c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2018, številka 35 / letnik XVI.
 
Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Soglasje za vpogled v ocene polnoletnega dijaka
Z novim šolskim letom se začneta uporabljati novela > Zakona o gimnazijah ter novela > Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki prinašata nekaj novosti pri varstvu osebnih podatkov polnoletnih dijakov. Ti si bodo lahko po novem sami opravičili izostanek od pouka, prav tako bodo starši potrebovali njihovo soglasje, če bodo želeli vpogledati v ocene.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 7-8/2018
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP razsodilo proti Sloveniji
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je v torek razsodilo (Vizgirda proti Sloveniji), da je Slovenija kršila 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do pravičnega sojenja, ker litovskemu državljanu, obtoženemu ropa, ni zagotovila tolmačenja v litovski jezik. Sodišče v Strasbourgu je ugotovilo, da slovenska sodišča niso nikoli preverila, ali Litovec zna toliko rusko, da v tem jeziku lahko poteka njegova obramba. Zavrnilo je utemeljitev slovenskih oblasti, da je to moč predvideti, ker je ruščina v Litvi močno razširjena. Ugotovilo je še, da mu pomoč v zvezi z jezikom, ki jo je dobil, ni omogočila aktivnega sodelovanja v sojenju, ki zato ni bilo pravično, moškemu pa so bile kršene pravice.

>> V DZ ustanovljena delovna telesa in imenovani njihovi predsedniki
DZ je včeraj ustanovil odbore in komisije, ki bodo delovali v tem mandatu. Imenovali so njihove predsednike in podpredsednike, pri čemer so sledili predlogu s kolegija predsednika DZ. A soglasne podpore zanj ni bilo; zaradi predsedniškega mesta v odboru za zdravstvo, ki je pripadlo Levici, so mu nasprotovali v SDS in SNS, proti so bili tudi v NSi.

>> Podpisan koalicijski sporazum
Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so včeraj podpisali koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi v mandatu 2018-2022 pod vodstvom prvaka LMŠ Marjana Šarca. Ta je po podpisu ocenil, da bodo kljub naporom, ki jih čakajo in ne bodo lahki, naredili nekaj dobrega za Slovenijo in da ima vsak od njih iskren namen. Po zadnjih potrditvah organov strank peterice so znana imena vseh kandidatov za ministre.

>> Sodišče za odškodninsko tožbo zoper porotnico
Koprsko sodišče je državnemu odvetništvu predlagalo vložitev odškodninske tožbe v višini skoraj 23.000 evrov zoper sodnico porotnico Petro Majcen, ki je lani v zadevi kopališče odstopila. Po odstopu Majcnove je postopek, v katerem je kot prvoobtoženi nastopal koprski župan Boris Popovič, namreč zastaral.

>> Za smrt v primeru Global odgovorna oba varnostnika
Varnostnika Vip varovanja David Bukovac in Sead Suljanović, ki sta odgovorna za smrt 20-letnega Gorazda Čamernika pred klubom Global, morata solidarno plačati 30.000 evrov odškodnine Gorazdovemu očetu Danilu Čamerniku. Višje sodišče je namreč potrdilo, da mora poleg Suljanovića odškodnino plačati tudi Bukovac.

>> Senica lahko spet razpolaga s premoženjem
Odvetnik Miro Senica lahko po petih letih spet razpolaga s premoženjem, ki so mu ga zamrznili v okviru zadeve Delamaris. Okrožno sodišče v Celju je v začetku julija premoženje odmrznilo, ker je potekel triletni zakonski rok za vmes že enkrat podaljšano začasno zavarovanje premoženja, ki je začel teči ob vložitvi obtožnice.

>> Vrhovno sodišče pritrdilo Živčec Kalanovi
Vrhovno sodišče je razveljavilo prvo in drugostopenjsko odločitev delovnega in socialnega sodišča v tožbi nekdanje predsednice zdravniške zbornice Gordane Živčec Kalan za izplačilo razlike v plači za 50.000 evrov. Kot je Živčec Kalanova pojasnila, je vrhovno sodišče ugotovilo, da je bila njena pogodba o zaposlitvi veljavna.

>> Cekuta dovolj zdrav za v zapor
Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbe Jureta Cekute, ki je bil v zadevi Partia II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, in pritrdilo mnenju zdravniške komisije, ki je sklenila, da je Cekuta dovolj zdrav za v zapor, je potrdil Cekutin zagovornik Janko Jerman.

