c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2014, številka 29 / letnik XII.
 
Primum non nocere.
Predvsem ne škodovati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Ni več hrambe prometnih podatkov o elektronskih komunikacijah

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-I-65/13 razveljavilo člene 162 do 169 Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki so določali neselektivno hrambo prometnih podatkov pri operaterjih. Operaterji iz 163. člena so morali nemudoma po objavi odločbe (18. 7. 2014) uničiti vse podatke, ki so jih hranili na podlagi razveljavljenih določb.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Spremenljivi številčni podatki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Delovni osnutek koalicijske pogodbe
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Izbor generalnega direktorja RTV po dopustih
Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo o izboru generalnega direktorja predvidoma glasoval po dopustniškem obdobju, napoveduje v. d. predsednika programskega sveta Mitja Štular. Navaja še, da je višje sodišče zavrnilo predloga Nataše Pirc Musar za začasni odredbi, s katerima je želela ustaviti obnovljeno glasovanje.

Predlog za evropskega komisarja
Stranka Mira Cerarja (SMC) je v skladu s sklepom izvršnega odbora stranke priporočila vladi, naj kot edinega slovenskega kandidata za evropskega komisarja predlaga sedanjega komisarja Janeza Potočnika.

Pogovori za koalicijo
SMC je potencialnim partnericam posredovala prvi osnutek koalicijske pogodbe. Stranke so ga pregledale in o njem na ločenih srečanjih spregovorile z najverjetnejšim mandatarjem Mirom Cerarjem. Po drugem krogu pogovorov v igri za koalicijo s SMC ostajajo štiri stranke.

Zelena luč Agrokorju
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala dovoljenje za nadaljnji prevzem družbe slovenskega trgovca Mercator s strani hrvaškega Agrokorja.

Finančna uprava RS
1. avgusta bo začela delovati Finančna uprava RS (Furs), v katero se bosta združili carinska in davčna uprava. V novi upravi bo za nedoločen čas zaposlenih 3701 javni uslužbenec.

ZSSS proti koalicijski pogodbi
V ZSSS so sestavili seznam opozoril in predlogov na osnutek koalicijske pogodbe, ki ga bodo danes posredovali vsem potencialnim koalicijskim strankam. Med drugim ostro nasprotujejo uvedbi socialne kapice.

Privatizacijska igra
Gospodarstvo opozarja na škodo pri "igranju" s privatizacijo. "Preklic že sprejetih parlamentarnih odločitev je draga igra z verodostojnostjo države," pravijo v GZS, medtem ko je bila po mnenju Sonje Šmuc iz Združenja Manager škoda že storjena.

Finančne težave sodstva
Vrhovno sodišče je opozorilo Ministrstvo za finance, da nujno potrebujejo tri milijone evrov, sicer bo prišlo do zastojev pri reševanju zadev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Razveljavitev 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena URS razveljavilo 1. točko prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, saj je zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo v bistvenem različne položaje obravnaval enako, ne da bi imel za enako obravnavo razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari. Upniki z neizvršljivo sodbo iz rednega pravdnega postopka so namreč v bistveno težjem položaju od upnikov s plačilnim nalogom glede na merilo, kaj od njih zahteva pravni red, da pridejo do sodne odločbe, ki je lahko podlaga za izdajo predhodne odredbe, vendar sta bili ti dve kategoriji upnikov v pravnem redu glede dosegljivosti zadevnega sredstva zavarovanja vseeno enačeni, saj so oboji prišli do predhodne odredbe, če so izkazali za verjetno nevarnost, da bo brez predhodne odredbe uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena (prvi odstavek 257. člena ZIZ).

Zakon o sodnih taksah v delu neskladen z Ustavo RS
Državni zbor mora v roku enega leta odpraviti neskladje, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče v Zakonu o sodnih taksah (ZST-1). Prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena je namreč v neskladju z URS v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala. Do odprave neskladja se predmetna določba uporablja tako, da sodišče stranko plačila sodnih taks v celoti oprosti, čeprav ta denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa ne prejema, bi pa bila do nje upravičena, če bi vlogo podala.

Veljati je začela novela ZIZ
30. julija je začela veljati novela > zakona o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi omogočila pospešitev izvršilnih postopkov in njihov hitrejši zaključek. Novosti so med drugim pri prodaji nepremičnin in poseganju v dohodke za poplačilo dolga.

Pri prodaji nepremičnin za poplačilo dolga temeljni način ostaja javna dražba, pri čemer bo odslej cena na prvi dražbi lahko postavljena pri 70 odstotkih ugotovljene vrednosti nepremičnine, ne več pri 100 odstotkih vrednosti. Cena na drugi dražbi, enako kot doslej, ne sme biti nižja od polovice ugotovljene vrednosti nepremičnine. Tretje dražbe ne bo več.

Po novem se lahko upniki v času izvršilnega postopka dogovorijo, da se nepremičnina proda na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb. Takšen način prodaje lahko predlaga katerikoli od upnikov, šteje pa se, da se ostali strinjajo, če temu izrecno ne nasprotujejo. Pri zbiranju ponudb se smiselno uporabljajo določbe o javni dražbi, med drugim glede najnižje cene.

