c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2023, številka 22 / letnik XXI.
 
Cuilibet in arte sua credendum.
Vsakomur je treba verjeti v njegovi stroki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> De iure pravice sodnih izvedencev v primeru sodnega kršenja načel prava
Skoraj vsi članki o sodnem izvedenstvu so vezani predvsem na tematiko podajanja smernic sodni veji oblasti, tožilstvu in upravnim organom. Večinoma se ukvarjajo z izbiro primernega izvedenca v sodnem postopku, vsebinskimi in tehničnimi formulacijami oblike izvedenskega dela s posameznega področja in vprašanjem, ali so izvedencu zastavljena prava oz. primerna vprašanja, katerih odgovori v izvidu in mnenju bodo dejansko v pomoč sodnikom ali tožilcem v nadaljnjem dokaznem postopku.Vsekakor dobrodošlo za sodnike, vendar se pri tem pristopu "top-down" nihče posebej ne ukvarja s pravicami izvedencev pred, med in po dokaznem postopku. Zato bi tudi tej tematiki morala biti posvečena pozornost, zlasti ker te pravne praznine sodna praksa še ni zapolnila. Zaradi navedenega je namen članka prikazati nekatere dileme, ko de facto pride do kršitev nekaterih pravic izvedencev.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov
Državni svet je s 24 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejel odložilni veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Državni svetniki se med drugim ne strinjajo z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Skrbnost dobrega gospodarja
Tožnica bi pred sprožitvijo izvršilnega postopka morala kot dobra strokovnjakinja preveriti toženčeva plačila in nakazane vsote. Ker ni ravnala s skrbnostjo, ki se od nje pričakuje, sama odgovarja za dodatne, zaradi nepotrebno vloženega predloga za izvršbo nastale sodne stroške.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odprava začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija
Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-479/22 z dne 16. 2. 2023, s katerim je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22), je prenehal veljati (primerjalnik).
>> Spremembe Poslovnika državnega zbora (primerjalnik)
Državni zbor je 23. maja 2023 sprejel spremembe in dopolnitve H Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1). Spremembe, ki se v bistvenem nanašajo na določbe PoDZ-1 glede razprave o predlogih v zvezi z dnevnim redom in razporejanja neporabljenega časa za razpravo, bodo začele veljati 10. junija 2023. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58 - 60
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Volilna pravica ni kaprica, volilna pravica za vse    

dr. Sara Ahlin Doljak
   
Osebe z invalidnostjo ne prosijo za dobrodelnost, temveč zahtevajo enake človekove pravice. Njihovo sporočilo je bilo slišano, ko so Združeni narodi leta 2006 sprejeli Konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo (MKPI). Vendar pa je to le prvi korak - konvencijo je treba izvajati. Dober začetek bi bil »zagotoviti, da lahko invalidi učinkovito in polno sodelujejo v političnem in javnem življenju, vključno s pravico voliti in biti izvoljen«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.