c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2014, številka 19 / letnik XII.
 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uporabniki lahko od Googla zahtevajo izbris podatkov

Na Sodišču EU so v zadevi C-131/12 odločili o sporu med špansko agencijo za varstvo podatkov (AEPD) in podjetjem Google. Sodišču je bilo predloženo v predhodno odločanje vprašanje glede obrazložitve uporabe direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov na področju internetnih iskalnikov.

Sodniki so odločili, da je družba, ki upravlja internetni iskalnik, odgovorna za obdelavo in prikaz osebnih podatkov objavljenih s strani tretjih oseb. Oseba lahko neposredno pri upravljavcu ali, če ta ne ukrepa, pri pristojnih organih pod nekaterimi pogoji zahteva izbris te povezave iz seznama zadetkov, če se pri iskanju na podlagi imena osebe na seznamu zadetkov prikaže povezava na spletno stran, ki vsebuje informacije o tej osebi.

Sodba je prelomna tudi po mnenju namestnice informacijske pooblaščenke Rosane Lemut-Strle, ki poudarja, da je sodišče v celoti pritrdilo stališču varuhov osebnih podatkov v državah članicah.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Višje globe za učinkovitejši boj proti sivi ekonomiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe volilnega sistema
Ustavna komisija DZ je na včerajšnji seji oblikovala strokovno skupino, ki bo preučila predlagane spremembe volilnega sistema. V njej bodo pravniki Klemen Jaklič, Janez Pogorelec, Jurij Toplak in Lojze Ude. Naloga skupine pravnikov bo preučitev predloga sprememb ustave, s katerim bi spremenili volilni sistem. SDS namreč predlaga spremembo 80. člena ustave, po kateri bi poslance v državni zbor volili po dvokrožnem večinskem sistemu. Tako bi bili izvoljeni tisti, ki bi prejeli večino glasov vseh volivcev v volilnem okraju, po prepričanju SDS pa bi s tem omogočili tudi bolj stabilne vlade.

>> Volitve že julija?
Predsednik države Borut Pahor je predsednika DZ Janka Vebra obvestil, da državnemu zboru ne bo predlagal kandidata za novega mandatarja. Tako so predčasne volitve možne že julija. Odločitev, da skrajša 30-dnevni rok, v katerem lahko predlaga mandatarja, je po Pahorjevih besedah utemeljena in premišljena.

>> Davek na finančne transakcije
Združenje bank Slovenije pozdravlja izraženo namero vlade, da se Slovenija umakne iz skupine članic EU, ki želijo uvesti davek na finančne transakcije. Prepričani so, da njegov potencialni izplen ne bi odtehtal negativnih posledic in stroškov. Podobnega mnenja je tudi finančni analitik Matej Šimnic. Ostri so po drugi strani v ZSSS.

>> Lažje izterjave čezmejnih terjatev
Ministri držav članic EU so v torek potrdili nova pravila EU, ki bodo podjetjem omogočala lažjo izterjavo čezmejnih terjatev. Uredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov bo začela veljati po objavi v evropskem uradnem listu, kar se bo predvidoma zgodilo junija - predlog uredbe.

>> Kreditov nihče ni mogel odobriti sam
Kredita nihče ni mogel odobriti sam, za to sta bila vedno potrebna dva, je na torkovem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu dejal nekdanji direktor centra NLB za velika podjetja Tomaž Jezerc. Klicev uprave NLB ali tretjih oseb ni dobival, signali za odločitve pa so prihajali iz medijev.

>> 389 pritožb zoper delo policistov
Na ministrstvu za notranje zadeve so lani prejeli 389 pritožb zoper delo policistov. Na prvi stopnji je bilo uspešno rešenih več kot 40 odstotkov pritožb, je povedal vodja sektorja za pritožbe na ministrstvu Gregor Hudrič. Pritožbeni očitki so se nanašali na nekorektno vedenje policista ter uporabo policijskih pooblastil in prisilnih sredstev.

>> Obnovitev postopka imenovanja direktorja RTVS
Novoizvoljena generalna direktorica RTVS Nataša Pirc Musar po včerajšnji odločitvi programskega sveta zavoda, da se obnovi postopek imenovanja generalnega direktorja, napoveduje upravni spor. Med drugim je po njenem mnenju sporno to, da se je programski svet odločil za obnovo postopka, preden je o spornosti mandata enega od svetnikov odločal DZ.

