c S

V javni razpravi resolucija o preprečevanju nasilja v družini

03.03.2023 13:18

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno razpravo predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023-2028. Predlog je bil pripravljen v okviru široke medresorske delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki relevantnih resorjev, sodišča, tožilstva, nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj. Predlog bo v javni razpravi do 16. marca 2023.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023-2028 (ReNPPNDNŽ) prvič združuje tako področje nasilja v družini kot tudi nasilja nad ženskami.

Namen ReNPPNDNŽ je prepoznati ključna področja, pri katerih zaznavamo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe, ter opredeliti cilje in ukrepe s katerimi bomo dosegli izboljšave na področju zaščite žrtev in preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

Ključne spremembe, ki jih bomo dosegli z realizacijo ciljev in pripadajočih ukrepov po preteku trajanja resolucije, obsegajo tako krepitev in dvig kakovosti programov s področja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, izboljšano zaščito, obravnavo in položaj žrtev tovrstnega nasilja, (še) večjo strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nad ženskami, večjo ozaveščenost družbe o ničelni toleranci do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, izboljšane predpise na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, kot tudi izboljšave na področju spremljanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter boljšo organiziranost referenčnih področij.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti