c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2023, številka 21 / letnik XXI.
 
Qui facit per alium, facit per se.
Kdor opravi (določen posel) prek drugega, (ga) opravi sam.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zastopanje stranke s strani odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi
Poleg drugih subjektov v pravnem prometu kot pooblaščenke pogosto nastopajo tudi odvetniške družbe, ki po pooblastilu, splošnem ali posebnem, v imenu in za račun pooblastitelja sklepajo pravne posle s tretjimi osebami oziroma podajajo druge pravno zavezujoče izjave v imenu in za račun pooblastitelja.Zato se predmetni prispevek ukvarja z vprašanjem, kakšna so pooblastila odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi, za zastopanje stranke v pravnem prometu oziroma kdo je na podlagi pooblastila, danega odvetniški družbi, pooblaščen za izražanje volje v imenu in za račun stranke.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi za kratek čas dan v javno razpravo
Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi pristojnosti, ki so bile razdeljene med ministrstvo za zdravje in ministrstvo za delo, združuje pod ministrstvo za solidarno prihodnost. To po oceni pripravljavcev zakona pomeni poenostavljeno urejanje, odločanje in postopke izvajanja sistemskih in administrativnih aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe.
>> Zakon o zaščiti prijaviteljev – iztekel se je rok za vzpostavitev prijavnih poti
23. maja 2023 se je iztekel rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, in sicer za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, ne smejo razkriti identitete prijaviteljev. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zvišanje kazni
Višje sodišče je zvišalo denarno kazen, pri čemer je upoštevalo težo in način storitve kaznivega dejanja, spregledalo pa ni niti dejstva, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ugotovitev neskladnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena ZFPPIPP z Ustavo
Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vsi naši prazniki    

Miriam Ravnikar Šurk
   
Tudi v današnjem času sta 27. april in 1. maj državno priznana praznika. Spomin ali le priložnost za krajše počitnice? Nikakor nimam namena razpravljati, zakaj praznovati te spomine. Če sta 27. april in 1. maj praznika prejšnjih generacij, mislim, da jima je enakovreden tudi 25. maj - (nekdanji) dan mladosti. A ravno zanj sem prepričana, da bi (mu) moral(i) spremeniti karakter. Mladost naj vedno gleda naprej, naj išče nove poti, a hkrati naj se uči na napakah (ki to seveda niso - vsaj ne v očeh starejših generacij). Res je, vsi ponavljamo napake svojih staršev - delamo ravno tisto, kar so nam zabičali, naj ne počnemo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.