c S

Objavljen javni poziv za zbiranje kandidatur za informacijskega pooblaščenca

04.03.2024 07:53 Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca.

Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik 17. julija poteče drugi mandat in ne more več kandidirati na to mesto. Rok za zbiranje prijav je 19. april do 15. ure.

"V skladu z zakonom o informacijskem pooblaščencu za pripravo predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni treba objaviti javnega poziva, zato se bom odločala med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati po tem javnem pozivu, lahko pa v imenovanje državnemu zboru predlagam tudi drugega kandidata," je predsednica republike zapisala v pozivu.

Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovan državljan Slovenije, ki ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Kandidaturi oziroma predlogu možnega kandidata morajo biti priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon. Če predlog možnega kandidata poda tretja oseba, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen kandidaturo sprejeti, piše v pozivu.

>> Več: Objavljen javni poziv za zbiranje kandidatur za informacijskega pooblaščenca