetek celotne razprave

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbrani komentarji zakonov na portalu IUS-INFO
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dogovor o varčevalnih ukrepih za leto 2015
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po večurnih pogajanjih dosegli kompromis in parafirali dogovor o varčevalnih ukrepih za leto 2015. Obe strani sta zadovoljni. Pri tem vlada pojasnjuje, da je bil tak dogovor skrajna možnost za konsolidacijo javnih financ, sindikati pa izpostavljajo pomen tega, da dodatnih obremenitev plač ne bo. Do dogovora so bili kritični na GZS, zato so prekinili sodelovanje v pogajanjih o novem socialnem sporazumu.

>> Ustavna pritožba v zadevi Patria na plenum sodišča
Kazenski senat ustavnega sodišča je sklenil, da se ustavna pritožba Janeza Janše v zadevi Patria obravnava absolutno prednostno, so sporočili s sodišča. Zadevo se bo v preliminarno obravnavo predložilo na plenum sodišča, pred vse ustavne sodnike. Plenum bo torej odločal, ali zadevo sprejeti v obravnavo.

>> Zavrnitev zahteve vlade glede magnetograma
Upravno sodišče je zavrnilo zahtevo vlade za začasno zadržanje odločbe informacijskega pooblaščenca, po kateri bi morala novinarju posredovati magnetogram 69. seje vlade, na kateri je vlada odločala o kandidatih za evropskega komisarja. Izvršitev izpodbijane odločbe je namreč zadržana že na podlagi zakona o informacijskem pooblaščencu.

>> Dopolnitev KZ-1
V zakonsko proceduro so vložene dopolnitve kazenskega zakonika, s katerimi bi sodelovanje v spopadih na ozemljih drugih držav na strani terorističnih skrajnežev postalo kaznivo dejanje, prav tako novačenje in usposabljanje oseb za takšne spopade. S tem želijo po besedah poslanca SDS Žana Mahniča poskrbeti za večjo varnost v Sloveniji.

>> Premalo politične volje za uveljavljanje transparentnosti
Slovenija je na lestvici indeksa zaznave korupcije letos zasedla 39. mesto in tako v primerjavi z letom 2013 napredovala za štiri mesta. Kot opozarja generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria, v Sloveniji kljub navideznemu naporu za večjo transparentnost v javni in državni upravi še vedno ni dovolj politične volje za njeno uveljavljanje v praksi. Iz KPK so sporočili, da pri svojem delu še niso zaznali napredka in znova poudarjajo, da so na tem področju potrebni konkretni ukrepi.

>> Razkorak med politiko in kriminološko stroko
Na pravni fakulteti so včeraj s slovesnostjo zaznamovali 60-letnico inštituta za kriminologijo, ki deluje pod okriljem omenjene fakultete. Dragan Petrovec z inštituta je ob tej priložnosti zatrdil, da jim idej za raziskovanje tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Opozoril je, da je razkorak med politiko in kriminološko stroko še vedno velik.

>> Znatno nižje plače vodilnih v DUTB
Vlada je objavila osnutek spremenjene politike prejemkov DUTB, o katerem naj bi odločala ta četrtek. V njem med drugim predlaga znižanje fiksnega dela prejemka izvršnega direktorja, ki sedaj denimo za Torbjörna Manssona in Janeza Škrubeja znaša 21.533 evrov bruto, na največ 11.000 evrov bruto. Variabilni del lahko doseže 30 odstotkov fiksnega.

>> Policija v iskanje Časarja z razpisano nagrado
Višina nagrade za informacije, ki bi pomagale pri izsleditvi in prijetju nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja, ni določena, bo pa odvisna od koristnosti informacije, pojasnjujejo na policiji. Razpisov nagrad se sicer poslužujejo le v izjemnih primerih, v zadnjih letih sta bila tako izdana samo dva.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZUJF ohranja najvišji dohodninski razred
Spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki že veljajo, ohranjajo najvišji dohodninski razred tudi za leto 2015, odpravljajo neskladnosti pri upokojevanju javnih uslužbenk ter določajo jasnejše pogoje pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb. S podaljšanjem veljavnosti 50-odstotne obdavčitve četrtega dohodninskega razreda še v prihodnje leto (199. člen - primerjalnik besedila) se bo v državnem proračunu zagotovilo 16 milijonov evrov. Novela jasneje določa pridobivanje soglasij za prevzemanje obveznosti po tistih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki se sklepajo na podlagi predizvedenega postopka javnega naročanja. Z uveljavitvijo predlagane rešitve uporabniki proračuna ne potrebujejo soglasja k sklenitvi avtorske ali podjemne pogodbe v primeru, če so že pridobili soglasje k objavi obvestila o javnem naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb - 3. odstavek 184. člena.

