c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
September 2019, številka 34 / letnik XVII.
 
Ibi sit poena, ubi et noxa est.
Kazen naj bo tam, kjer je tudi krivda.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj prinašajo dopolnjene davčne spremembe?
Po napovedih Ministrstva za finance bo Vlada predvidoma 19. septembra obravnavala predloge davčnih sprememb. Glede na izhodiščne predloge novel zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter o davčnem postopku, ki so bili v javni obravnavi od 21. junija do 1. avgusta, je prišlo do nekaj sprememb. Predvidena je malenkost manjša razbremenitev pri dohodnini, in sicer bi se davčna stopnja v drugem dohodninskem razredu s 34 odstotkov znižala le za eno odstotno točko namesto za dve. Na strani obremenitve kapitala je še naprej predvidena uvedba minimalne efektivne stopnje davka na dohodek pravnih oseb pri sedmih odstotkih ter zvišanje stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov s 25 na 27,5 odstotka. Nominalna stopnja davka na dohodek pravnih oseb se prihodnje leto še ne bi dvignila z 19 odstotkov na predvidenih 20 odstotkov. Prihodnje leto tudi ne bo sprememb obdavčitve poslovne uspešnosti, tako znesek izplačil zaposlenim do 100 odstotkov povprečne mesečne plače ostaja oproščen plačila dohodnine.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
dr. Matej Avbelj: Štirje faktorji ustanavljanja pokrajin
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Tožilci zadovoljni s sodbo glede sovražnega govora
Vrhovno državno tožilstvo je na kolegiju kazenskega oddelka pred dnevi analiziralo julijsko sodbo Vrhovnega sodišča RS glede sovražnega govora in ugotovilo, da je bilo v svoji zahtevi za varstvo zakonitosti v celoti uspešno. Kolegij je sprejel tudi sklep, da je sprejeta stališča treba razlagati v skladu z napotili vrhovnega sodišča.

>> Višje sodišče razveljavilo sodbo zoper novinarja Voduška
Mariborsko višje sodišče je po pričakovanju ugodilo pritožbam novinarja Vladimirja Voduška in njegovih zagovornic ter razveljavilo sodbo slovenjgraškega okrožnega sodišča, ki je Voduška septembra lani obsodilo na leto in pol zapora zaradi obtožb za poskus izsiljevanja nekdanjega direktorja Uniorja Gorazda Korošca pred sedmimi leti.

>> Veliko pripomb na pokojninsko novelo
Odziv na javno razpravo o pokojninski noveli, ki se je že iztekla, je bil po navedbah ministrstva za delo velik, sodelovali so tako predstavniki stroke kot tudi širša zainteresirana javnost. Glavne pripombe na predlog, ki med socialni partnerji še ni usklajen, so med drugim na ureditev odmernih odstotkov ter sočasno prejemanje pokojnine in delo upokojencev.

>> Javnost s predlogi glede odpuščanj ter študentov in upokojencev
Ministrstvo za delo je v okviru javne razprave o predlogu novele zakona o urejanju trga dela, ki se je tudi že iztekla, prejelo šest odzivov. Med drugim se nanašajo na evidenco študentskega dela, odsotnost sankcij za delodajalce, ki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne spoštujejo vseh obveznosti glede obveščanja delavcev, ter začasna in občasna dela upokojencev. Med osrednjimi novostmi sta sicer zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih in zvišanje minimalnega denarnega nadomestila s 350 na 530,19 evra. Cilj je omejiti prekarnost in podaljšati delovno aktivnost.

>> Predlog preoblikovanja volilnih okrajev pred strankami
"Na mizo smo dali predlog, za katerega smo vedeli, da ne bomo doživeli aplavza na odprti sceni, in ga tudi nismo," je po srečanju v izjavi za medije povedal minister za javno upravo Rudi Medved. Vsakega poslanca namreč zanima njegov okraj, na ministrstvu pa so sledili tistemu, kar od njih terja odločba ustavnega sodišča. Kot je dejal, so uravnotežili okraje znotraj posameznih volilnih enot in bistveno zmanjšali razlike v številu volivcev med posameznimi okraji. Tako je denimo po predlogu razlika med najmanjšim in največjim okrajem po številu volivcev okrog 6000, medtem ko trenutno znaša okrog 24.000.

>> Odbor za zdravstvo o več zahtevah za ustavno presojo
Odbor DZ za zdravstvo se je danes seznanil s tremi zahtevami in eno pobudo za presojo ustavnosti zakonskih določb s področja zdravstva. Med njimi je zahteva poslancev SDS in NSi za presojo več določb novele > Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Za nekatere med njimi predlagajo tudi začasno zadržanje izvrševanja, za kar pa po mnenju odbora ni razloga.

>> Višji dodatki v javnem sektorju
1. septembra so se v skladu s sporazumom, ki ga je vlada s sindikati javnega sektorja sklenila decembra, povišali dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. Vladna stran finančne učinke dviga omenjenih dodatkov v letošnjem letu ocenjuje na 4,7 milijona evrov bruto, v letu 2020 pa na 14 milijonov evrov bruto.

