c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2024, številka 10 / letnik XXII.
 
Connexa habentur pro uno.
Tisto, kar je povezano, se šteje za eno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Do kod seže avtonomija konzorcija glede spremembe njegove sestave v izvedbeni fazi?
V svetu nenehnih sprememb in hitrega tehnološkega napredka so podjetja - gospodarski subjekti - vedno bolj ozaveščeni o pomenu sodelovanja in povezovanja za uspešno izvajanje kompleksnih projektov.Eno izmed učinkovitih orodij za takšno sodelovanje je konzorcij, pojem, ki postaja vse bolj pomemben v današnjem globaliziranem poslovnem okolju.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Revija Odvetnik, št. 114/2024
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Obdavčitev »drugega dohodka«
V okvir obdavčitve z dohodnino »drugega dohodka« po 11. točki tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne spada tudi obdavčitev prejemka, za katerega ni ugotovljeno, da bi bil dosežen z aktivnostjo davčnega zavezanca in s ciljem povečanja premoženja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o osnovni šoli (primerjalnik)
V Uradnem listu RS, št. 16 je bila objavljena novela K > Zakona o osnovni šoli (ZOsn). Veljati je začela 1. marca, uporabljati pa se bo začela (v pretežnem delu) 1. septembra 2024. Novela prinaša novosti na področjih razširjenega programa, izobraževanja na daljavo, nacionalnega preverjanja znanja, napredovanja učencev priseljencev iz drugih držav in izobraževanja na domu. >> Več
>> Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Objavljene so bile tri razlage kolektivne pogodbe, glede določbe drugega odstavka 32.b člena, ki se nanaša na plačilo nadomestila plače za praznične dni, glede določbe šeste alineje 6. točke 36. člena, ki se nanaša na dodaten letni dopust iz naslova nege in varovanja težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe ter glede Priloge 5 Aneksa, ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16 - 18/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ugled in plačilo za delo    

dr. Sara Ahlin Doljak
   
Stavka lahko vpliva na ugled, čeprav običajno ni neposredna pot za dvig ugleda. Nekateri vidiki, ki jih je pri tem treba upoštevati, so negativni vpliv, saj stavka lahko povzroči prekinitve v delovanju pravosodnega sistema, kar lahko negativno vpliva na dojemanje učinkovitosti in zanesljivosti. Pri komunikaciji z javnostjo je pomembno, kako stavkajoči komunicirajo z javnostjo. Javno izražanje legitimnih skrbi in potreb po izboljšavah lahko pripomore k razumevanju in podpori s strani ljudi. Pri stavki je ključnega pomena (raz)reševanje vprašanj. Če se stavka uspešno konča in vodi k reševanju ključnih vprašanj, ki so pripeljala do stavke, to lahko izboljša ugled panoge. Vzpostavitev dialoga med vsemi udeleženimi stranmi prav tako lahko prispeva k izboljšanju razmer in preprečevanju podobnih težav v prihodnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. april 2024 Stanovanjski zakon (SZ-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.