>> Ureditev vprašanja neakreditiranih študijskih programov
V veljavi so tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o visokem šolstvu (ZVis), s katerimi se rešuje vprašanje 200 študentov ljubljanske in primorske univerze, ki so se znašli v položaju, da bi 1. oktobra ostali brez statusa. Novela je zaščitila pravice študentov, ki so se v prvi letnik vpisali v akreditirani študijski program, a mu je akreditacija med njihovim študijem potekla, visokošolski zavod pa ni vložil vloge za njegovo ponovno akreditacijo. Javna veljavnost teh študijskih programov se podaljšuje do 30. septembra 2018.

>> Spremembe pri kraju obdavčitve
Sprejeta novela > Zakona o davku na dodano vrednost (DDV-1), ki je bila potrebna zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red, prinaša kar nekaj sprememb. Ena pomembnejših novosti zadeva podjetja, ki delujejo na telekomunikacijskem, televizijskem in elektronskem področju in katerih storitve bodo po novem obdavčene v državi naročnika teh storitev. Novela zakona med drugim uvaja tudi posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov. V skladu z dosedanjo ureditvijo bi se morali tuji prevozniki registrirati kot zavezanci za DDV v Sloveniji in mesečno vlagati obračune, in sicer ne glede na to, ali so opravili kakšen promet. Z novelo zakona se poenostavlja postopek identifikacije za DDV ter določa predložitev letnega obračuna DDV. Večina določb ZDDV-1H se bo začela uporabljati 1. januarja 2015, razen spremenjenega četrtega odstavka 4. člena, spremenjenega drugega odstavka 72. člena, spremenjenega 125. člena, prvega odstavka 130.b člena in 130.c člena, ki so že v uporabi.

> Izvrševanje proračunov
Hkrati z Rebalansom > Proračuna RS za leto 2014 je bila objavljena tudi novela > Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, ki zagotavlja nemoteno izvrševanje proračuna oziroma rebalansa proračuna 2014. Spremembe in dopolnitve med drugim skrajšujejo plačilni rok za obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije, določajo možnost predplačila v primeru predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. člena ZFPPIP in povečujejo najvišji možni obseg zadolževanja države v letu 2014 s 4.874.430.839 na 5.948.736.619 evrov - primerjalnik besedila 40. člena. Nov je 28.a člen, ki določa 15-dnevni rok za predložitev zahtevkov za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007 - 2013 za vsa sredstva, ki so bila izplačana iz državnega proračuna.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 86, 85 in 84
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sprejete smernice glede pravice do pozabe
Evropski varuhi osebnih podatkov so minuli teden sprejeli smernice za izvrševanje t. i. pravice do pozabe. Od spletnih iskalnikov med drugim zahtevajo, da morajo sporne povezave umakniti tudi s svojih neevropskih različic, torej tudi z domen .com.

>> Izmenjava dokazov s Švico na področju konkurence
Evropska komisija je pozdravila začetek veljavnosti sporazuma s Švico o sodelovanju na področju konkurence. Sporazum naj bi okrepil sodelovanje med švicarsko in evropsko komisijo za konkurenco, kar vključuje tudi izmenjavo dokazov, ki jih zberejo v svojih preiskavah. Ta izmenjava je podvržena strogim pogojem glede zaščite poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov. Tako bo na podlagi sporazuma možna boljša koordinacija medsebojnih aktivnosti in medsebojna komunikacija.

>> Delavski standardi v povezavi s TTIP
V evropskem parlamentu so zaslišali pogajalce in strokovnjake, ki sodelujejo pri sprejemanju čezatlantskega trgovinskega in investicijskega sodelovanja (TTIP), glede delavskih standardov in javnih storitev in kako bi TTIP pripomogel k ustvarjanju strokovnih delovnih mest. Predstavniki odbora za zaposlovanje in mednarodno trgovino so izrazili skrb glede možne privatizacije javnih storitev in zmanjševanja delavskih standardov ter zahtevali konkretne številke o novih delovnih mestih.

>> Plače bančnikov
Na sodišču EU je v zadevi C-507/13 generalni pravobranilec Jääskinen podal mnenje, da je veljavna zakonodaja EU, ki omejuje razmerje med nagradami bančnikov in njihovimi osnovnimi plačami. V mnenju je zapisano, da določitev fiksnega razmerja med nagradami in osnovno plačo ne omejuje zneska celotne plače.

>> Pogodbe za določen čas
V združenih zadevah C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 in C-418/13 so na sodišču EU presodili, da je italijanska pravna ureditev glede pogodb o zaposlitvi za določen čas v šolskem sektorju v nasprotju s pravom EU. Neomejeno obnavljanje pogodb z razlogom zadovoljevanja stalnih in trajnih potreb v državnih šolah namreč ni utemeljeno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Želeli ste, poslušajte *    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Kaj smo pravzaprav pričakovali? Razprava o dogajanju na mariborski srednji šoli in medijska obravnava sta imeli tragično, a nikakor nepričakovano posledico. Na žalost ne gre za prvo takšno zgodbo. Spomnimo se, da se je iz podobnega razloga končalo tudi življenje znanega novinarja. In nikakor nisem pretiran pesimist, če domnevam, da se bo kaj podobnega ali celo hujšega še dogajalo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 19 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.