c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2024, številka 18-19 / letnik XXII.
 
Non solet locatio dominium mutare.
Najem (zakup) navadno ne spremeni lastnine.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vstop pridobitelja lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca po javni dražbi v izvršilnem postopku
V Sloveniji se krepi trend elektronskih javnih dražb v izvršilnih postopkih. Prvega februarja 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, na katerem so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč. Tako imenovano draženje z udobnega fotelja je sodoben način za doseg čim višjih cen nepremičnin, posledično pa tudi učinkovito poplačilo upnikov.Pa je res za posameznike tako mamljiva nizka cena nepremičnin in udoben način nakupa, da ne pomislijo na prepogosta tveganja? Množične javne dražbe se ne zaključijo z izdajo sklepa o domiku, plačilom kupnine in izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine, temveč z nepredvidenimi odvetniškimi stroški in večletnimi sodnimi postopki zaradi najemniških razmerij.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Odločitve odborov
Odbor DZ -ja za pravosodje je pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi za obravnavo na seji državnega zbora, Odbor za finance je podprl predlog novele zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, Odbor za infrastrukturo pa je potrdil predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Navedba neresničnih podatkov pri sklepanju zavarovalne pogodbe
Če zavarovalec ob sklepanju pogodbe na vprašanje zavarovalnice ne odgovori resnicoljubno, ta kršitev utemeljuje zanj neugodno sankcijo le, če vprašanje resnično zadeva nevarnostno okoliščino. Če se v postopku z izvedencem izkaže, da ne gre za relevantno okoliščino, sankcija, predvidena v splošnih pogojih pogodbe, ni utemeljena.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Energetski zakon (EZ-2)
Novi Energetski zakon (EZ-2) določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij. >> Več
>> Spremembe Zakona o zdravniški službi (primerjalnik)
27. aprila je začela veljati novela > Zakona o zdravniški službi, ki določa naloge, ki jih mora zdravnik izvajati v času stavke. Novela določa, da mora biti zdravnik v času stavke na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo tako, da ni ogroženo zdravje ljudi ali premoženje oz. da ne nastajajo nepopravljive posledice. >> Več
>> Spremembe drugih zakonov
V Uradnem listu RS, št. 37, so bile objavljene spremembe Zakona o maturi (primerjalnik), v št. 38 pa spremembe Zakona o prekrških (primerjalnik >> Več), Zakona o agrarnih skupnostih (primerjalnik), Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (primerjalnik), Zakona o trošarinah (primerjalnik) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (plačna lestvica, ki se začne uporabljati pri plači za junij 2024).
>> Spremembe Poslovnika državnega zbora (primerjalnik)
V skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega zbora, s katerimi naj bi se zagotovilo učinkovitejše in ustreznejše delovanje Državnega zbora v okviru njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti v zakonodajnem postopku ter pri obravnavi zadev EU. >> Več
>> Javna poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (prijave do 26.5.2024)
»  predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, Celju in Okrajnega sodišča v Litiji ter
»  podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35 - 38/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Legalizacija »črnih gradenj«    

Miriam Seliškar
   
Kot je laično razumeti iz vsebine predloga, Državni svet postavlja naslednji vprašanji, in sicer glede pridobitev ustreznih papirjev za objekte daljšega obstoja, pri čemer v postopku niso sodelovali nosilci urejanja prostora - občine, in glede ustavitve (že izrečenih?) inšpekcijskih ukrepov, ker je lastnik/investitor že začel postopek legalizacije objekta daljšega obstoja. Morda v sami obrazložitvi predloga še najbolj zmoti navedba, da obstaja bojazen, da bo zakonodajalec tudi v prihodnosti pomikal časovno mejo glede objektov daljšega obstoja. Nekoliko nenavadno, da predlog za oceno ustavnosti temelji na nekem prihodnjem (torej negotovem) ravnanju zakonodajalca.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.