>> Več skrajnih primerov sovražnega govora in mlajših žrtev na posnetkih spolnih zlorab
Točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu Spletno oko v letnem poročilu za leto 2017 med drugim zaznava večji delež posnetkov spolnih zlorab, na katerih so mlajši otroci, stari do 10 let. V primerjavi s preteklimi leti so prejeli manj prijav sovražnega govora, a je bilo več skrajnih primerov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Trenutek preloma    

dr. Matej Avbelj
   
Času, ki ga živimo, lahko očitamo marsikaj, ne moremo pa ga označiti za dolgočasnega. Globoko v postmoderni, sredi digitalne revolucije, napredujoče globalizacije, spreminjajočega se geopolitičnega ustroja sveta in privatizacije moči ter njenih nosilcev, se bije izjemna bitka za resnico. Vsi si jo lastijo. Vsi so jo že našli. In onim drugim odrekajo pravico do nje ter vse, kar imajo ti drugi povedati, oni prvi označijo za lažno novico. Doba fake news je slednjič, vem, da se sliši paradoksalno, doba spopada za resnico, ki se neposredno odvija kot spopad moči in nemoči med vse bolj degutantnimi ustvarjalci naše družbene realnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izkoriščanje poslovnih skrivnosti
Višje sodišče je s sklepom V Cpg 333/2018 ugotavljalo, ali je začasna odredba sodišča prve stopnje, s katero so toženi stranki prepovedali vsakršno neupravičeno izkoriščanje zaupnih poslovnih tajnosti tožeče stranke, upravičena. Tožena stranka je bila namreč kot komercialist zaposlena pri tožeči stranki, kjer je bila v stiku z določenimi poslovnimi skrivnostmi tožeče stranke. Tako naj bi pri svojem nadaljnjem delu tožena stranka v okviru svoje dejavnosti izvrševala protipravna dejanja nelojalne konkurence s tem, da pri nabavljanju, ponujanju in prodajanju blaga neupravičeno izkorišča poslovne tajnosti tožeče stranke, s katerimi se je v času dela pri tožniku seznanila. Višje sodišče je v zadevi izpostavilo, da zgolj prepis abstraktne zakonske dikcije »neupravičeno izkoriščanje zaupnih poslovnih tajnosti«, brez konkretizacije vsebine zaupnih poslovnih skrivnosti, ki naj bi jih tožena stranka že kršila in naj bi jih v bodoče več ne kršila, za izrek prepovedi dejanj nelojalne konkurence ne zadošča. Če je predlog za izdajo začasne odredbe pomanjkljiv, ga sodišče zavrne brez pozivanja stranke k dopolnitvi navedb in predlogov.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Osebna asistenca
Na podlagi Zakona o osebni asistenci je bil izdan Pravilnik o osebni asistenci, ki začne veljati 8. septembra, določbe 25. do 30. člena pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2019. Pravilnik podrobneje ureja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, komunikacijski dodatek, koordinatorja invalidskega varstva, izvajanje ter izvajalce osebne asistence, interne akte omenjenih izvajalcev, poročanje in metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence.

>> KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
25. avgusta je začel veljati Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki pa se uporablja že od 1. julija dalje. Aneks prinaša povečanje izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih za 1 % za založniško in knjigotrško dejavnost, za časopisno-informativno in revijalno dejavnost pa ostajajo izhodiščne plače nespremenjene.

>> Preventivno zdravstveno varstvo
8. septembra začne veljati Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, ki določa vrste, obseg, način izvajanja, organiziranost in ciljne skupine državnih presejalnih programov. Z njegovo uveljavitvijo prenehajo veljati določbe Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki se nanašajo na zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, dojk, danke ter raka na debelem črevesu. Poleg tega se slednji Pravilnik spreminja tudi s Pravilnikom o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki prenavlja preventivno zdravstveno varstvo odraslih oseb na primarni ravni, ki se izvaja v skladu s Programom integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih. Te spremembe začnejo veljati 8. septembra, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2019.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 12-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij prečiščenih besedil tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z 220 strokovnimi članki, več kot 250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1770 judikati Sodišča EU in 60 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.