c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2023, številka 25 / letnik XXI.
 
Emptor curiosus debet esse.
Kupec mora biti radoveden.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zahtevki potrošnikov zaradi neskladnosti blaga po novem zakonu o varstvu potrošnikov
Varstvo potrošnikov sta do sedaj urejala Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) iz leta 1998 ter Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) iz leta 2007. Nov in moderniziran Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) je pričel veljati 26. oktobra 2022 in se je pričel uporabljati 26. januarja 2023.V ZVPot-1 so bile neposredno prenesene pomembne direktive EU s področja varstva potrošnikov. Poleg številnih ostalih sprememb ZVPot-1 prinaša precej sprememb v zvezi z odgovornostjo prodajalca za skladnost blaga, predvsem glede jamčevalnih zahtevkov v primeru neskladnosti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Šole bodo lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja
DZ je na izredni seji s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje.
>> Đorđević: Sodniki in tožilci računajo na uveljavitev novega plačnega sistema v dogovorjenih rokih
Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je predsednici DZ-ja Urški Klakočar Zupančič predal poročilo o delu sodišč v letu 2022. Predsednica DZ-ja je ob tem ocenila, da je sodstvo v dobrih rokah, kot nujno pa je izpostavila ureditev plač.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prikrito delovno razmerje
Prikrito delovno razmerje ni le razmerje, ki daje videz drugačnega razmerja, ki obstaja med strankama, z namenom zmanjševanja pravnega varstva, pač pa tudi razmerje, ki navzven obstaja med dvema strankama, pa se dejansko izvaja med drugima strankama z namenom zmanjševanja pravic in pravnega varstva delavca.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (primerjalnik)
Dne 1. julija 2023 bo začela veljati novela C > Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv), ki ureja postopek priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb ter pristojne organe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64 - 66
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako smo (si) različni    

prof. dr. Miro Cerar
   
Ta tematika je v zvezi s pravom še posebej praktično zanimiva zato, ker zadeva znano krilatico dva pravnika - tri mnenja. To pomeni, da naj bi na podlagi enega zakona, dva pravnika prišla do treh mnenj - kar naj bi seveda šaljivo in nazorno opozarjalo, da smo pravniki zgolj sofisti v tistem pomenu tega starogrškega pojma, ki sofizem enači z moralnim, političnim in nasploh spoznavnim relativizmom. Naj spomnim, da so Sofisti izvorno kot modreci, kasneje pa predvsem kot praktični filozofi in retoriki, dokazovali, da je človek središče ali izhodišče sveta ter je kot takšen mera mogočega spoznanja (homo mensura). Trdili so, da so človekova spoznanja subjektivna in relativna, pri čemer so to spoznanje začeli uporabljati v javnem življenju tako, da so argumente prilagajali ciljem, za katere so si prizadevali. Za vsak cilj, npr. za zmago v politični razpravi, se je našel dober in sprejemljiv argument. To je vodilo v situacijo, ko cilj miselnega iskanja ni bila več resnica, pač pa le utemeljitev kateregakoli politično ali drugače zastavljenega družbenega cilja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.