>> Na seji Knovsa o ilegalnih migracijah in razvoju kriminalnih združb
Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je na odprtem delu današnje seje seznanila s poročilom ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) glede ilegalnih migracij in razvoja kriminalnih združb. Direktor DCAF Anton Travner je opozoril, da je tihotapljenje ena najbolj nevarnih oblik kriminala.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razveljavitev drugega odstavka 71. člena ZIZ
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-171/16-15 razveljavilo drugi odstavek 71. člena > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom. Sporni odstavek določa, da lahko sodišče odloži izvršbo tudi, ko so podani posebno upravičeno razlogi, a najdlje za tri mesece in le enkrat. Razveljavitev začne učinkovati 30. avgusta 2020. Ustavni sodniki so tudi določili, da do drugačne zakonske ureditve oziroma najpozneje do začetka učinkovanja razveljavitve sodišča o predlogu za odlog izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom, odločajo tako, "da ob upoštevanju vseh okoliščin primera dosežejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika". Pri tem je predlog za odlog izvršbe dovoljeno podati najpozneje 14 dni pred datumom izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, "razen če so posebno upravičeni razlogi nastali pozneje ali je bil dolžnik onemogočen, da bi podal predlog za odlog v navedenem roku".

>> Novosti v srednješolskem izobraževanju se že uporabljajo
1. septembra sta se začeli uporabljati novela > Zakona o gimnazijah (ZGim) ter novela > Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), ki ponovno izenačujeta polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka od pouka z mladoletnimi dijaki. Srednje šole in starši dijakov se tako znova lahko medsebojno obveščajo o morebitnih odsotnostih. Prav tako lahko starši polnoletnih dijakov od šole znova pridobivajo osebne podatke, povezane z izobraževanjem dijaka. Slednje je po navedbah ministrstva pomembno zaradi izvrševanja zakonske dolžnosti staršev preživljanja otrok v času izobraževanja. Noveli spreminjata tudi določbe o vzgojnih ukrepih in o razlogih za izključitev dijakov, po katerih so starši polnoletnega dijaka lahko znova vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja. Po novem ima učitelj tudi možnost, da dijaku prepove prisotnost pri uri pouka v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. Na predlog šol so na ministrstvu v noveli obeh zakonov vključili tudi določbe, da lahko gimnazija dijaka izključi, če mu izreče peti ukor, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu izreče četrti ukor.

>> Kodeks Banke Slovenije
Svet Banke Slovenije je sprejel Kodeks Banke Slovenije, ki ureja okvir poklicne etike in integritete v zvezi z ravnanji članov Sveta BS in drugih delavcev, ki delajo ali so delovali s pooblastili BS na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge podobne pogodbe. Delavci morajo pri uresničevanju načel poklicne etike in integritete ravnati pošteno, strokovno, nepristransko, transparentno, odgovorno, ter dajati prednost ciljem, ki jih BS uresničuje v javnemu interesu pred osebnimi interesi.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mučiti ali ne, to je zdaj vprašanje ...    

mag. Martin Jančar
   
Včasih, ko sem predaval o slovenski ustavni ureditvi človekovih pravic, sem pogosto uporabljal primer, ki pravzaprav ni zrasel na mojem zelniku, temveč sem ga pobral od dr. Mira Cerarja. Prepoved mučenja, ki jo opredeljuje Ustava RS v 18. členu, je namreč takšna, da je, za razliko od nekaterih drugih določb tega poglavja Ustave, ni mogoče niti začasno razveljaviti. Spada torej med absolutne, kar je seveda bralcem tega portala znano. Sam primer gre nekako takole: ste policist na letališču Brnik in ujamete terorista, ki pove, da je na letalu nastavil bombo, ki bo eksplodirala in pobila vse potnike. Ali smete uporabiti mučenje oziroma ali ga lahko pravno upravičite, da bi prisilili zajetega, da pove, kako bombo demontirati in jo napraviti neškodljivo? Debata, ki se ob tem navadno razvije, zajema bistvena vprašanja, ne samo ustavne in splošne pravne ureditve, temveč tudi vprašanja morale in drugih elementov človekovega bistva.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Oprostitev plačila sodne takse
Odvetnika, ki opravlja odvetništvo kot svoboden poklic, je treba pri odmeri sodne takse obravnavati enako kot samostojne podjetnike posameznike. Iz določbe 11. člena > Zakona o sodnih taksah (ZST-1) namreč izhaja, da so do oprostitve sodne takse v celoti upravičene zgolj fizične osebe, ne pa tudi pravne osebe in posamezniki v postopkih v zvezi njihovo dejavnostjo, kar pomeni, da je odvetnik dolžan plačati sodno takso.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 32 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici je tudi vseh 33 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 258. člena ZIZ - domnevana nevarnost). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 850 strokovnimi članki in več kot 11.900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.