c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2023, številka 10 / letnik XXI.
 
Da mihi facta, dabo tibi ius.
Daj mi dejstva (in) dal ti bom pravico.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Komu ali čemu se zares sledi?
Državni zbor je nedavno sprejel novelo Zakona o finančni upravi (ZFU), tj. ZFU-B, s katero je med drugim uvedel uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Že med zakonodajnim postopkom je strokovna javnost novelo ostro kritizirala.



Po sprejetju, vetu s strani državnega sveta in ponovnem sprejetju z absolutno večino, je Varuh človekovih pravic dne 26. januarja 2023 napovedal začetek postopka za oceno ustavnosti novele ZFU-B. Čeprav po mnenju Zakonodajnopravne službe ni utemeljenih pravnih argumentov za problematiziranje 18.a člena ZFU, je smiselno novo ureditev podrobneje analizirati.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče v celoti razveljavilo zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah
Ustavno sodišče se je na seji 16. februarja odločilo za razveljavitev celotnega zakona, s katerim se je želelo zagotoviti pravno varstvo imetnikom podrejenega dolga in s katerim je DZ želel izpolniti odločbo ustavnega sodišča iz jeseni 2016. Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank je začel veljati decembra 2019, njegovo izvajanje pa je ustavno sodišče zadržalo marca 2020.
>> Imenovanje Graha Whatmougha za direktorja RTV Slovenija je bilo nezakonito
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bilo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTV Slovenija januarja 2021 nezakonito. Sodišče je s tem ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTV Slovenija Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Oprostitev plačila sodne takse
Sodišče lahko pravno osebo v celoti ali deloma oprosti plačila taks, ji odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo - a le za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, kar pomeni, da sodišče postopka ne sme začeti, če sodna taksa ni plačana. Pri presoji, ali je podjetje upravičeno do oprostitve plačila, sodišče upošteva premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o javnem naročanju (primerjalnik)
V Uradnem listu je bila objavljena četrta novela > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28 - 29
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
dr. Saša Prelič, dr. Jerneja Prostor:
Kapitalsko nadomestno posojilo v poslovni praksi
 
dr. Markus Bruckmüller:
Sporazumi med družbeniki
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Stekleni strop je prebit    

Vlasta Nussdorfer
   
Moteč pa je zagotovo odločen seksizem, zlasti v politiki, z izjavami, ki resnično žalijo in ponižujejo. A prav vse (vsaj zame) niso tako zelo seksistične. Potreben je zdrav razum, brez pretiravanja, kajti to lahko doseže ravno nasproten učinek. Ko mi kdo reče, da danes ženske ne smeš niti pohvaliti ali ji dvoriti, ker vse lahko razume napačno, se zgrozim. Kje so meje, zelo natančno vemo in zato: pamet v roke. Ostanimo vendar ženske in moški, kaj je tu slabega? Nikoli se v svojem spolu nisem počutila slabo, nikoli. Seveda pa to ne pomeni, da se vsi počutijo tako. Sprejemajmo in spoštujmo različnost. In pohvalimo, če le lahko.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.