c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2023, številka 29 / letnik XXI.
 
In dubio legis constructio plus quam verba ostendit.
V dvomu pokaže zgradba zakona več kakor (njegove) besede (t.j. besedilo).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj se dogaja z razlagami Ustavnega sodišča v zvezi s 154. členom Ustave?
Člen 154 Ustave RS ne bi smel biti zelo zahteven za razlago. Glasi se: "Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo".Državni uradni list iz ustavne določbe je Uradni list Republike Slovenije iz Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL), ki v 1. členu določa, da se v tem obvezno objavljajo državni predpisi, da izhaja v elektronski obliki, objavljeni na za to določeni spletni strani, in da je elektronska izdaja dostopna brezplačno. Uradni list lahko izhaja tudi večkrat tedensko (4. člen ZUL).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Revija Odvetnik št. 3 (111) – poletje 2023
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi in novelo zakona o socialnem varstvu
DZ je s 54 glasovi za in 24 proti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, v obravnavi po nujnem postopku. Uveljavljen bo prihodnje leto, prispevek se bo začel plačevati leto zatem. Danes bo Državni svet na izredni seji obravnaval predlog za odložilni veto. Sprejeta je bila tudi novela zakona o socialnem varstvu.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravica do obrambe
Za zagotovitev poštenega sojenja je bistveno, da ima obdolženec ustrezne in zadostne možnosti, da se opredeli tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zadeve in da v razmerju do nasprotne stranke (tožilca) ni zapostavljen. To pomeni, da ima obdolženec pravico, da se seznani z vsemi podatki iz spisa, da lahko še pred samim sojenjem in pred izvajanjem dokaznega postopka pripravi svojo obrambo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)
Nov Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki bo veljal od 3. avgusta, med drugim nudi podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon posega tudi na področja nekaterih drugih zakonov, saj se z njim odpravlja nekatere od obstoječih absolutnih prepovedi in ovir. >> Več
>> Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (primerjalnik)
Novela ZZVZZ-T določa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem znesku 35 evrov mesečno. Začela se bo uporabljati 1. januarja 2024. >> Več
>> Spremembe Zakona o političnih strankah (primerjalnik)
Novela > Zakona o političnih strankah (ZPolS) spreminja način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna, zagotavlja stabilnejše financiranje političnih strank, odpravlja pa tudi nekatere težave pri njihovem poslovanju. >> Več
>> Neskladje z Ustavo - prvi odstavek 24. člena ZDen, 107. člen in prvi odstavek 173. člena SZ-1
Prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona, kolikor se nanašajo na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki, so v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke izreka te odločbe odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 77 - 78
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Mirjana Horvat Pogorelec, Maša Pogorelec:
Stiki pod nadzorom tretje osebe
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Odvetnica na dopustu    

Miriam Ravnikar Šurk
   
Zadnja dva odstavka sta suhoparno zakonsko besedilo, ki določa poslovanje sodišč (ne odvetnikov!) v času t. i. sodnih počitnic. Uradno, kot ste opazili, se jim reče poletno poslovanje. Še vedno pa vsi razumemo, da gre za čas, ko sodišča praviloma ne razpisujejo sodnih obravnav, ko roki vsaj v nekaterih zadevah ne tečejo oziroma začnejo teči 16. avgusta in ko imamo odvetniki čas, da se odpravimo na dopust.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.