V primeru izvršbe na solastniški delež bo lahko sodišče po novem odločilo, da se nepremičnina proda kot celota, če bodo s tem soglašali vsi solastniki.

Novosti so tudi pri omejitvah izvršbe. Za denarne terjatve (razen za terjatve iz naslova preživnine) je na dolžnikove dohodke iz delovnega razmerja ali na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti mogoče seči do dveh tretjin prejemkov, pri čemer mora dolžniku ostati vsaj 70 odstotkov minimalne plače. Za terjatve iz naslova preživnine se prav tako lahko seže do dveh tretjin prejemkov, pri čemer pa mora dolžniku ostati vsaj 50 odstotkov minimalne plače. V obeh primerih mora dolžniku, če preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ostati še znesek, ki je po pravilih o denarni socialni pomoči določen za osebo, ki jo je treba preživljati.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 58, 57, 56 in 55
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
Prvih 155 malih podjetij bo prejelo nepovratna sredstva iz Instrumenta za MSP
Evropska komisija je predstavila prve rezultate svojega novega Instrumenta za MSP, ki je vreden 3 milijarde evrov. Instrument je del pobude Obzorje 2020. Inovativnim malim podjetjem naj bi pomagal ideje iz laboratorijev spraviti na trg. Kar 155 MSP iz 21 držav bo prejelo po 50 000 evrov za financiranje študija izvedljivosti za razvoj svoje inovacijske strategije.

Okvir za reševanje sporov med vlagateljem in državo
Svet EU je sprejel uredbo o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo. Uredba je del širše politike zaščite naložb, vzpostavlja pa pravila za urejanje finančnih posledic sporov med vlagatelji in državo, zlasti določa, da mora biti sodelovanje med Komisijo in državami članicami v določenih primerih strukturirano.

Elektronska identifikacija
Svet EU je sprejel uredbo, ki določa pogoje za medsebojno priznavanje elektronske identifikacije, določa pravila za storitve zaupanja, zlasti elektronske transakcije, in vzpostavlja pravni okvir za elektronske podpise, žige in časovne žige, elektronske dokumente in elektronske storitve dostave ter storitve v zvezi s certifikati za avtentikacijo na spletnih straneh.

Reforma blagovnih znamk
Odbor stalnih predstavnikov se je strinjal s skupnim stališčem Sveta EU glede modernizacije sistema blagovnih znamk v EU. S spremembami se želi izboljšati pogoje za inovativnost podjetij in narediti učinkovitejšo zaščito blagovnih znamk pred ponarejanjem, vključno s ponaredki v tranzitu prek območja EU.

Smernice za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Komisija EU je objavila smernice, ki naj bi pomagale državam članicam, da čimbolj izkoristijo spremembe > Direktive o ponovni uporabi informacij javnega značaja. Smernice (pogosta vprašanja) tako določajo, kako omogočiti dostop do podatkov o vremenu, prometu, premoženju in zemljevidov. Odprti podatki so lahko osnova za inovativne storitve in produkte z dodano vrednostjo, kar predstavlja tudi možnosti za investicije v industrijo podatkov.

Opravljanje odvetništva z nazivom iz druge države članice
V združenih zadevah C-58/13 in C-59/13 so na sodišču EU odločali o opravljanju poklica odvetnika, če je bil naziv pridobljen v drugi državi članici. Sodniki so odločili, da vrnitev v državo članico z namenom opravljanja poklica odvetnika, če je bil naziv pridobljen v drugi državi članici, ne pomeni zlorabe pravice do ustanavljanja. Pravici do izbire države članice za pridobitev naziva in države članice za opravljanje poklica sta neločljivo povezani z izvajanjem temeljnih svoboščin, ki jih zagotavljata Pogodbi (PDEU in PEU). V zadevi je bila obravnavana direktiva 98/5.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neznosnost pravne ignorance in golega legalizma (10): Primer paradoksov glede svobode izražanja    

dr. Andraž Teršek
   
Kako zlahka in nevzdržno se pozablja na pomen vsebine pri ustavni zaščiti svobode izražanja? Česa je pri težnjah po družbeni regulaciji svobode izražanja preveč in česa premalo? Kaj so sive cone? Kakšne so posebnosti homofobnega izražanja? Kaj je problem svetilke? Strpno do nestrpnosti?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. julij 2014 Osnovni znesek minimalnega dohodka 265,22 EUR 269,20 EUR
1. julij 2014 Regres za prehrano med delom za obdobje julij-december 2014 po ZPSDP 4,18 4,21 EUR /dan
1. julij 2014 Regres za prehrano med delom po KPND in drugih panožnih pogodbah negospodarstva 3,61 3,64 EUR /dan
1. julij 2014 Obrestna mera zamudnih obresti 8,25 % 8,15 %
7. julij 2014 Povprečna bruto plača v RS za april 2014, v primerjavi z marcem 1.526,36 EUR 1.531,56 EUR (+0,3 %)
7. julij 2014 Povprečna neto plača v RS za april 2014, v primerjavi z marcem 996,97 EUR 1.001,03EUR (+0,4 %)
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki je bil objavljen leta 1998, je doživel že 27 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZIZ.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 28 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 71. člena ZIZ (odlog izvršbe na predlog dolžnika) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.