c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2014, številka 23 / letnik XII.
 
Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Avtorska pravica in izjema spletnega brskanja
Na sodišču EU so razsodili v primeru Meltwater (C-360/13) in potrdili, da uporabnik spleta, ki uporablja storitve medijskega spremljanja, kar pomeni, da mu določena spletna stran ponuja poročila o pregledu medijskih člankov, objavljenih na drugih spletnih straneh, ne potrebuje licence za avtorska dela s strani izdajatelja, ker taka uporaba pade pod izjemo kršitve avtorskih pravic iz člena 5(1) direktive 2001/29.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki začne veljati 18. junija
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Ustavna pobuda proti preiskavam odvetniških pisarn
Odvetniška zbornica Slovenije je po lanskih hišnih preiskavah pri treh odvetnikih vložila pobudo za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku in zakona o odvetništvu. V zbornici menijo, da veljavna zakonodaja ni v skladu z ustavo, na vrhovnem tožilstvu pa so prepričani, da ta odvetnikom daje zadostna zagotovila za opravljanje dela.

Zavod za zaposlovanje tudi z elektronskimi storitvami
Zavod RS za zaposlovanje brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce, ki iščejo nove kadre, vabi k uporabi njegovih elektronskih storitev na spletni strani PoiščiDelo.si.

Ustavno sodišče potrdilo volitve 13. junija
Z odločitvijo ustavnega sodišča je potrjeno, da bodo predčasne volitve 13. julija. Medtem ko je predsednik republike Borut Pahor z odločitvijo zadovoljen in ta za stranke večinoma ni presenečenje, so vlagatelji pobud za ustavno presojo predsednikovega odloka o razpustitvi DZ in razpisu volitev še vedno prepričani v svoje argumente.

Neuspešen prvi zavrnitveni referendum
Prvi referendum, za uspešnost katerega bi bilo treba doseči kvorum, ni uspel. SDS in 46.000 podpisnikom zahteve za referendum o arhivski noveli tako na referendumu ni uspelo zavrniti arhivske novele.

Sodniki morajo izkazovati etiko in integriteto
Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je prepričan, da morajo sodniki izkazovati etiko in integriteto, ti vrednoti pa da močno vplivata na ugled in verodostojnost sodnega sistema.

Hit na evropskem sodišču z zmago proti državi
Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je Slovenija v primeru družbe Hit kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ker ni zagotovila pravičnega sojenja. Sloveniji je prisodilo plačilo 2000 evrov stroškov, piše v razsodbi sodišča.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
Kršitev delavca, zaradi katere mu delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, ne mora biti izrecno predpisana v katerem od aktov delodajalca ali kolektivni pogodbi, saj zadostuje samo dejstvo, da je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost. Vrhovno sodišče je zavrnilo tožnikov (delavčev) revizijski zahtevek, saj je ugotovilo, da je tožena stranka tožniku 3. 5. 2011 pravilno podala pisno opozorilo zaradi neoodanih poročil o delu za mesece oktober, november in december 2010 ter januar, februar in marec 2011, ter redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neoodanih poročil o delu za mesece julij, avgust, september in oktober 2011. S tem, ko tožnik v spornem obdobju mesečnih poročil o delu ni oddajal, ni izpolnjeval svojih obveznosti iz delovnega razmerja.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vročanje sklepov v elektronski obliki
10. junija je začel veljati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij, ki določa, da vročanje poteka prek informacijskega sistema za vročanje pri davčnem organu in temelji na podatkovnih shemah, objavljenih na spletnih straneh davčnega organa in Združenja bank Slovenije. Sprejem sklepa se potrdi s povratnico, sklep mora biti elektronsko podpisan, informacijski sistem pa mora biti na voljo med 6. in 17. uro.

>> Skupno javno naročanje
V veljavi je novela > Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, ki spreminja določbo o zavezancih (primerjalnik besedila 2. člena), dodaja med predmete skupnega naročanja nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme (primerjalnik besedila 3. člena) ter širi obvezne podatke, ki jih mora vsebovati predlog predmetov skupnega javnega naročanja (primerjalnik besedila 6. člena). V primeru, če za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v tekočem letu, še ni sklenjena pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila, lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, pod pogojem, da v pogodbo ali okvirni sporazum vključi razvezni pogoj (prej odložni pogoj - primerjalnik besedila 2. odstavka 13. člena), da se pogodba ali okvirni sporazum sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.

>> Katastrski dohodek
7. junija so začele veljati spremembe > Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1), ki povečujejo pogostnost preverjanja kalkulacij, in sicer na tri leta, spreminjajo pa tudi določitev katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014, 2015 in 2016 iz 15. člena. Nova je tudi priloga, ki določa povprečni katastrski dohodek na posamezno vrsto dejanske rabe v evrih na hektar zemljišča, izračunan v skladu s 3. odstavkom 15. člena.

>> Zavarovanje športnikov
21. junija bo začel veljati Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), s katerim se zagotavlja njihova socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere. Cilj premostitvenega zavarovanja je, da v času, ko so športniki aktivni in so njihovi dohodki relativno visoki, varčujejo oziroma prispevajo del svojih dohodkov za čas po koncu športne kariere, država pa jih pri tem varčevanju spodbuja z ustreznimi davčnimi olajšavami. Prispevki, ki jih športna društva ali športniki sami plačujejo za to zavarovanje, so do določene višine izvzeti iz plačila dohodnine oziroma niso obdavčeni. Višina prispevkov v premostitveni sklad je predvidena na lestvici mesečnih prihodkov, kjer je najnižja osnova za plačilo prispevkov med 600 in 850 evrov mesečnega prihodka, najvišja pa 5500 evrov ali več (13. člen). Ministrstvo, pristojno za šport, za potrebe tega zakona vzpostavi in vodi register zavarovancev, vključenih v premostitveno zavarovanje, premostitveni sklad pa oblikuje in upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 41 in 42
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Vesna Bergant Rakočević:
Kaj je/ni etično
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Domneva normalne države    

dr. Matej Avbelj
   
Nobeno presenečenje ni, če zapišem, da zastopniki enega ali drugega narativa na zatečeno stanje v Sloveniji gledajo zelo različno ter se zato tudi bistveno razhajajo z vidika (ne)potrebnosti reform in njihove vsebine. Za prve je stanje normalno in tako ni treba ničesar spremeniti. Za druge pa je stanje obratno in terja popoln prelom ter temeljite reforme na vseh nivojih. Eni in drugi so, seveda, lahko bolj ali manj radikalni, številni pa se gibajo tudi nekje vmes. Še največ pa je takih, ki jih prežema popolna konceptualna konfuzija in ki v pomanjkanju informacij zatrjujejo, da jih javne zadeve ne zanimajo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO čistopisu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
9. junij 2014 Rast cen življenjskih potrebščin za maj 2014, glede na prejšnji mesec + 0,6 %
7. junij 2014 Denarno nadomestilo za zasebno nastanitev tujcev - oseb z začasnim zatočiščem 102,78 € mesečno na osebo
7. junij 2014 Časovna veljavnost KP za policiste 3 leta 5 let
7. junij 2014 Dodaten letni dopust po KP za policiste: za več kot 6 mes. letno v Specialni enoti 6 dni
7. junij 2014 Dodaten letni dopust po KP za policiste: za delo z ekplozivi 5 dni
7. junij 2014 Dodaten letni dopust po KP za policiste: več kot pol delovnega časa potapljači 5 dni
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.