>> Zapleti v družbi ACH
Potem ko so včeraj iz komunikacijske agencije Dialog v imenu ACH in z naslova info@ach.si poslali sporočilo, da je nadzorni svet namesto Sonje Gole na čelo družbe začasno imenoval Vero Mihatovič, so iz ACH sporočili, da sporočilo Dialoga ni bilo poslano s strežnika ACH ter da je sklep nadzornikov nezakonit in da Goletova ostaja na čelu družbe.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odprava protiustavnosti v ZPOmK-1
10. maja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki odpravljajo protiustavnost 28. člena ZPOmK-1 - primerjalnik besedila. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-40/12 ugotovilo, da izpodbijana določba posega v prostorsko in komunikacijsko zasebnost podjetij s tem, da preiskavo vselej odredi agencija in ne sodišče. Opustitev vnaprejšnje sodne odločbe za dovolitev preiskave pa je v neskladju s prvim odstavkom 36. člena in s prvim odstavkom 37. člena Ustave. Nadalje se z namenom povečanja samostojnosti in neodvisnosti agencije prenaša pooblastilo za izločanje uradnih oseb, ki vodijo posamične zadeve, iz ministrstva na svet agencije. Zaradi zagotovitve pravne podlage za določitev višine sejnin in povračilo stroškov za člane senata in prekrškovnega senata je za njih na novo določena smiselna uporaba določil uredbe, ki ureja sejnine in povračilo stroškov v javnih agencijah in se uporablja za člane sveta. Zaradi specifične narave konkurenčnega prava pa se prenese tudi pristojnost za odločanje v postopku sodnega varstva na Vrhovno sodišče RS.

>> Enostavnejše pridobivanje dovoljenj za postavitev žičnic
24. maja bodo začele veljati spremembe in dopolnitev > Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO), ki v 35. členu (primerjalnik besedila) urejajo pogoje za razlastitev oz. omejitev lastništva na zemljiščih, potrebnih za graditev žičniških naprav. Prisilna omejitev lastninske pravice bo veljala za zemljišča v lasti agrarnih skupnosti, kjer je soglasja vseh solastnikov praktično nemogoče dobiti. Za začetek gradnje investitorju po novem ne bo treba čakati na pravnomočno razlastitveno odločbo in bo tako lahko za vse načrtovane investicije v žičniške naprave pridobil gradbeno dovoljenje ter začel z gradnjo.

>> Razvitost regij
Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 podrobneje določa kazalnike in metodo za izračun indeksa razvojne ogroženosti za programsko obdobje 2014-2020 ter razvršča razvojne regije po stopnji razvitosti. Upoštevaje indeks razvojne ogroženosti najvišja mesta v razvrstitvi po stopnji razvitosti zasedajo Osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska, na repu pa so Primorsko-notranjska, Zasavska in Pomurska regija.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 33 in 34
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      (Vodo)tesnost slovenske pravniške stroke    

dr. Matej Avbelj
   
Samocenzura, sterilnost, zaklinjane k nevtralnosti, cementiranje domnevno stroge in ostre ločitve med pravom in politiko, spet v imenu te iste nevtralnosti, da bi bili vsem všečni, se nikomur zamerili, je v nasprotju s profesionalno integriteto pravnikov (kakor tudi širše) vsaj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker ne odraža resničnega stanja: nihče v javnih zadevah, ki so per se in inherentno normativne, ni in ne more biti nevtralen, sploh pa ne izdelana oseba, ki vzgaja nove pravne generacije ali nastopa kot institucionalni akter. In drugič zato, ker je dolžnost članov ceha, da skrbijo za njegovo »zdravje«, tako da aktivno, javno opozarjajo na njegove anomalije in si prizadevajo k njihovi odpravi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sporazum o priznanju krivde
Vrhovno sodišče je s sodbo I Ips 10890/2013-91 ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper pravnomočno sodbo okrožnega sodišča vložil Vrhovni državni tožilec. Ta je v zahtevi navajal, da je sodišče obsojencu izreklo varnostni ukrep po 70.b členu Kazenskega zakonika (KZ-1) na podlagi sklenjenega sporazuma o priznanju krivde med državnim tožilcem in obsojencem. Ker pa obsojenec ni bil spoznan za krivega storitve kaznivih dejanj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, niti neprištevnosti, sodišče ni imelo pravne podlage za izrek varnostnega ukrepa. Tako je tožilec predlagal, da se izpodbijana pravnomočna sodba spremeni tako, da se obsojencu varnostni ukrep po 70.b členu KZ-1 ne izreče.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 23 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 24 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
8. maj 2014 Trošarina za tobak za kajenje 25 40 EUR
16. maj 2014 Trošarina za 1000 cigaret 97 106 EUR
1. maj 2014 Trošarina za zemeljski plin za pogonski namen (za 1000 l) 0,0184 0,0920 EUR
9. maj 2014 Povprečna mesečna bruto plača v RS za februar 2014 1.534,54 1.520,88 EUR (- 0,9%)
9. maj 2014 Povprečna mesečna neto plača v RS za februar 2014 1.005,75 994,34 EUR (- 1,1%)
9. maj 2014 Rast cen življenjskih potrebščin marca 2014 v primerjavi s februarjem 2014 + 0,8 %
9. maj 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2014 v primerjavi s povprečjem leta 2013 - 0,6 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.